Uusien tiimiläisten esittely: Juha Hiltunen

Kirjoittaja Juha Hiltunen

 

Turvallisuuskulttuuri – lyhyesti tämä tarkoittaa työntekijöiden ja johdon sitoutumista turvallisuuteen. Perinteiset käsitteet ja määritelmät pitävät sisällään vahinkojen tai virheiden määrän suhteessa tehtyyn työhön. Tätä kuvastavat luennoilta tutut tapaturmataajuus ja esimerkiksi Six Sigman tavoite virheettömyydestä. Oli kuitenkin oman läheiseni vahinko, joka sai minut pohtimaan, mikä todellisuudessa saa tekemään oikeita asioita turvallisuuden eteen ja kiinnittämään huomiota vaaratilanteisiin.

Kyseessä oli rutiinitoimenpide eli myymälärakennuksen räystäiden puhdistus. Tapaturman uhri oli omasta mielestään pitänyt huolen, että hänellä oli tarvittavat turvavälineet ja jopa apulainen tukemassa tikkaita. Pahin kuitenkin toteutui. Tikkaiden jalat luistivat alta, turvavälineet pettivät ja apulainen panikoi. Tapaturman uhri putosi lähes 3 metrin korkeudesta kylmään asvalttiin. Räystäiden puhdistus oli tuttu toimenpide. Hiljalleen, toistojen kasvaessa perusasioihin ja tarkastuksiin oli alettu kiinnittää vähemmän ja vähemmän huomiota. Kyseisessä yrityksessä ei ollut juuri painotettu, kuinka tärkeää on, että turvallisuuteen keskitytään. Onneksi läheiseni selvisi lopulta tästä onnettomuudesta, mutta oli äärimmäisen lähellä, että hän olisi voinut menettää henkensä. Tämä tapahtuma herätti kiinnostukseni työturvallisuuteen ja ennen kaikkea siihen, mikä voisi auttaa muistamaan tärkeät perusasiat rutiinitöitä tehtäessä.

Kuinka voin kasvattaa menestyksekästä turvallisuuskulttuuria?

Kansainvälisen liiketalouden opintojeni ohella tein myös valtavasti töitä. Olin onnekas saadessani työpaikallani kuulla paljon, mitkä asiat vaikuttavat siihen, että perustekemiseni säilyy korkealla tasolla. Yksi tärkeimmistä saamistani opeista tähän oli, että vallitseva työkulttuuri ohjaa merkittävästi yksilön tekemistä. Mistä sitten saadaan sellainen työ- ja turvallisuuskulttuuri, että tikkaiden kaatuminen olisi vieläkin epätodennäköisempää kuin lauantai-illan lottovoitto? Vastausta kerrattiin päivittäin:

  • Innostu tavoitteita edistävistä rutiinitehtävistä päivittäin ja juhli niissä onnistumista yhdessä työkavereiden kanssa.

Ne asiat, jotka saavat huomiota, kasvavat. Jos työturvallisuutta ja siinä onnistumisen merkitystä ei korosteta aktiivisesti, muut asiat alkavat hiljalleen viedä huomiota. Tämä voi lopulta johtaa pahimpaan, kuten kävi läheiselleni tikkaiden kanssa. Tärkeitä perusasioita täytyy jaksaa kerrata moneen kertaan, ja ne tulee tehdä luontevaksi osaksi päivittäistä tekemistä. Jos läheiseni olisi voinut luontevasti kerrata perusasiat ennen vaarallista rutiinityötä, hän olisi voinut välttyä tapaturmalta.

Viime keväänä minulle tuli mahdollisuus päästä mukaan heimoon, jonka tehtävänä on luoda jatkuvasti paranevia työkaluja menestyksekkään työkulttuurin kehittämiseen työturvallisuuden ja laadun saralla. Heimolla tarkoitan ihmisjoukkoa, joka jakaa samat arvot ja tavoitteet.

NordSafetyllä tehtäväni on auttaa ihmiset innostumaan alan parhaista välineistä ja saada heidät mukaan meidän alati kasvavaan heimoomme. Oman läheiseni esimerkki ja vastaavat piittaamattomuudesta johtuvat työtapaturmat muistuttavat minua siitä, miksi työni on tärkeää.

Äskettäin yhdessä järjestämämme NordSafetyn Admin-päivä auttoi minua näkemään, kuinka tässä yrityksessä osataan todella juhlia ja jakaa kokemuksia heimomme jäsenten onnistumista. Oli hienoa kuulla esimerkiksi, miten Olvi on ottanut NordSafetyn osaksi päivittäistä tekemistään ja jopa palkinnut kesätyöläisiä turvallisuushavaintojen tekemisestä. Ensi vuoden Admin-päivässä kuulen varmasti lisää vastaavia tarinoita heimomme jäseniltä. Toivottavasti myös sinä pääset mukaan!

 

NordSafety – innovatiivinen EHS-sovellustoimittaja – perustettiin Helsinkiin ja Quentic osti NordSafetyn marraskuussa 2017. NordSafety nimettiin Quenticiksi vuonna 2018.

Seuraa ajankohtaisia tapahtumia.