Admin-päivä keräsi HSEQ- ja IT- ja projektiosaajia ympäri Suomen Helsinkiin

Kirjoittaja Timo Kronlöf

Koko yleisö kuuntelee keskittyneesti hiljaa, kun startup-keskuksen esiintymislavalla Olvin työsuojelupäällikkö Hannu Fränti kertoo, miten Olvi on säästänyt 500 000 € lajittelemalla ja kierrättämällä kaatopaikkajätettä ja lisäksi vuosittain yli 100 000 € matalampien vakuutusmaksujen myötä, kun työturvallisuutta ja -hyvinvointia on kehitetty määrätietoisesti. Nämä ovat merkittäviä lukuja ja onnistumisia, joista muutkin Quenticin asiakkaat voivat ottaa oppia. Muistiinpanoja kirjoittaa myös saman alan toimijoista Raision edustajat, joiden yhteistyö Quenticin kanssa alkoi vasta syyskuussa 2017 ja yhteistä tekemistä on edelleen paljon edessä.

On menossa Quenticin Suomen ensimmäinen Admin-päivä, johon kutsuttiin Suomessa toimivien asiakkaiden pääkäyttäjiä yli 80 organisaatiosta. Päivän aikana tulee selvästi esille, ettei tämän Admin-päivän haluta jäävän yksittäiseksi tapahtumaksi, vaan siitä halutaan tehdä vuosittainen kohtaamis- ja benchmarkkauspaikka.

Mikä on helppoa toiselle, voi olla lähes mahdotonta toiselle

Avasin Admin-päivän turvallisuusasioiden jälkeen kertomalla, miksi tällainen tapahtuma haluttiin järjestää, mitä siitä halutaan saada irti eri tahoilla ja miten iltapäivä ylipäänsä on tarkoitus käyttää. Tilaisuuden edetessä minusta tuntui, ettei tätä tapahtumaa erityisesti tarvitse ”myydä” tai perustella, vaan osallistujat olivat heti mukana tunnelmassa ja oppia jaettiin ja vastaanotettiin mielellään. Hyöty oli päivän selvä.

Kun suunnittelimme Admin-päivää ensimmäisen kerran yli vuosi sitten, oli päällimmäisenä mielessä se, että olisi mukava nähdä ja auttaa asiakkaita yhä paremmin. Todellisuus on kuitenkin se, että harva ihminen on mukana ottamassa käyttöön HSEQ-ratkaisua koko työurallaan tai se tulee vastaan mahdollisesti vain kerran. Tällöin monet meidän näkökulmasta yksinkertaiset asiat eivät todellakaan ole yksinkertaisia, vaan kaikki pienetkin asiat pitää miettiä askel kerrallaan - miten mikäkin asia toimii juuri omassa organisaatiossa. Ymmärrämme tämän tilanteen erittäin hyvin ja haluamme auttaa hyvien käytäntöjen kanssa niin, ettei pyörää tarvitse kaikilta osin keksiä uudestaan. Olemme tehneet liki 100 käyttöönottoa, joten tätä kokemusta on järkevää hyödyntää.

Samoin ihmisten sitouttamisessa turvallisuuskulttuuriin on eroja. Alustin tilaisuutta kertomalla, mitkä ovat perustamme Quentic-palvelun kehittämiseksi. Avasin näkökulmaamme siitä, miten haluamme nostaa työturvallisuustyön ja -raportoinnin heikkoa tuottavuutta, auttaa sitouttamaan ihmisiä ja kehittämään turvallisuusviestintää. Olikin upeaa kuulla SSEP:n toimitusjohtaja Juha Alhaisen kokemuksia siitä, miten Quenticin avulla oltiin onnistuttu leikkaamaan raportointiin kuluvaa aikaa 1/8:aan, siis lähes 90 %!!! Moni on meille päin kertonut yli 50 % aikasäästöistä, mutta SSEP:n onnistuminen on upeaa kuultavaa varsinkin, kun se tulee yrityksen toimitusjohtajan suusta.

Ihmisten sitouttaminen ja mukaan saaminen on ollut meille aina erityisen tärkeä asia. Uskomme, että HSEQ-ratkaisu on menestyksekäs ainoastaan, jos sitä käytetään aktiivisesti. Ensimmäiseksi pitää saada dataa kerättyä ja sen jälkeen tulevat vasta muut nyanssit. Olvi kertoikin onnistuneesta aktivointikampanjasta, jonka seurauksena turvallisuushavaintojen käsittelyyn aiheutui jonoa kesän kiireessä. Tämä oli tietenkin positiivinen ongelma. Tämä positiivinen ongelma tuotiin rakentavasti myös meille Quenticille tiedoksi ja aloimme miettimään ratkaisuja. Tilaisuudessa olikin kiva päästä kertomaan, että julkaisemme pian uuden ominaisuuden, joka mahdollistaa varahenkilön määrittämisen palveluun esim. kesälomien ajaksi. Toivottavasti havaintomäärä jatkaa edelleen kasvuaan ja pystymme tänä kesänä auttamaan entistä paremmin havaintojen käsittelyssä suoraan älypuhelinten ja tablettien kanssa kentällä.

Uusia ominaisuuksia ja tulevaisuuden visioita

Esitysten välillä oli oleellisen tärkeää päästä verkostoitumaan muiden yritysten kanssa. Tästä saimme myös palautetta, joka käytämme seuraavan tilaisuuden suunnittelussa ohjenuorana, että vapaan keskustelun ja verkostoitumisen määrää kannattaa lisätä. Väliajoilla annettiin myös arvokasta suoraa palautetta pääkäyttäjiltä tiimillemme, teknologiajohtaja Jani Virtalaa myöten siitä, mikä hiertää ja mikä voisi olla vielä paremmin.

