Älä tuhlaa rahaa työturvallisuuteen

Kirjoittaja Karri Takki

Investoinnit työhyvinvointiin ja -turvallisuuteen on tällä hetkellä kuuma puheenaihe monessa yrityksessä. Monet yritykset ovatkin hankkimassa mobiiliteknologiaan perustuvia ratkaisuja useiden HSEQ-ammattilaisten tunnustettua nykyaikaiseen mobiiliteknoloigiaan perustuvien työturvallisuuden, ympäristönsuojelun ja työnlaadun raportointiratkaisujen hyödyllisyyden. Tästä huolimatta ajatuksen myyminen sisäisesti yrityksen päättäville elimille voi joskus olla hankalaa. Siksi kirjoitinkin teille muutaman hyödyllisen argumentin asian puolesta:

Tuottavuuden paraneminen

Perinteinen tapa, missä tarkastuskäynneistä ja niissä ilmenneistä huomioista raportoidaan perinteisten HSEQ-ohjelmistojen avulla paperikaavakkeilla ja Excel-taulukoilla, on hyvin hidasta ja aikaa vievää. Nykyaikaisilla EHSQ-mobiilisovelluksilla työturvallisuusraportointi voidaan kuitenkin tehdä jo paikan päällä kohdetta tarkastettaessa. Näiden sovellusten avulla tarkastuskäyntien raportointi ja työturvallisuudenhallinta saadaan automatisoitua, mikä on auttanut yrityksiä jopa puolittamaan kohteiden tarkastuskäynteihin käytettäviä aikoja.

Havainnollistaaksemme tätä olemme tehneet laskelman esimerkkitapauksesta, missä näkyy säästynyt aika sekä siitä koituneet hyödyt. Voit katsoa sen infograafina osoitteessa: http://www.slideshare.net/nordsafety/infographic-about-added-value-with-mobile-safety-audits.

Matalampi tapaturmataajuus

Me kaikki tiedämme, että matala tapaturmien määrä on jokaisen yrityksen etu. Se tarkoittaa vähemmän keskeytyksiä työntekoon, motivoituneempia työntekijöitä, matalampia vakuutusmaksuja sekä ennen kaikkea vähemmän suoraan tapaturmista aiheutuvia kuluja.

Siksi onkin olemassa paljon erilaisia tapoja, joita turvallisuusvastaavat käyttävät tunnistamaan ennalta mahdollisia riskitekijöitä työturvallisuudessa. On olemassa riskinarviointia, turvatarkastuksia, sekä erilaisia rutiinitarkastuksia, mutta kaikki nämä ovat hyvin aikaa vieviä toimenpiteitä. Mitä jos työturvallisuusriskeistä ja tapaturmista ilmoittaminen olisi yhtä helppoa kuin Facebook-päivitysten kirjoittaminen? Se voisi auttaa yritystä saamaan reaaliaikaista tietoa erilaisista työturvallisuusriskeistä kannustamalla työntekijää tarkkailemaan työympäristöään. Työnjohdon tulisikin antaa jokaiselle työntekijälleen mahdollisuus raportoida mahdollisista työturvallisuusriskeistä ja liittää mukaan matkapuhelimen kameralla otettu kuva. Tämä madaltaisi kynnystä ottaa asioita esille, kuten erään asiakkaamme kertomus osoittaa: Hänen mukaansa turvallisuushavaintojen määrä heidän yrityksessään kasvoi puolessatoista vuodessa 14 kertaisesti heidän otettuaan käyttöönsä NordSafety-palvelumme. Kun mahdolliset vaaratekijät huomataan ajoissa, voidaan tehokkaammin ennaltaehkäistä tapaturmia sekä samalla pienentää niistä aiheutuvia kustannuksia ja keskeytyksiä tuotannossa.

Tutkimusten mukaan, mitä enemmän mahdollisia riskitekijöitä onnistutaan huomaamaan ennalta, sitä vähemmän varsinaisia tapaturmia tapahtuu. Tätä havainnollistaaksemme olemme tehneet tutkimuksen eräästä asiakasyrityksestämme, mikä kertoo, kuinka mobiilisovelluksemme auttoi heitä vähentämään sairaspoissaolojen määrää, lisäämättä kuitenkaan työturvallisuuden ylläpitoon käytettävää työaikaa. Tulokset löytyvät osoitteesta http://www.slideshare.net/nordsafety/customer-case-how-to-reduce-lti.

