Yksinkertainen sertifiointi

Helpota sertifiointiesi valmistelua ja toteuttamista.

Normit aina nähtävissä

Quentic tukee ISO 14001, 50001 ja ISO 45001 -hyväksyttyjä hallintajärjestelmiäsi.

Intuitiivinen käyttö

Helppokäyttöinen kaikille auditointiprosessiin osallistuville.

Nopeammin tavoitteeseen

Kaikki auditointitiedot keskitetysti ja hetkessä valmiina.

Quentic on oikea valinta energia-auditoinneille. Väliaikaiset ratkaisut, listojen kaaos ja loputtomat taulukot kuuluvat menneisyyteen. Quentic tuo mukanaan kaiken, mitä tarvitset, ja se tekee johtamisesta helppoa.

Quentic on kattava ohjelmistoratkaisu energia-auditoinnin varmaan suorittamiseen. Energia-auditoinnin suunnittelusta toteutukseen sekä epäyhdenmukaisuuksien tunnistamiseen ja korjaamiseen – Quentic säästää runsaasti arvokasta aikaa ja yhdistää kaikki asianomaiset energia-auditointiprosessiin tehokkaasti. Tämä huolehtii yrityksen prosessien jatkuvan valvonnan ja parantamisen joustavuudesta, luotettavuudesta ja tehokkuudesta.

Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty: Quenticin avulla kaikki tulevat auditoinnit ja tarkastukset ovat hyvin näkyvillä ja kaikki määräajat voidaan valmistella vähällä vaivalla. Toivotun kysymysluettelon valinta onnistuu mukavasti, ja sitä voidaan tarpeen vaatiessa täydentää lisäkysymyksillä. Hiiren napsautuksella auditoinnin osallistujat rekisteröidään ja heitä informoidaan sähköpostitse. Jaa enää vain kysymyslista, niin olet valmiina auditoinnin alkamiseen!

Kun energia-auditointi on suoritettu, kirjaa tulokset ennalta valmisteltuun lomakkeeseen. Tällä tavoin kaikki pysyy yhdenmukaisena ja tarjoaa parhaiten mahdollisuuden jälkikäteisseurantaan. Määrittele arvioinnin aikana toimenpiteiden tarve, käynnistä korjaustoimenpiteet Quenticissä välittömästi ja siirrä ne saumattomasti asianomaisten kollegoiden tietoon. Hiirtä napsauttamalla tuotetaan auditointiraportti. Lukuisat arviointimahdollisuudet täydentävät menettelyn.

Määräät Quenticin hallintaohjelmalla, mitä tulevaisuus tuo toiminta-aloillenne. Jotta vaatimuksista tulisi kouriintuntuvia, määrittelet yksittäistavoitteet ja johdat niiden pohjalta välttämättömät toimenpiteet niiden saavuttamiseksi. Siten jokainen tietää täysin, mitä hänen pitää tehdä, ja löytää kaikki tiedot, jotka ovat tarpeen muutosta varten. Voit seurata edistymistä näkymästä yhdellä silmäyksellä.

Miltä näyttää tuotannon turvallisuus ja ympäristövaikutukset? – Määrittele Quenticissä yritykselle tärkeät näkökohdat säännöllistä arviointia varten. Erilaiset tekijät, jotka ovat näkökohdalle ominaisia, kokoat valitsemalla käyttötapausta vastaavasti. Tällä tavoin hankit ilmaisuvoimaisten tulosten arviointialustan, joka sisältää arviointimatriisin.

Erinomaista laatua

Kokeile Quentic-sovellusta ilmaiseksi

Auditoinnit ja sertifioinnit

Suorita tehokkaasti Quenticillä

Sisäinen ja ulkoinen

Sido kaikki osallistujat yhteen tarpeen vaatimalla tavalla. Kaikkia saadaan nopeasti informoitua sähköpostitse.

Hyödynnä malleja

Kysymysluettelot ja arviointiasteikot helpottavat auditoinnin esi- ja jälkivalmistelua.

Auditointiraportin luonti

Vain muutamalla hiiren napsautuksella auditointiraportti on laadittuna – jäsenneltynä ja läpinäkyvänä.

Se on hyväksi yrityksesi jatkuvalle kehitysprosessille

Hallintajärjestelmäsi jatkuva parantaminen on varmistettu.

"Yksi tärkeimmistä vaatimuksistamme oli kaikkien toimipaikkojen koko energianhallintamme kuvaaminen yhdessä keskitetyssä järjestelmässä. Quenticillä pystyimme lopultakin tuottamaan mielekkäitä tunnuslukuja."

X