Yksinkertainen menettely

Selkeästi jäsennelty käyttöliittymä tekee kestävän kehityksen tietojen käsittelyn helpoksi.

Standardisoidut suureet

Määrittele omat indikaattorisi – myös valmiita luetteloita sisällyttämällä.

Tämä on ryhmätyötä

Täten raportointiprosessisi sujuu kitkattomasti, vaikka osallisia olisi suurikin määrä.

Parantunut tietojen laatu

Ilmoitetut tunnusluvut yhdistyvät keskitetysti: ne ovat yhtenäisesti jäsenneltyjä ja validoituja.

Quentic pitää varman huolen yhteiskuntavastuusta. Väliaikaiset yksittäisratkaisut, listojen kaaos ja loputtomat taulukot kuuluvat menneisyyteen. Quentic tarjoaa kaiken tarvittavan ja tekee kestävän kehityksen mukaisesta kokonaisvaltaisesta hallinnoinnista mahdollista.

Keskitetty Corporate Responsibility -ohjelmisto tukee sinua yrityksesi sosiaalisten, ekologisten ja taloudellisten toimintojen arvioinnissa. Luo perusta sidosryhmiesi kanssa tapahtuvaa viestintää varten ja yhdistä kaikki osapuolet yhteisen alustan kautta. Quentic parantaa tiedonvaihtoa ja yrityksenlaajuista yhteistyötä sekä yhdistää eri ammattialojen kaikki tunnusluvut.

Whitepaper vastuiden jaosta

Vähennä byrokratiaa ja vastuuriskiä: Miten valita sopivat henkilöt tehokkaaseen tiimiin. Mukana myös seitsemän käytännönläheistä vinkkiä.

Erinomaista laatua

Kokeile Quentic-sovellusta ilmaiseksi

"Kestävän kehityksen kaikki ekologiset näkökohdat huomioivalla keskitetyllä järjestelmällä olemme luoneet luotettavan pohjan raportointitoimellemme. Quenticin avulla olemme voineet automatisoida monia työvaiheita, joten vaikeudet tietojen syöttämisessä, tarkastamisessa ja analysoinnissa ovat selkeästi vähentyneet."

Tyytyväinen käyttäjä on paras referenssi

X