Työturvallisuutta järjellä ja tunteella: turvallisuustrendit 2020

18.5.2020

  • Safety Management Trend Reports 2020 kansilehti
  • Safety Management Trend Report 2020 (Maisemamuoto)

Huippuasiantuntijoiden näkemyksiä digitalisaatiosta, johtamisesta ja COVID-19:n vaikutuksista työsuojeluun

Vuosittaisessa turvallisuusjohtamisen trendiraportissa arvostetut eri alojen asiantuntijat ympäri maailmaa jakavat näkemyksiään työturvallisuusjohtamisen merkittävimmistä kehityssuunnista. Heidän arvionsa mukaan ohjelmistot ja digitalisointi ovat vaikuttaneet työsuojeluun positiivisesti ja tukevat nykypäivän terveys-, turvallisuus- ja ympäristöponnisteluja (HSE). Koronaviruspandemia on yleisesti edistänyt digitaalista työntekoa, mikä tulee erittäin todennäköisesti vaikuttamaan HSE-johtamiseen myös pitkällä aikavälillä. Turvallisuusjohtamisen trendiraportti esittelee laajan kirjon erilaisten ammattilaisten näkökulmia ja kokoaa yhteen maailman johtavat HSE-asiantuntijat, joihin lukeutuvat mm. Andrew Sharman, Davide Scotti, Tiina-Mari Monni ja Eduardo Blanco-Munoz. Raportin julkaisee SaaS-ratkaisujen asiantuntija Quentic, joka tarjoaa työtuvallisuuden, ympäristöjohtamisen ja kestävän kehityksen ohjelmistoalustan ja sovelluksen. 

Mitkä ovat työturvallisuusjohtamisen tärkeimmät kehityssuunnat? Tekevätkö digitalisointi ja uudet teknologiat työstä turvallisempaa? Mitä vaikutuksia COVID-19-pandemialla on digitaaliseen työturvallisuusjohtamiseen? Terveys-, turvallisuus- ja ympäristöjohtamisen (HSE) sekä yhteiskuntavastuun (CSR) SaaS-ratkaisujen asiantuntija Quentic kysyy vuosittain kansainvälisesti ansioituneilta asiantuntijoilta heidän arvioitaan ajankohtaisista trendeistä. Vuoden 2020 turvallisuusjohtamisen trendiraportissa näkemyksiään valottavat 15 joko akateemisen tai käytännön taustan omaavaa asiantuntijaa yhdeksästä eri maasta. 

Digitalisoinnilla ja teknologioilla positiivinen vaikutus työturvallisuusjohtamiseen

Työturvallisuuden digitalisoinnin edistymisen suhteen asiantuntijaryhmä on yhtä mieltä siitä, että teknologisilla innovaatioilla on positiivinen vaikutus. Erityisesti he korostavat, että ohjelmistot ja mobiililaitteet ovat jäsentäneet ja yhtenäistäneet tietojenkäsittelyä ja siten auttaneet laatimaan merkityksellisiä analyysejä ja tekemään tietoihin perustuvia päätöksiä. Näin parannetaan yrityksen prosesseja niin turvallisuusammattilaisten kuin muidenkin työntekijöiden kannalta.  

”Nykyään mobiililaitteille on saatavilla yhä enemmän HSE-sovelluksia, joilla turvallisuusammattilaiset säästävät huomattavasti aikaa ja välttävät työläät paperityöt”, kiteyttää Eduardo Blanco-Munoz raportissa. 

Koronaviruksen leviämisen aiheuttamista äkillisistä haasteista useimmat asiantuntijat ovat samaa mieltä: työympäristön yleisesti nopeutunut digitalisoituminen tuo etuja työturvallisuudelle. Suurimmat mahdollisuudet se luo turvallisuuskoulutuksiin. Mielenkiintoista on, että samoilla linjoilla ollaan myös suhtautumisessa tekniikan sovelluksiin, kuten tekoälyyn (AI), virtuaalitodellisuuteen (VR) ja esineiden internetiin (IoT). Monet asiantuntijat ovat innoissaan erityisesti virtuaalitodellisuuden käyttämisestä koulutuksissa mutta suhtautuvat sitä laajempiin käyttötarkoituksiin varauksella. Tehokas työturvallisuusjohtaminen edellyttää asianmukaisia prosesseja ja hyvää turvallisuuskulttuuria. Digitaaliset työkalut voivat oikein käytettyinä olla hyviä apuvälineitä, mutta ne eivät itsestään luo mitään.

