Mobiilisovellukset tiennäyttäjinä

Kirjoittaja Fredrik Löfberg

Viimeaikaiset tutkimukset osoittavat miten yritykset ottavat mobiiliratkaisuja käyttöön vauhdilla (Citrix). Tämä on hieno uutinen kaikille, jotka käyttävät tietojärjestelmiä työssään. On olemassa myös tilasto jonka mukaan Internetiä käytetään enemmän mobiililaitteilla kuin pöytäkoneilla tällä hetkellä. Samaan aikaan vuonna 2015 1,8Mrd ihmisellä maailmassa oli älypuhelin (Statista). Tällä hetkellä yli 800 miljoonaa kävijää kirjautuu Facebookiin päivittäin mobiililaitteella. Nämä numerot kertovat merkittävästä muutoksesta, jonka vauhti tulee kiihtymään. Muutoksella on myös väistämättä vaikutus työturvallisuuden mobiilisovelluksiin.

CDW infograafin mukaan mobiiliratkaisut parantavat tuottavuutta keskimäärin 41% ja vapauttavat ihmiset työskentelemään mistä tahansa. Työtä tehdään enenevissä määrin muualla kuin toimistossa. Tämä osoittaa selkeästi, että mobiliiuuden tulisi olla yksi tärkeimmistä valintakriteereistä tulevissa IT-investoinneissa. Samoin ylimmänjohdon tulisi miettiä ratkaisuja, miten valjastaa teknologia yrityksen kilpailueduksi.

Vaikutukset työturvallisuuden mobiiliratkaisuihin

Meidän työturvallisuus-, ympäristö ja laaturatkaisujen ohjelmistotoimittajien pelikentässä nähdään tällä hetkellä erittäin nopeaa kehitystä. Organisaatiot päivittävät vanhat ratkaisunsa vauhdilla uusii mobiiliratkaisuihin ja muuntavat vanhat lisenssimallit SaaS-tilausmalleihin. Muutos on aktiivisinta innovatiivisten edelläkävijöiden joukossa, mutta selkeästi yleistymässä jo suuressa osassa yrityksiä. Rehellisyyden nimissä mainittakoon, että on niitä vastaan tullut yrityksiä jotka edelleen vannovat paperin ja kynän nimeen.

Meillä on ollut jo useita asiakkaita, jotka ovat vaihtaneet perinteisen on-premises järjestelmänsä mobiiliratkaisuun. Vaihdon takana on tarve parantaa tuottavuutta ja helpottaa työturvallisuustyötä. Vaihto on viety läpi noin 3-4kk ajassa sisältäen hankinnan, parametroinnin ja pilotoinnin. Käyttäjille muutos on ollut suht vaivaton, koska uudet mobiiliratkaisut noudattelevat kuluttajajärjestelmistä tuttua käyttökokemusta. Lisäksi mobiiliratkaisuissa käytettävät raportointimetodit ovat entuudestaan tuttuja. Sovelluksen kanssa pääsee sinuiksi ilman erillistä koulutusta. Olen vahvasti vakuuttunut siitä, että käyttökokemus ja palvelumuotoilu ovat teknisestä näkökulmasta avaintekijöitä tähän helppoon käyttöönottoon. Siirtyminen mobiiliin työturvallisuuden osalta voi ja tapahtuukin erittäin nopeasti tällä hetkellä.

Luin blogipostauksen (LNS Research) Paul Leavoylta, joka kertoo että isolla osalla yrityksistä ei vielä ole suunnitelmia viedä EHS (Enviroment, Health and Safety) raportointia mobiiliin. Numero oli jopa niin suuri kuin 70,7% vastanneista yrityksistä. Tämä numero sai minut miettimään, miten tämä voi poiketa yleisestä yrityssovellusten kehitystrendistä näin dramaattisesti. Onko syy se että yritykset eivät koe saavansa todellista kilpailukykyä edistävää hyötyä työturvallisuuden tehostamista? Vai onko syy se, että EHS työtä tehdään vain lain vaatiman raportoinnin takia? Syitä voi toki olla useita, mutta mielestäni EHS ohjelmistojen kehittäjien pitäisi tässä kohtaa pysähtyä ja miettiä tätä tarkemmin. Tämähän tarkoittaa sitä, että me emme ole pystyneet osoittamaan aitoa lisäarvoa liiketoimintapäättäjille ja he ovat sitä mieltä että investoinnit mobiiliratkaisuihin ovat rahan hukkaamista. Ettei mobiiliratkaisulla voida ratkaista mitään oikeita ongelmia. Meidän pitäisi kaikkien miettiä tätä ja miten voisimme terävöittää viestiämme. Jos muut toiminnot kuten HR, myynti ja työnohjaus menevät mobiiliin kovaa vauhtia niin me voimme vain syyttää itseämme siitä, että mobiiliratkaisuiden implementointiaste on vielä niin huono.

Minun kehitysehdotukseni olisi tässä kohtaa se, että lopetetaan se ”Safety First” fraasin käyttö. Integroidaan turvallisuus osaksi normaalia päivittäistä operatiivista liiketoimintaa ja osoitetaan miten se on tärkeä osa menestyvää liiketoimintaa ja brändiä. Meidän pitäisi pystyä osoittamaan selkeästi, miten mobiilisovellukset parantavat turvallisuustyön tuottavuutta. Tuottavuuden parantumisella on tietysti merkittävä vaikutus yritykset kannattavuuteen. Se voisi parhaimmillaan vakuutusmaksujen, tuottavuuden, aikataulujen jne parantumisena parantaa tulosta 5-10%. Tämän tason nousu on kelle tahansa toimitusjohtajalle tärkeä asia ja iso sulka hattuun. Jos tämä ei osoita aitoa lisäarvoa, niin en osaa itse enää sanoa mikä osoittaisi.

Seuraa ajankohtaisia tapahtumia.