Lennokkien käyttäminen työturvallisuuden parantamisessa

Kirjoittaja Fredrik Löfberg

Monet meistä ovat kuulleet lennokeista – lentävä nelikopteri, jota kauko-ohjataan tabletilla, älypuhelimella tai jopa lisätyn todellisuuden laseilla (Augmented Reality). Monissa yrityksissä nämä eivät kuitenkaan ole vielä käytössä mitenkään, vaan käyttö on ollut enemmän yksittäisten asiantuntijayritysten, kuten kiinteistövälittäjien, varassa sekä harrastelijakäytössä.

Lisääntyvissä määrin kansainväliset edelläkävijät ovat kuitenkin ottaneet lennokit avuksi myös työturvallisuudessa. Hyödyt ovat merkittäviä korkean riskin alueilla ja tehtävissä, joihin sisältyy merkittävää riskiä tai vaadittavat turvatoimet ovat mittavia. Useimmat markkinoilla olevat lennokit sisältävät paikannuksen, korkeatasoisen kameran sekä lentämisen tukitoiminnot. Lisäksi hintataso ammattilaistason laitteissa on laskenut viime vuosina merkittäväsi tehden laitteista varsin houkuttelevia.

Tarkastelen tässä blogissa asiaa hieman tarkemmin työturvallisuustarkastusten näkökulmasta.

Miten lennokit muuttavat työpaikkojen työturvallisuustarkastuksia?

Yksi mielenkiintoisimmista käyttötapauksista lennokkien käyttämiseen tarkastuksissa ovat työmaat, jotka levittyvät laajalle maantieteelliselle alueelle. Julkaisut, kuten Information Technology in Construction, ovat jo tutkineet, että lennokkia ja iPadia käyttämällä turvallisuuspoikkeaminen havainnointi on tehokkaampaa. Siinä ajassa, jossa työmaa-alue käydään läpi perinteisesti kävellen ja havainnoiden, voidaan lennokilla tehdä 100-kertainen määrä havaintoja. Luku on todella hurja, mutta selittyy säästetyllä ajalla sekä ihan inhimillisillä tekijöillä havainnoitsijan osalta.

Hinta ja käyttöönotto ovat olleet suurimmat esteet tämän teknologian yleistymiselle. Nykyään kuitenkin ammattitason laitteet on hinnoiteltu jo varsin kohtuullisesti. Liikkeelle päästään noin 4 000 €:n alkuinvestoinnilla. Kyseessä on siis todella pieni kustannus verrattuna käyttöönoton helppouteen ja saavutettuun hyötyyn nähden.

Lennokit mahdollistavat merkittävän loikan tuottavuudessa. Ratkaisu on helppo rakentaa siten, että lennokin reaaliaikainen kuvasyöte tulee suoraan työmaakopissa olevaan suuren televisioon. Näin tarkkailijalla on optimaaliset olosuhteet ja mahdollisuudet säilyttää hyvä vireystila ja tarkkaavaisuus koko kierroksen ajan. Myös ulkoiset häiriötekijät vähentyvät. Lisäksi yhdestä komentokeskuksesta voidaan hallita usean työmaan lennokkeja, joten tarvitaan aiempaa vähemmän ihmisiä toteuttamaan tarkastuksia.

Lennokkitarkastus merkittävästi turvallisempi kuin perinteinen tapa

Sen lisäksi, että lennokeilla voidaan tehdä laadullisesti parempia tarkastuskierroksia siten, että poikkeamat havainnoidaan paremmin ja voidaan korjata kuntoon nopeammin, lennokkien käyttäminen ihmisen sijasta on myös turvallisempaa. Lennokin avulla voidaan helposti mennä paikkoihin, joihin liittyy merkittäviä turvallisuusriskejä. Esimerkkeinä näistä voisin listata:

  • sähkömastot

  • telemastot

  • tuulivoimalat

  • merellä olevat kohteet

  • tehtaiden korkealla olevat kohteet

  • monikerroksiset rakennuskohteet.

Työpaikoilla on monia alueita, joihin turvallisuushenkilöstö ei mielellään lähetä henkilöstöä tai siihen vaaditaan erityistä kalustoa ja järjestelyjä. Tällaisille alueille meno tarkoittaa tietoista lisäriskin ottamista. Nämäkin kohteet on kuitenkin tarkastettava säännöllisesti. Lennokit tarjoavat tähän täysin uudenlaisen ja varteenotettavan lähestymistavan.

Yritysten päättäjien tulisi miettiä hyvin tarkkaan, kuinka paljon he tällä hetkellä käyttävät korkeasti koulutettujen henkilöiden työaikaa tarkastuksiin sekä niihin liittyviin valmisteluihin ja kalustoon. Tätä investointia pitäisi verrata lennokkilaitteistoon ja koulutuksen vaatimaan rahaan. Laskelma osoittaa nopeasti investoimisen lennokkipohjaiseen prosessiin todella kannattavaksi. Tähän yhteyteen kannattaa toki liittää myös NordSafetyn kaltainen moderni työturvallisuuden johtamisjärjestelmä, johon tiedot saadaan tallennettua. EcoIntensen avulla NordSafety voi tarjota myös erilaiset auditointiaikataulutukset, pätevyyshallinnan ja riskiarviot, jotka kytkeytyvät saumattomasti lennokkiprosessiin.

Lennokeille dataan perustuvaa työturvallisuuden parantamista

Kaikki, jotka innostuvat tässä kohtaa lennokkien hyödyntämisestä, saattavat muistaa takaraivossaan, että teknologia ei yksin paranna turvallisuutta. Tässä tapauksessa se kuitenkin tekee itse tarkastuksista merkittävästi turvallisempia, kun havainnointiin voidaan käyttää lennokkia ihmisen sijasta.

Parhaat yritykset hyödyntävät tämän lisääntyvät informaation lennokeista ja liittävät sen työturvallisuuden johtamisjärjestelmäänsä. Tämän kautta mahdollistetaan jatkuva parantaminen sekä asiayhteyksien huomioiminen koko organisaation läpi. On tärkeää osata yhdistää ja ymmärtää kaikki työturvallisuuteen tuotettu tieto ja tehdä informaatioon pohjautuvia päätöksiä turvallisuuden kehittämiseksi.

Toivottavasti innostuitte ajatuksista ja otatte tämän omassa organisaatiossanne vähintään pilotointiin, jotta saatte kokemusta ratkaisun toimivuudesta. Autamme mielellämme kaikissa tähän liittyvissä kysymyksissä.

 

NordSafety – innovatiivinen EHS-sovellustoimittaja – perustettiin Helsinkiin ja Quentic osti NordSafetyn marraskuussa 2017. NordSafety nimettiin Quenticiksi vuonna 2018.

Seuraa ajankohtaisia tapahtumia.