Yrityksen imago

Hyödyntämällä viimeisintä teknologiaa luomaan työntekijöille turvallinen työympäristö sekä antamalla heille mahdollisuus ilmoittaa mahdollisista työturvallisuusongelmista auttaa yritystänne kehittämään mainettaan vastuullisena yrityksenä, mikä voi toimia valttikorttina luomaan yrityksellenne uusia asiakassuhteita ja työprojekteja. Yrityksellänne on tällöin konkreettista näyttöä, millä voidaan todistaa, että se todella välittää työntekijöidensä turvallisuudesta, mikä vahvistaa yrityksenne brändiä ja tekee siitä houkuttelevamman niin työnhakijoiden kuin sijoittajienkin silmissä.

Viimeinen ja samalla tärkein argumentti: raha

Panostamalla oikein työturvallisuuteen ja -hyvinvointiin, voidaan saada aikaan merkittäviä säästöjä. Mikäli työtapaturmien määrää onnistutaan vähentämään, nähdään säästöjä esimerkiksi vakuutusmaksuissa sekä tapaturmista ja vahingoista johtuvissa menoissa. Samalla voidaan myös ehkäistä mahdollisia keskeytyksiä tuotannossa mikä edesauttaa tuotannon ja projektien pysymistä sovituissa aikatauluissa.

Tässä on myös pari syytä miksi yrityksenne kannattaa ennemmin ryhtyä käyttämään EHS-ohjelmistoa pilvipalveluna, kuin käyttää resursseja sellaisen kehittämiseen tai hankkimaan ohjelmistoja yrityksen sisäiseen käyttöön: Pilvipalvelun käyttöönotto ei edellytä yritykseltä suuria rahallisia investointeja. Toiseksi, ohjelmiston toimivuus ja sen ylläpito ovat täysin palvelun tarjoajan vastuulla, eivät yrityksenne. Kolmanneksi, ohjelmiston käyttöönotto ei edellytä yritykseltänne jo ennalta olemassa olevaa IT-infrastruktuuria, eikä kuormita tietotekniikkaosastonne työntekijöiden työaikaa. Neljänneksi, ohjelmiston säännölliset päivitykset sisältyvät sen käyttöoikeuden tilaukseen. Lopputuloksena, ohjelmistosta syntyy yritykselle selvää säästöä.

Yhteenvetona: Säästät €€€

Työturvallisuuden-, ympäristönsuojelun- ja laadunvalvontajärjestelmä (HSEQ), sertifikaatit ja niiden noudattaminen

Mikäli yrityksellänne on tai yrityksenne aikoo hankkia työturvallisuus-, ympäristönsuojelu- ja laadunvalvontajärjestelmän sertifikaatteja kuten OHSAS 18001, ISO 14001, ISO 9001 tai jopa pian voimaantulevaa ISO 45001:tä, on tärkeää, että yrityksellänne on sitä varten tarvittavat työkalut. Mobiili HSEQ-palvelulla voidaan varmistaa, että sertifikaattien vaatimaa dokumentointia ja turvatarkastuksia on helppo hoitaa ja hallita, ja että niiden tiedot ovat aina ajan tasalla.

Hyvin suunniteltu sovelluksemme on helppokäyttöinen ja helposti omaksuttava. Koulutuksia tarvitaankin korkeintaan vain pääkäyttäjille, mikä vähentää yrityksen sisäisen koulutuksen tarvetta. SaaS-ohjelman käyttöönotto on myös nopeampaa kuin perinteisten ohjelmistojen, sillä ohjelmaa ei tarvitse asentaa erikseen jokaiseen yrityksen tietokoneeseen ja palvelimeen. Ohjelmistopäivitykset ovat myös automaattisia, joten yrityksen tietotekniikkaosaston ei tarvitse käyttää niihin työaikaa.

 

NordSafety – innovatiivinen EHS-sovellustoimittaja – perustettiin Helsinkiin ja Quentic osti NordSafetyn marraskuussa 2017. NordSafety nimettiin Quenticiksi vuonna 2018.

Seuraa ajankohtaisia tapahtumia.