Yksinkertainen menettely

Selkeästi jäsennelty käyttöliittymä tekee kestävän kehityksen tietojen käsittelyn helpoksi.

Standardisoidut suureet

Määrittele omat indikaattorisi – myös valmiita luetteloita sisällyttämällä.

Tämä on ryhmätyötä

Täten raportointiprosessisi sujuu kitkattomasti, vaikka osallisia olisi suurikin määrä.

Parantunut tietojen laatu

Ilmoitetut tunnusluvut yhdistyvät keskitetysti: ne ovat yhtenäisesti jäsenneltyjä ja validoituja.

Quentic pitää varmasti huolen kestävän kehityksen hallinnasta. Väliaikaiset ratkaisut, listojen kaaos ja loputtomat taulukot kuuluvat menneisyyteen. Quentic tuo mukanaan kaiken, mitä tarvitset, ja se tekee johtamisesta helppoa.

Keskitetty kestävän kehityksen hallintaohjelmisto tukee sinua yrityksesi sosiaalisten, ekologisten ja taloudellisten toimintojen arvioinnissasi. Luo perusta sidosryhmiesi kanssa tapahtuvaa viestintää varten ja yhdistä kaikki osapuolet yhteisen alustan kautta. Quentic parantaa tiedonvaihtoa ja yrityksenlaajuista yhteistyötä sekä yhdistää eri ammattialojen kaikki tunnusluvut.

Miten on ilmastonsuojelun, työolosuhteiden ja toimitusketjujen laita? Määrittele, mitkä kestävän kehityksen näkökohdat koskevat yritystäsi ja miten niitä on analysoitava. Standardoidut indikaattoriluettelot palvelevat toivomuksesta vakaana pohjana, jota voit täydentää yksilöllisillä tunnussuureilla. Monimutkaisia tunnuslukuja muodostat kaavaeditorilla hiirtä napsauttamalla automaattista laskentaa varten.

Suunnittele keskitetysti ja pitkällä tähtäimellä, kuka raportoi ja milloin. Käytä tarvittaessa kätevää sähköpostitoimintoa tiedottaaksesi heti asianomaisille henkilöille. Siten luot yksiselitteiset vastuut ilman tarvetta erillisten sopimusten tekemiselle. Pitääksesi silmällä, mikä raportointitehtävä seuraavaksi on vuorossa ja miten pitkälle käynnissä oleva raportointi on edennyt, voit käyttää havainnollista raportointisuunnitelmaa.

Mikäli joku kollegoistasi on osallisena raportointiin, hän saa tästä heti tiedon henkilökohtaisesta näkymästään. Koska kaikki osalliset voivat välittää tietonsa rinnakkaisesti ajasta ja paikasta riippumatta, on työnjako täydellisesti organisoitu. Standardoidulla menettelyllä taataan yhtenäiset ja luotettavat tiedot. Tämä tarkoittaa, että kaikkien ammattialueiden tunnusluvut yhdistetään täydellisesti, välittömästi ja ymmärrettävästi.

Kun kerätty tieto on vapautettu, suoritat arvioinnin. Monipuoliset arvioinnit kokoavat toivotut sisällöt yhteen eri näkökulmista. Tämä helpottaa strategisten ratkaisujen johtamista ja tavoitteellisesti suunnattuja jatkotoimenpiteitä. Tuloksina saatavat taulukot ja diagrammit palvelevat havainnollisena perustana eri sidosryhmille suunnatuille kestävän kehityksen raporteille.

Whitepaper vastuiden jaosta

Vähennä byrokratiaa ja vastuuriskiä: Miten valita sopivat henkilöt tehokkaaseen tiimiin. Mukana myös seitsemän käytännönläheistä vinkkiä.

Erinomaista laatua

Kokeile Quentic-sovellusta ilmaiseksi

"Kestävän kehityksen kaikki ekologiset näkökohdat huomioivalla keskitetyllä järjestelmällä olemme luoneet luotettavan pohjan raportointitoimellemme. Quenticin avulla olemme voineet automatisoida monia työvaiheita, joten vaikeudet tietojen syöttämisessä, tarkastamisessa ja analysoinnissa ovat selkeästi vähentyneet."

X