+358 50 410 6628
  • Kestävän kehityksen hallintaohjelmisto

    Läpinäkyvä. Modulaarinen. Paikasta riippumaton.

Quentic pitää varmasti huolen kestävän kehityksen hallinnasta. Väliaikaiset ratkaisut, listojen kaaos ja loputtomat taulukot kuuluvat menneisyyteen. Quentic tuo mukanaan kaiken, mitä tarvitset, ja se tekee johtamisesta helppoa.

Keskitetty kestävän kehityksen hallintaohjelmisto tukee sinua yrityksesi sosiaalisten, ekologisten ja taloudellisten toimintojen arvioinnissasi. Luo perusta sidosryhmiesi kanssa tapahtuvaa viestintää varten ja yhdistä kaikki osapuolet yhteisen alustan kautta. Quentic parantaa tiedonvaihtoa ja yrityksenlaajuista yhteistyötä sekä yhdistää eri ammattialojen kaikki tunnusluvut.

Sopivat indikaattorit

Sulje Avaa

Miten on ilmastonsuojelun, työolosuhteiden ja toimitusketjujen laita? Määrittele, mitkä kestävän kehityksen näkökohdat koskevat yritystäsi ja miten niitä on analysoitava. Standardoidut indikaattoriluettelot palvelevat toivomuksesta vakaana pohjana, jota voit täydentää yksilöllisillä tunnussuureilla. Monimutkaisia tunnuslukuja muodostat kaavaeditorilla hiirtä napsauttamalla automaattista laskentaa varten.

Hajautetusti raportoiden, keskitetysti organisoiden

Sulje Avaa

Suunnittele keskitetysti ja pitkällä tähtäimellä, kuka raportoi ja milloin. Käytä tarvittaessa kätevää sähköpostitoimintoa tiedottaaksesi heti asianomaisille henkilöille. Siten luot yksiselitteiset vastuut ilman tarvetta erillisten sopimusten tekemiselle. Pitääksesi silmällä, mikä raportointitehtävä seuraavaksi on vuorossa ja miten pitkälle käynnissä oleva raportointi on edennyt, voit käyttää havainnollista raportointisuunnitelmaa.

Tietojen laadukkuutta kaikille toimialueille

Sulje Avaa

Mikäli joku kollegoistasi on osallisena raportointiin, hän saa tästä heti tiedon henkilökohtaisesta näkymästään. Koska kaikki osalliset voivat välittää tietonsa rinnakkaisesti ajasta ja paikasta riippumatta, on työnjako täydellisesti organisoitu. Standardoidulla menettelyllä taataan yhtenäiset ja luotettavat tiedot. Tämä tarkoittaa, että kaikkien ammattialueiden tunnusluvut yhdistetään täydellisesti, välittömästi ja ymmärrettävästi.

Arviointi ja raportointi

Sulje Avaa

Kun kerätty tieto on vapautettu, suoritat arvioinnin. Monipuoliset arvioinnit kokoavat toivotut sisällöt yhteen eri näkökulmista. Tämä helpottaa strategisten ratkaisujen johtamista ja tavoitteellisesti suunnattuja jatkotoimenpiteitä. Tuloksina saatavat taulukot ja diagrammit palvelevat havainnollisena perustana eri sidosryhmille suunnatuille kestävän kehityksen raporteille.

Whitepaper vastuiden jaosta

Vähemmän on enemmän! 7 kriteeriä joita seuraamaalla vähennät vastuuriskiä, vähennät byrokratiaa vastuiden jaossa ja löydät oikeat henkilöt mukaan tiimiin.

Erinomaista laatua

Kokeile Quentic-sovellusta ilmaiseksi

"Kestävän kehityksen kaikki ekologiset näkökohdat huomioivalla keskitetyllä järjestelmällä olemme luoneet luotettavan pohjan raportointitoimellemme. Quenticin avulla olemme voineet automatisoida monia työvaiheita, joten vaikeudet tietojen syöttämisessä, tarkastamisessa ja analysoinnissa ovat selkeästi vähentyneet."

Markus Schönberger, kestävän kehityksen ylläpidon valvontaryhmän johtaja, Voith GmbH & Co. KGaA