Quentic ja Enhesa tukevat keskisuuria yrityksiä globaalilla matkalla

07.7.2021

Chris Loos, Quenticin Head of Partner Management International

Suunnistamassa kansainvälisten lakitekstien viidakossa yhteisellä työturvallisuushallinnan ja vaatimustenmukaisuuden alustalla 

Quentic, yksi Euroopan johtavista terveys-, turvallisuus- ja ympäristöjohtamisen (HSE) sekä yrityksen yhteiskuntavastuun SaaS-ratkaisujen asiantuntijoista, on vahvistanut entisestään kumppanuuttaan Enhesan kanssa. Enhesa on johtava kansainvälinen konsulttiyritys työturvallisuuden sekä työ- ja ympäristönsuojelun alalla. Sen kansainvälisten lakitietojen uusi integrointi on räätälöity erityisesti sellaisten keskisuurten yritysten tarpeisiin, joilla on käynnissä kansainvälisiä projekteja useilla lainkäyttöalueilla.  

Keskitetty palvelukokonaisuus vaatimustenhallinnan koko elinkaaren tukena 

Keskisuuret yritykset kohtaavat monia samoja vaatimustenmukaisuushaasteita kuin suuretkin organisaatiot. Niillä ei kuitenkaan yleensä ole käytössään samoja kattavia vaatimustenhallintaratkaisuja, vaikka useille lainkäyttöalueille ulottuvissa projekteissaan niillä on erityisiä ja ainutlaatuisia vaatimustenhallintatarpeita. Vastauksena tähän Enhesan Compliance Intelligence palvelu ja lakisääteiset auditointimallit on nyt integroitu kokonaisuudessaan Quenticin vaatimustenhallintaohjelmistoon. Tällä uudella lisäosalla yritys pystyy seuraamaan vaatimustenhallinnan tilaa eri maissa ja koko yrityksessä yhdeltä alustalta. Quenticin analysointinäkymän myötä johdolla on tiedossaan ajantasaisesti kaikkien käyttölisenssien kannalta kriittisten toimintojen tila.  

Lisäksi yleisimmille lainkäyttöalueille ja vaatimustenhallintaprofiileihin sovitetut esivalmistellut auditointimallit ja sisällöt auttavat sujuvoittamaan kansainvälisen auditointiohjelman käyttöönottoa. Quenticin yhdistetty alusta on kaikenkattava, eikä käyttäjän tarvitse hallinnoida useita sopimuksia. Sen sijaan hän hyötyy keskitetystä ratkaisusta, jonka avulla voidaan täyttää kaikki työterveys-, turvallisuus- ja ympäristölainsäädännön velvollisuudet.  

Vahvat kumppanit globaaliin ennakointiin 

Jo vuodesta 2019 lähtien Quentic ja Enhesa ovat yhdessä auttaneet asiakkaitaan optimoimaan HSE- ja vaatimustenhallintatoimintoja varmistaakseen vaatimustenmukaisuuden nyt ja tulevaisuudessa kaikilla toiminta-alueilla.  

Chris Loos, Quenticin Head of Partner Management International, painottaa yhteistyöratkaisun erottuvan kilpailussa: "Keskeistä vaatimustenhallinnassa on, että johtajiston on helppo pitää yllä lakirekisterejä ja saada kokonaiskuva koko yrityksestä ja kansainvälisistä projekteista. Enhesan palveluiden täydellinen integrointi Quenticin alustaan mahdollistaa panostuksen ja tietojen saumattoman yhdistämisen, jotta voidaan verrata yksittäisten maiden suoriutumista monikansallisissa projekteissa, tehdä turvallisia päätöksiä ja vähentää riskejä." 

"HSE-vaatimustenmukaisuuden yksinkertaistaminen ja yritysten auttaminen niiden rakentaessa turvallisempaa, kestävämpää maailmaa on kaiken toimintamme keskiössä", sanoo Shannon Summers, Enhesan Global Head of Alliances. "Tämä uusi yhden sopimuksen ja yhden ratkaisun kokonaisuus on mullistava ja antaa keskisuurille yrityksille helpon mahdollisuuden hyödyntää Enhesan kansainvälisiä lakisisältöjä yhdessä Quenticin intuitiivisen ohjelmiston kanssa."  

Lehdistökuvat

Chris Loos, Quenticin Head of Partner Management International 
RGB | 1200x800 px. | 440 KB | Lähde: Quentic GmbH

 

Tietoa Enhesasta

Enhesa on kumppani monikansallisille yrityksille, jotka haluavat auttaa tekemään maailmasta paremman. Autamme asiakkaitamme olemaan aitoja yhteiskunnan jäseniä kattavalla EHS- ja tuotteiden vaatimustenmukaisuuden tiedolla. Viimeisten 25 vuoden aikana Enhesa on rakentanut EHS:n ja tuotteiden säädössisältöä yli 300:lle lainkäyttöalueelle, ja se on käännetty selkeiksi ja käyttökelpoisiksi vaatimuksiksi yli 30 paikallisella kielellä yrityksille tiedonsiirron esteiden poistamiseksi ja vaatimustenmukaisuuden ymmärtämiseksi. Lähestymistapamme keskitettyyn, standardoituun maailmanlaajuiseen EHS- ja tuotteiden vaatimustenmukaisuuteen antaa yrityksille mahdollisuuden luoda yhteisymmärrys koko globaalissa liiketoiminnassaan - varmistamalla johdonmukaisuus ja yhteistyö toimipaikkojen välillä. Tavoitteenamme on auttaa asiakkaitamme täyttämään vaatimukset - tänään, huomenna, ympäri maailmaa.

Tietoa Quenticistä

Quentic on yksi johtavia eurooppalaisten HSE- ja CSR-markkinoiden Software as a Service (SaaS)  palvelujen ratkaisuntarjoajia. Yrityksen pääkonttori on Berliinissä, ja sen palveluksessa on yli 250 työntekijää. Toimipaikkoja on Saksassa, Itävallassa, Sveitsissä, Suomessa, Ruotsissa, Tanskassa, Belgiassa, Alankomaissa, Ranskassa, Espanjassa ja Italiassa. Yli 800 asiakasta on jo valinnut Quenticin ohjelmistoratkaisut HSE- ja CSR-hallintansa tueksi.    

Verkko-ohjelmisto koostuu kymmenestä yksilöllisten tarpeiden mukaan yhdistettävästä moduulista Työturvallisuus, Työnvalvonta, Riskit ja auditoinnit, Havainnot ja poikkeamat, Vaaralliset aineet, Vaatimustenhallinta, Verkkokoulutukset, Prosessit, Ympäristöjohtaminen ja Kestävä kehitys. Quentic tukee tällä hetkellä useita yrityksiä valmiiden koulutussisältöjen ja riskiarvioiden sekä Työturvallisuus- ja Verkkokoulutukset-moduulien avulla uuden työturvallisuusstandardin käyttöönotossa ja siten taistelussa COVID-19-pandemiaa vastaan. Quenticin alusta tukee myös standardien ISO 14001, ISO 50001 ja ISO 45001 mukaisia kokonaisvaltaisia johtamisjärjestelmiä.  

X