Kokonaisvaltainen lähestymistapa ja viestintä ovat avain menestykseen 

Kehitys- ja parannuskohteita kysyttäessä asiantuntijaryhmä vastaa lähes yksimielisesti: viestintä ja johtaminen. Turvallisuusjohtajan pitää ”tuottaa järkeen ja tunteisiin vetoavaa sisältöä” (Davide Scotti), ”tulkita lainsäädäntöä ja teknisiä suunnitelmia ja muokata niistä helppotajuisia käytännön toimenpiteitä päälliköitä ja johtoa varten” (Andrew Sharman) ja jakaa omaa tietoaan kouluttamalla työntekijöitään jatkuvasti. Samalla kun HSE-tehtävistä tulee yhä monipuolisempia, herää kysymys, tarvitaanko enemmän erikoistumista ja täytyykö työnkuva arvioida uudelleen.

Useita koulukuntia – yksi johtopäätös

Turvallisuusjohtamisen trendiraportissa luodaan vuosittain laaja katsaus alalla eniten puhuttaviin teemoihin eri näkökulmista. Useat asiantuntijat suosittelevat ajattelumalleja Behavior Based Safety (BBS), Safety II tai Safety Differently. Toiset puhuvat Nolla tapaturmaa  ajattelutavasta. Heitä ja kaikkia HSE-ammattilaisia ympäri maailmaa kuitenkin yhdistää yksi yhteinen tavoite: he haluavat ehkäistä tapaturmia kaikissa työympäristöissä. Mukana olleet asiantuntijat arvostavatkin suuresti kaikkia turvallisuusammattilaisia, jotka ovat sitoutuneet tekemään työstä ja maailmasta päivä päivältä turvallisempia. 

Koko raportti on ladattavissa englanninkielisenä osoitteesta www.quentic.fi/safety-trends.

Sitaatteja Quentic Safety Management Trend 2020 -raportista

Mitkä ovat työturvallisuuden tärkeimmät trendit vuonna 2020?

"Digitalisointi ja automatisointi, riskien tarkempi analysointi ja käyttäytymislähtöisen turvallisuusajattelun käyttöönotto." Dr. Sven Timm

Millä työturvallisuuden osa-alueilla näet suurimmat kehitysmahdollisuudet?

”Viestintää täytyy kehittää ja parantaa. (…) HSE-ammattilaisten täytyy hallita esimiestason ja sidosryhmien alakohtainen kieli, mutta heidän on myös pystyttävä muotoilemaan ja saamaan viestinsä perille selkeästi.” Professori Dr. Andrew Sharman

Mitkä teknologiat ovat viime vuosina vaikuttaneet eniten työturvallisuuteen?

”Nykyään mobiililaitteille on saatavilla yhä enemmän HSE-sovelluksia, joilla turvallisuusammattilaiset säästävät huomattavasti aikaa ja välttävät työläät paperityöt.” Eduardo Blanco-Munoz

Miten uudet teknologiat vaikuttavat työturvallisuusjohtamiseen? 

”Virtuaalitodellisuuden (VR) käyttäminen turvallisuuskoulutuksissa lyö itsensä läpi tulevina vuosina, koska sen avulla voidaan harjoitella vaarallisia tehtäviä turvallisissa olosuhteissa. Työterveyslaitos julkaisee uusimmat tutkimustulokset VR-koulutuksesta vuonna 2020.” Tiina-Mari Monni

Uskotko koronakriisin vauhdittavan työturvallisuusjohtamisen digitalisoitumista?

