Quentic 13.4 tarjoaa integraation GRI-standardien kanssa

08.6.2022

  • Quentic 13.4:n viimeisimpien päivitysten julkaisun myötä työturvallisuuden, ympäristön, kestävän kehityksen ja laadunhallinnan ohjelmistopalvelujen tarjoaja on nyt sertifioitu GRI Software and Tools Partner -yhteistyökumppaniksi.
  • Dr. Mario Lenz, Quenticin Chief Product Officer

Global Reporting Initiative (GRI) on sertifioinut Quenticin GRI-ohjelmisto- ja työkalukumppaniksi. Quenticin ohjelmisto- ja palveluratkaisut HSEQ- (Health, Safety, Environment, Quality) ja ESG- (Environment, Social, Governance) -ohjelmistoja varten tulevat välittömästi sisältämään maailmanlaajuisesti tunnustetut GRI-standardit valmiina indikaattoreina kestävän kehityksen raportointia varten. Nykyiset GRI-standardit 2021 on integroitu ja niiden odotetaan tukevan yrityksiä tulevien EU-säädösten, kuten yritysten kestävän kehityksen raportointia koskevan direktiivin, noudattamisessa. Tämä on osa Quenticin 13.4-ohjelmistoversiota, joka mahdollistaa myös riskien arvioinnin työprofiilien avulla ja käyttöturvallisuustiedotteiden tietojen automaattisen poiminnan.  

Quentic 13.4:n viimeisimpien päivitysten julkaisun myötä työturvallisuuden, ympäristön, kestävän kehityksen ja laadunhallinnan ohjelmistopalvelujen tarjoaja on nyt sertifioitu GRI Software and Tools Partner -yhteistyökumppaniksi. Global Reporting Initiative (GRI) -standardit ovat yksi maailmanlaajuisesti käytetyimmistä kestävän kehityksen raportoinnin ohjeista. Modulaaristen GRI-indikaattoreiden avulla voidaan esittää jäsennellysti yritysten toiminnan vaikutukset ympäristöön, ihmisiin ja talouteen. Eri sidosryhmien kannalta olennaiset avaintiedot tunnistetaan ja selvitetään. Tämä yleispätevä lähestymistapa mahdollistaa soveltamisen toimialasta ja yrityksen koosta riippumatta.  

GRI-indikaattorit Quenticissä 

Nykyisessä Quentic 13.4 -ohjelmistoversiossa käyttäjät voivat pyytää täsmälleen niitä GRI-standardeja, jotka he ovat olennaisuusanalyysin avulla tunnistaneet tarpeellisiksi yrityksensä raportoinnissa. Quentic toimittaa asianmukaiset indikaattorit suoraan järjestelmään, jotta koko raportointiprosessi ja HSEQ- ja ESG-hallinnan pilvipohjaisen ohjelmiston muut osa-alueet voidaan yhdistää saumattomasti. Tämä tarkoittaa, että olennaiset kestävän kehityksen tiedot voidaan kerätä eri lähteistä, niitä voidaan hallita yhdenmukaisesti ja arvioida ajallaan ilman ylimääräistä koordinointia. Uusin julkaistu versio GRI Universal Standards -standardeista vuodelta 2021 on integroitu, mikä tarjoaa luotettavan tuen tuleville EU-säädöksille, kuten Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD).  

"Olemme ylpeitä saadessamme GRI:n virallisen sinetin. Tällä takaamme asiakkaillemme, että he voivat suunnitella kestävän kehityksen raportointinsa Quenticin avulla täysin GRI:n määritysten mukaisesti. Lisäksi aiomme tulevaisuudessa ottaa Quenticissä käyttöön entistä enemmän raportointistandardeja ja vahvistaa markkina-asemamme kestävyyden ja ESG:n aloilla", kertoo Quenticin tuotepäällikkö Mario Lenz.  