Väliaikakeskusteluissa tuotiin myös hyvin esille, etteivät ne ole tekniset ominaisuudet, jotka turvallisuuskulttuuria kehittävät, vaan ihmiset. Se on täysin totta ja luulen, että pääkäyttäjille oli tärkeä ymmärtää, mitkä ovat ne kehitysideoiden lähteet, joihin palvelun kehitys nojaa:

  1. Asiakkaiden palaute ja ideat

  2. Quenticin oma visio

  3. Data ja tuotekehityksen näkemys

Näistä lähteistä tulleita tarpeita priorisoimme ja ylläpidämme backlogissamme tulevaisuutta varten. Kävimme myös läpi, miten nykyiset ominaisuudet on peräisin samoista lähtökohdista. Käytin esimerkkinä sitä, miten asiakkaamme toivoivat parempaa tapaa raportoida yhteisillä työpaikoilla tai projekteissa eri yritysten välillä. Toimme SafetyFeedin, joka välittää oikean tiedon oikeille ihmisille oikeassa kohteessa, sekä Yhteistyön, jonka avulla kohde voidaan jakaa eri yritysten välillä ja sama turvallisuusmittaus tai -havainto menee suoraan molempien yritysten rekisteriin. Samoin kohdeviestit toivat mahdollisuuden viestiä suoraan kentälle käyttäjien mobiililaitteisiin. Oma visiomme on alusta alkaen ollut mahdollistaa HSEQ-ekosysteemi, jossa eri toimijat voivat aidosti tehdä yhteistyötä ja kehittyä yhdessä. Monelle tuli yllätyksenä, että NordSafety on tuonut käsinallekirjoitukset mobiilisovellukseen, mikä mahdollistaa nyt myös lupaprosessien täydellisen digitalisoinnin. Mobiili tulityölupa aktivoitiinkin heti maksutta kahdelle asiakkaalle käyttöön.

Quenticin toimitusjohtaja Fredrik Löfberg kertoi siitä, mitä roadmapilla on tällä hetkellä tulossa. Välittömän palautteen ja päivän keskusteluiden perusteella vaikuttaa siltä, että olemme tekemässä aivan oikeita asioita. Nälkä kasvaa syödessä sekä pääkäyttäjillä että myös meillä palveluntarjoajana. Tulevaisuuden visiot ovat vielä luottamuksellisia meidän ja asiakkaidemme välillä.

Työturvallisuuden parhaat asiantuntijat mukana

Haluamme aina haastaa oman näkemyksemme oli sitten kyseessä uudet teknologiat tai työturvallisuuden uudet trendit. Tästä syystä pyysimme mukaan SSEP:n Juha Alhaisen ja Tapaturva Oy:n Juha Merjaman. Alhainen puhui myös käyttäjän näkökulmasta, ja Merjama keskittyi laajemmin kertomaan työturvallisuuden mittaamisesta ja sen hyödyistä, oli kyse sitten 5S-, Elmeri+ -, TR- tai MVR-mittareista. Merjaman mukaan kaikessa mittaamisessa on oleellista mittaamisen luotettavuus, ettei mittaamista tehdä vain mittaamisen takia tai kuten Juhan mukaan joskus rakennusalalla, lain pakottamana, ilman mitään kosketuspohjaa toiminnan kehittämiseksi.

Suuri kiitos vielä puhujille erinomaisista esityksistä. Tapaturva Oy on työturvallisuuden parhaita asiantuntijoita Suomessa ja oli kunnia saada sieltä puhuja mukaan. Kannattaa tsekata Tapaturvan sivut: https://www.tapaturva.fi/. SSEP on erikoistunut sähköalalle ja heiltä kannattaa kysyä vinkkejä alan asiantuntijapalveluiden lisäksi tarkastus- ja koulutuspalveluihin liittyen: https://ssep.fi/

Verkosto on enemmän kuin osiensa summa

Seminaariosuuden jälkeen oli mukava nähdä, miten moni osallistui rennompaan verkostoitumisosuuteen Maria01:llä. Kaukaisimmat vieraat olivat tulleet Lapista saakka ja tuntui, että ensi vuonna pitää huomioida myös seuraava päivä paremmin, kun siirtymät ovat pitkiä. Osa työturvallisuuteen erityisen vahvasti sitoutuneista jatkoivat päivää vielä Kamppiin terassille, josta olimme varanneet aurinkoisen paikan osallistujille. After seminar -seurueeseemme liittyi vielä toisesta tilaisuudesta Fingridin ja Empowerin edustajia ja parhaat jaksoivat huhujen mukaan Kaivohuoneen kesäkauden avajaisiin saakka.

Toivottavasti näemme teidät taas ensi vuonna. Jos et itse päässyt tällä kertaa mukaan, niin toivottavasti sait tästä yhteenvedosta innostuksen osallistua seuraavalla kerralla. Kiitos vielä puhujille ja kaikille osallistujille erinomaisista keskusteluista sekä oman tiimimme jäsenille, jotka rakensivat tapahtuman. Niina ja Karri olivat tapahtuman tärkeimmät organisaattorit, joita ilman tapahtumaa ei olisi ollut.

Nähdään ensi vuonna!

 

NordSafety – innovatiivinen EHS-sovellustoimittaja – perustettiin Helsinkiin ja Quentic osti NordSafetyn marraskuussa 2017. NordSafety nimettiin Quenticiksi vuonna 2018.

Seuraa ajankohtaisia tapahtumia.