”Kyllä. Sekä johto että työntekijät ottavat jatkossa riskit huomioon huomattavasti tarkemmin, jolloin kaikilla organisaatioilla on mahdollisuus kehittää ja parantaa HSE-johtamisjärjestelmäänsä merkittävästi. Tähän sisältyvät uudet innovaatiot ja erityisesti HSE-koulutusten digitalisointi verkkokoulutuksia pidemmälle. Haasteena on kehittää käytännönläheisiä etäkoulutuksia, jotka samalla motivoivat osallistujan huomioimaan työturvallisuuden.” Davide Scotti

Lehdistökuvat

Safety Management Trend Reports 2020 kansilehti

Safety Management Trend Report 2020 (Maisemamuoto)

 

Tietoja siteeratuista asiantuntijoista

Tiina-Mari Monni
Tiina-Mari Monni on Työterveyslaitoksen Nolla tapaturmaa  foorumin johtaja. Hänellä on yli 20 vuoden kokemus HSE-organisaatioiden kehittämisestä ja johtamisesta.

Eduardo Blanco-Munoz
Eduardo Blanco-Munoz on HSE & Industrial Risks Director ilmailu- ja avaruusalalla sekä luennoi Behavior Based Safety  ajattelumallista ja turvallisuuskulttuurista Pariisin XIII yliopistossa.

Davide Scotti
Davide Scotti on Corporate HSE Culture, Communication & Training  osaston johtaja Saipemilla. Lisäksi hän toimii Leadership in Health and Safety (LHS)  säätiön pääsihteerinä.

Professori Andrew Sharman
Andrew Sharman on IOSH:n (Institution of Occupational Safety and Health) puheenjohtaja. Lisäksi hän toimii johtamisen ja kulttuurin professorina CEDEP-keskuksessa (European Centre for Executive Development) INSEADin kampuksella Ranskassa. Hän myös opettaa Sveitsissä IMD-instituutissa (International Institute for Management Development) ja Kaliforniassa tekniikan instituutissa (Institute of Technology). Andrew Sharman on julkaissut yhdeksän kirjaa aiheista kulttuuri, johtaminen ja hyvinvointi.

Dr. Sven Timm
Dr. Sven Timm on tohtoriksi väitellyt geologi, saastuneiden alueiden työtyöturvallisuuskoordinaattori, teollisuusyritysten ympäristönsuojeluammattilainen sekä työhygienia-asiantuntija. Nykyään hän johtaa DGUV:n (Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung) strategisen yhteistyön osastoa.

Tietoa Quenticistä

Quentic on johtavia eurooppalaisten HSE- ja CSR-markkinoiden Software as a Service (SaaS)  palvelujen ratkaisuntarjoajia. Yrityksen pääkonttori on Berliinissä, ja sen palveluksessa on yli 250 työntekijää. Toimipaikkoja on Saksassa, Itävallassa, Sveitsissä, Suomessa, Ruotsissa, Tanskassa, Belgiassa, Alankomaissa, Ranskassa, Espanjassa ja Italiassa. Yli 700 asiakasta on jo valinnut Quenticin ohjelmistoratkaisut HSE- ja CSR-hallintansa tueksi. 

Verkko-ohjelmisto koostuu yhdeksästä yksilöllisten tarpeiden mukaan yhdistettävästä moduulista Työturvallisuus, Työnvalvonta, Riskit ja auditoinnit, Vaaralliset aineet, Vaatimustenhallinta, Verkkokoulutukset, Prosessit, Ympäristöjohtaminen ja Kestävä kehitys. Quentic tukee tällä hetkellä useita yrityksiä valmiiden koulutussisältöjen ja riskiarvioiden sekä Työturvallisuus- ja Verkkokoulutukset-moduulien avulla uuden työturvallisuusstandardin käyttöönotossa ja siten taistelussa COVID-19-pandemiaa vastaan. Quenticin alusta tukee myös standardien ISO 14001, ISO 50001 ja ISO 45001 mukaisia kokonaisvaltaisia johtamisjärjestelmiä.

X