+358 50 410 6628

Keskitetty hallinta

Pidä huolta kaikista vaarallisista aineista keskitetyssä rekisterissä. Tämä säästää aikaa ja kustannuksia.

Hyvin organisoitu

Riskien arvioinnit ja käyttöohjeet muodostat keskitetysti hiirtä napsauttamalla.

Selkeät toimintaohjeet

Hanki yksiselitteiset säännöt vaarallisten aineiden käsittelyä varten turvallisuuden lisäämiseksi.

Nykytilassa

Automaattiset muistutukset huolehtivat tärkeiden vaarallisten aineiden dokumenttien hoitamisesta.

Quentic auttaa pitämään käyttöturvallisuustiedotteet hyvässä hallinnassa. Väliaikaiset ratkaisut, listojen kaaos ja loputtomat taulukot kuuluvat menneisyyteen. Quentic tuo mukanaan kaiken, mitä tarvitset, ja se tekee johtamisesta helppoa.

Keskitetty ohjelmistoratkaisu helpottaa dokumenttien hallintaa huomattavasti. Quentic-ohjelma muistuttaa päivityksestä ennalta määritellyn ajan kuluttua. Saat tarvittaessa saatekirjeen toimittajia varten automaattisesti. Uusien turvallisuustiedotteiden lisääminen Quenticiin onnistuu nopeasti, ja dokumenttien versioinnin ansiosta sisällölliset muutokset pysyvät ymmärrettävinä.

Quenticin avulla merkitset kaikki työssä käytettävät materiaalit, vaaralliset aineet ja tavarat jäsennetysti ja keskitetysti. Yksittäisten ainesosien määrittely ja merkintä saadaan suoritettua helposti hiirtä napsauttamalla. Vaaralliset aineet yleiskatsaus on valmiina nopean tiivistelmän tuottamiseen: suodattimia käyttämällä löydät etsittävät aineet heti, ja aineiden ominaisuudet ja käyttöpaikat ovat tiiviisti nähtävillä.

Pitääkö vaarallisia aineita testata käyttötarkoitustasi varten? Ohjelmistolla organisoit testausprosesseja ja saat tulokseksi vahvistuksen, mitä ainetta saa käyttää mihinkin tarkoitukseen. Quentic tuo informaation yhteen paikkaan ja tunnistaa aineen sen hyväksymisen jälkeen, jotta säilytät yleiskuvan ja kontrollin. Myös yhteisvarastointia sekä vaarallisten tavaroiden tie-, rautatie- ja vesikuljetuksia Quentic valvoo hyvin tarkasti. Tarpeelliset kuljetuspaperit ovat saatavilla lain määräysten mukaan laadittuina.

Quenticin avulla saadaan riskienarvioinnit ja käyttöohjeet tuotettua nopeasti. Hiirtä napsauttamalla yhdistät tarvittavat tiedot yksinkertaisesti ja toimitat kollegoille dokumentit valmiina. Niin sisäiset kuin myös ulkoiset ammattityöntekijät ja asiantuntijat voivat yhdistyä suoraan Quenticiin, mikä helpottaa yhteistyötä valtavasti.

Erinomaista laatua

Quentic kahdessa minuutissa

Täsmällinen ratkaisu yrityksellesi

Quentic on ratkaisusi työ- ja ympäristönsuojeluun sekä kestävän kehityksen hallintaan. Ammatillisesti perusteellisesti toteutettu verkkopohjainen järjestelmä tuntee ja yhdistää kaikki tarvitsemasi toiminnot.

Ohjelmisto tukee teitä kaikissa terveys-, turvallisuus-, ympäristö- ja kestävän kehityksen alueiden prosesseissa. Dokumentointi, organisointi, arviointi – Quenticin avulla nämä tehtävät sujuvat jouhevasti.

Kokeile Quentic-sovellusta ilmaiseksi

Tyytyväinen käyttäjä on paras referenssi