Mobiili TR-mittarin 5 tärkeintä ominaisuutta

Mobiilipohjaiset TR-mittari -ratkaisut ovat käytössä jo lähes kaikilla Suomen työmailla. Erittäin harvat työmaat tekevät mittauksia enää paperilla. Suurin ajuri muutokselle on ollut viime vuosina markkinoille tulleet mobiiliratkaisut sekä paperisen TR-mittauksen viemä aika. Suunnattomasti kallisarvoista aikaa vievä paperinen TR-mittaus, on tehonta työturvallisuuden johtamisen kannalta, eikä mahdollista systemaattista työturvallisuusjohtamista. Mitä sinun pitäisi sitten huomioida tehdessäsi mobiilia TR-mittausta?

1. Valokuvat

Kaikissa TR-mittaussovelluksissa on mahdollisuus ottaa valokuvia suoraan älypuhelimella tai tabletilla kummalla mittausta teetkin. Mikäli näin ei ole, vaihda sovellusta. Ota mahdollisuuksien mukaan aina valokuva havainnosta. Se selkeyttää havaintoasi muille ja vähentää kirjoittamisen tarvetta. Samalla siitä syntyy hyvää dokumentaatiota työmaan edistymistä, jota voit seurata käyttämäsi palvelun kuvagalleriasta.

2. Vastuuta poikkeamat

Kaikki suuremmat poikkeamat on syytä vastuuttaa. Suuremmilla ei nyt tarkoiteta suojalasien päähän laittamista tai roskan nostamista lattialta, mutta esim. puutteita putoamissuojauksessa tai törkeitä puutteita henkilösuojaimissa. Vastuuta poikkeama mahdollisuuksien mukaan suoraan oikealle henkilölle. Tällä tarkoitan sitä, ettei kannata käyttää yhteiskäyttöisiä osoitteita, jotka jakavat vastuuta. Voit toki laittaa poikkeaman tiedoksi myös yhteiskäyttöisin osoitteisiin. On tärkeää, että kentältä voidaan lisätä vastuutahoja lennosta tarpeen mukaan, koska välillä vastuuhenkilöt ovat voineet vaikka vaihtua tai joku on lomalla.

3. Positiiviset havainnot

Tee positiivisia havaintoja. Jotkin TR-mittaussovellukset ohjaavat kirjaamaan jokaisesta negatiivisesta havainnosta huomion kaikkine tietoineen. Tämä voi pahimmillaan johtaa siihen, että pienempien poikkeamien kirjaamista vältetään, eikä TR-mittaus toimi. TR-mittauksen tieteellinen pohjahan perustuu suureen määrään havaintoja (n>100) ja TR-indeksin korrelaatioon tapaturmataajuuden kanssa. Positiiviset havainnot ovat erityisen tärkeitä nostoja ja ne pitää saada dokumentoitua mukaan. Näitä ei hirveästi ole tehty paperilla, eikä niitä oikein muutenkaan tehdä vielä. Olisi kuitenkin hyvä tehdä myös positiivisia havaintoja ja muistaa viestiä ne oikeille henkilöille, jotta työturvallisuutta voitaisiin johtaa myös positiivisen näkökulman kautta.

4. Poikkeamien seuraaminen

TR-mittauksessa vastuutetuille poikkeamille on syytä määrittää takaraja korjauksen osalta, jotta ne tulee hoidettua tehokkaasti. Tätä on hyvä pystyä seuraamaan järjestelmässä reaaliajassa. Lisäksi järjestelmän tulee toki muistuttaa vastuuhenkilöä automaattisesti tehtävien lähestyvästä aikataulusta.

5. Tiedon analysointi trendien havaitsemiseksi

Tiedon analysointi kategoriakohtaisesti TR-mittauksesta sekä vastuutettujen poikkeamien osalta on tärkeää turvallisuusjohtamisen näkökulmsta. Se antaa isommilla työmailla myös erittäin hyvää tietoa, mutta varsinkin yritystasolla voidaan nähdä hyvin trendejä, joihin pitää puuttua. Sovelluksen olisi hyvä analysoida tieto niin lohko-, työmaa-, alue- kuin organisaatiotasolla. Näin saadaan nopeasti silmäiltyä läpi onko jossain kategoriassa ollut selkeästi yleistasoa matalampi TR-indeksi ja porautua siihen tarkemmin. Samoin voidaan puuttua tilanteeseen, jos suuri määrä tehtäviä on jatkuvasti myöhässä.

Seuraa ajankohtaisia tapahtumia.