+358 50 410 6628
  • Corporate Responsibility -ohjelmisto

    Läpinäkyvä. Modulaarinen. Paikasta riippumaton.

Quentic pitää varman huolen yhteiskuntavastuusta. Väliaikaiset yksittäisratkaisut, listojen kaaos ja loputtomat taulukot kuuluvat menneisyyteen. Quentic tarjoaa kaiken tarvittavan ja tekee kestävän kehityksen mukaisesta kokonaisvaltaisesta hallinnoinnista mahdollista.

Keskitetty Corporate Responsibility -ohjelmisto tukee sinua yrityksesi sosiaalisten, ekologisten ja taloudellisten toimintojen arvioinnissa. Luo perusta sidosryhmiesi kanssa tapahtuvaa viestintää varten ja yhdistä kaikki osapuolet yhteisen alustan kautta. Quentic parantaa tiedonvaihtoa ja yrityksenlaajuista yhteistyötä sekä yhdistää eri ammattialojen kaikki tunnusluvut.

Whitepaper vastuiden jaosta

Vähemmän on enemmän! 7 kriteeriä joita seuraamaalla vähennät vastuuriskiä, vähennät byrokratiaa vastuiden jaossa ja löydät oikeat henkilöt mukaan tiimiin.

Erinomaista laatua

Kokeile Quentic-sovellusta ilmaiseksi

"Kestävän kehityksen kaikki ekologiset näkökohdat huomioivalla keskitetyllä järjestelmällä olemme luoneet luotettavan pohjan raportointitoimellemme. Quenticin avulla olemme voineet automatisoida monia työvaiheita, joten vaikeudet tietojen syöttämisessä, tarkastamisessa ja analysoinnissa ovat selkeästi vähentyneet."

Markus Schönberger, kestävän kehityksen ylläpidon valvontaryhmän johtaja, Voith GmbH & Co. KGaA

Tyytyväinen käyttäjä on paras referenssi