+358 50 410 6628
  • Kestävän kehityksen raportointiohjelmisto

    Läpinäkyvä. Modulaarinen. Sijainnista riippumaton

Quenticin ohjelmisto mahdollistaa kestävyysraporteille yhteinäisen tietokannan joka tukee raportointia kaikkien standardien mukaan. Määrittele taloudellisia, ekologisia ja sosiaalisia suorituksia kuvaavat indikaattorit ja täytä siten sidosryhmiesi tärkeät tiedonsaantivaatimukset. Ohjelmistoalusta laskee mukaan luettavat tunnusluvut yrityksesi toimialueilta toimitetusta datasta.

Tuotat selkeitä taulukoita ja diagrammeja näppäimen painalluksella Wordiin ja Exceliin. Raportoinnin kohderyhmän mukaan siirrät etualalle yksittäisten indikaattorien kehitystä kuvaavat aikasarjat, toimipaikkojesi väliset avainlukuvertailut tai yrityksesi vertailuanalyysit suunniteltujen ja toteutuneiden lukujen välillä. Quenticin ansiosta sinulla on aina luotettavat tiedot sidosryhmien kanssa tapahtuvaa viestintää varten. Tämän taustalla olevia tiedon keruu-, raportointi- ja hyväksymisprosesseja on yksinkertaista hallinnoida.

Sopivat indikaattorit

Sulje Avaa

Miten on ilmastonsuojelun, työolosuhteiden ja toimitusketjujen laita? Määrittele, mitkä kestävän kehityksen näkökohdat koskevat yritystäsi ja miten niitä on analysoitava. Standardoidut indikaattoriluettelot palvelevat toivomuksesta vakaana pohjana, jota voit täydentää yksilöllisillä tunnussuureilla. Monimutkaisia tunnuslukuja muodostat kaavaeditorilla hiirtä napsauttamalla automaattista laskentaa varten.

Yksinkertainen tiedonsyöttö

Sulje Avaa

Kysy vain kultakin toimialueelta ja kultakin vastuuhenkilöltä tunnusluvut, jotka ovat hänelle oleellisia. Soveltajalle tiedonsyöttö avautuu havainnollisena verkkokäyttöliittymänä, johon hänellä on pääsy henkilökohtaisesta näkymästään. Automaattiset validointi- ja konsistenssitarkastukset tukevat häntä tiedonsyötössä.

Tietojen vakauttaminen hallinnassa

Sulje Avaa

Raportointisuunnitelmalla saat milloin tahansa katsauksen siitä, mitä tunnuslukujen toimituksia on vielä odotettavissa miltäkin toimialueelta, ja annat järjestelmän automaattisesti muistuttaa vastuussa olevia lähestyvistä määräajoista. Sisäisen, kahden tarkastajan periaatteella tapahtuvan hyväksynnän jälkeen toimitetut luvut ja vastaukset yhdistetään vakautettuun tietokantaan, ja ne ovat käytettävissä nykytilanneanalyysejä varten.

Joustava raportointi

Sulje Avaa

Eri näkökohtien mukaiset analyysit ja toteutuneiden arvojen vertailut määrittelet milloin tahansa itse. Quentic huolehtii taustalla yksiköiden ja valuuttojen muunnoksesta samoin kuin johdettujen suureiden laskennasta tai aikavälin ja toimipaikkojen yli ulottuvasta tietojen koostamisesta. Siten pysyt niin yksityiskohtaisesti kuin myös konsernin tasolla jatkuvasti selvästi ilmaisemaan yrityksesi taloudellisen, ekologisen ja sosiaalisen suoritustason.

Whitepaper vastuiden jaosta

Vähemmän on enemmän! 7 kriteeriä joita seuraamaalla vähennät vastuuriskiä, vähennät byrokratiaa vastuiden jaossa ja löydät oikeat henkilöt mukaan tiimiin.

Erinomaista laatua

Kokeile Quentic-sovellusta ilmaiseksi

"Kestävän kehityksen kaikki ekologiset näkökohdat huomioivalla keskitetyllä järjestelmällä olemme luoneet luotettavan pohjan raportointitoimellemme. Quenticin avulla olemme voineet automatisoida monia työvaiheita, joten vaikeudet tietojen syöttämisessä, tarkastamisessa ja analysoinnissa ovat selkeästi vähentyneet."

Markus Schönberger, kestävän kehityksen ylläpidon valvontaryhmän johtaja, Voith GmbH & Co. KGaA

Tyytyväinen käyttäjä on paras referenssi