Riskien arviointi työprofiilien avulla     

Päivitettyjen GRI-standardien lisäksi Quentic 13.4 sisältää lukuisia muita uudistuksia. Quenticin Työterveys-ohjelmistomoduulin hiljattain kehitetty komponentti mahdollistaa riskipotentiaalin tarkastelun työprofiilien mukaan. Näin henkilöstön suorittamien toimintojen laajuus voidaan niputtaa yhteen vertailukelpoisten tehtävien kanssa näyttöä ja arviointia varten. Kaikki tiedot voidaan siirtää raporttimuotoon hiiren napsautuksella ja tehdä siten läpinäkyviksi ulkopuolisille katsojille – kuten joidenkin Euroopan maiden, kuten Ranskan, Italian ja Espanjan, viralliset elimet vaativat. Vaaralliset aineet ja laitteet sekä vaaditut pätevyydet sisältyvät myös raporttiin. Tämän jälkeen voidaan tehokkaasti johtaa suojaus- ja koulutustoimenpiteitä olemassa olevien riskien minimoimiseksi. 

Käyttöturvallisuustiedotteiden automaattinen prosessointi         

Käyttöturvallisuustiedotteissa luetellaan kemikaalien ominaisuudet ja ilmoitetaan tarvittavat varotoimenpiteet. Näiden asiakirjojen suuri määrä voi nopeasti muodostua hallinnolliseksi taakaksi. Kemikaaleista vastaavia odottaa nyt yksinkertaistettu ratkaisu Quentic 13.4:ssä: SDS Extract. Se lukee tiedot automaattisesti Quenticiin ladatuista käyttöturvallisuustiedotteista ja muuttaa ne uusiksi vaarallisten aineiden tietueiksi, mukaan lukien yleiset toimintaohjeet. Tämä voi muuttaa hajanaisen tiedostokokoelman lyhyessä ajassa standardoiduksi, yhdenmukaisesti ylläpidetyksi vaarallisten kemikaalien rekisteriksi, joka tarjoaa selkeästi jäsenneltyä ja kohdennettua tietoa pyynnöstä, esimerkiksi toimipaikoittain suodatettuna. 

Quentic tarjoaa Premium-palveluna käyttöturvallisuustiedotteiden hallintaan liittyviä lisäpalveluja, kuten vaarallisten kemikaalitietojen hakupalvelua ja säännöllistä päivittämistä.

 

Lehdistökuvat

Quentic 13.4:n viimeisimpien päivitysten julkaisun myötä työturvallisuuden, ympäristön, kestävän kehityksen ja laadunhallinnan ohjelmistopalvelujen tarjoaja on nyt sertifioitu GRI Software and Tools Partner -yhteistyökumppaniksi.

Dr. Mario Lenz, Quenticin Chief Product Officer

 

Tietoa Quenticistä 

Quentic on yksi johtavista HSEQ- ja ESG-hallinnan ohjelmistopalvelujen (Software as a Service, SaaS) toimittajista. Quentic-alusta koostuu kymmenestä erikseen yhdisteltävästä moduulista, ja se tarjoaa yrityksille ihanteellisen tavan hallita työterveyttä ja -turvallisuutta, riskejä ja auditointeja, vaaratilanteita ja havaintoja, vaarallisia kemikaaleja, työn valvontaa, lainsäädännön noudattamista, verkkokoulutuksia, prosesseja, ympäristöasioiden hallintaa ja kestävää kehitystä. Valikoimaa täydentävät Quentic App mobiiliraportointia varten ja Quentic Analytics tehokkaaseen HSEQ-tiedon analysointiin selkeillä ja automattisesti päivittyvillä mittaristoilla. Yli 900 yritystä luottaa Quenticin ohjelmistoratkaisuihin vahvistaakseen organisaationsa HSEQ-hallintaa ja vastuullisuutta ympäristöön, yhteiskuntaan ja hallintoon (ESG) liittyvillä aloilla. Integroiva ohjelmisto soveltuu myös ISO 14001-, ISO 45001- ja ISO 50001 -standardien mukaisten kattavien hallintajärjestelmien tukemiseen. Yrityksen pääkonttori on Berliinissä, Saksassa, ja se työllistää yli 250 henkilöä. Sen muut toimipisteet sijaitsevat Saksassa, Itävallassa, Sveitsissä, Suomessa, Ruotsissa, Tanskassa, Belgiassa, Alankomaissa, Ranskassa, Espanjassa ja Italiassa. 

X