Työturvallisuus, Auditoinnit

Varmuudella aivan kärjessä

ENGIE Deutschland

3 minuuttia

Turvallisuus työpaikalla vaatii monia ennakkotoimia: riskinarvioinnin, suojelutoimenpiteiden suorittamisen, käyttöohjeiden laatimisen ja työntekijöiden opettamisen. Hallitakseen tehokkaasti näitä tehtäviä ENGIE Deutschland (aikaisemmin GDF SUEZ Energie Deutschland) panostaa verkko-ohjelmisto Quenticiin.

ENGIE Deutschland -yrityksen kaikilla toimialoilla sekä OHSAS 18001 ja ISO 14001 -normien mukaan standardoiduissa hallintajärjestelmissä on vuodesta 2010 lähtien käytetty kattavaa ja käytännönläheistä työturvallisuus- ja ympäristönsuojeluratkaisua.

Yrityksestä ENGIE Deutschland

ENGIE Deutschland kuuluu osana ENGIE-ryhmää kansainväliseen, maailmanlaajuisesti johtavaan energiakonserniin, jossa työturvallisuudella ja terveyden suojelulla on erityinen painoarvo. Saksassa yritys toimii kahdeksalla paikkakunnalla, ja sillä on yli 1 000 työntekijää. Yrityksen palveluihin kuuluvat sähkön, maakaasun ja energiapalvelusuoritteiden myynti sekä sähkön ja kaukolämmön tuotanto.

Turvallisuudella on korkein prioriteetti

Työturvallisuusteema näkyy vahvasti energiahuollon päivittäisessä liiketoiminnassa: suojavaatetukseen pukeutuneet työntekijät, varoitus- ja ohjekilvet, ohje- ja käyttäytymissääntöjulisteet, vaarallisten aineiden oikeaoppinen käsittely, turvallinen koneilla työskentely tai sähkön kanssa tekemisissä oleminen – nämä ovat arkipäivää käytössä olevissa voimaloissa. "Työturvallisuudella ja terveyden suojelulla on meillä korkein prioriteetti", korostaa Daniel Krebel, HSE-asiantuntija, ENGIE Deutschland.

Jatkuva tehtävien asettelu

Säännölliset turvallisuustarkastukset, toistuvat koulutukset, jatkuva ajantasaisten standardien valvonta, voimalaitostoiminnassa olevien prosessien analyysi ja turvallisuuden vahvistamiseen johtavien toimenpiteiden määrittäminen – kaiken tämän koordinointi on merkittävä ponnistus, joka aiheuttaa yritykselle aika- ja kustannusrasitteita. "Riskianalyysit on suoritettava työympäristön muutosten yhteydessä aina uudelleen. Käyttöohjeiden on oltava jatkuvasti ajan tasalla ja kaikkien asianomaisten henkilöiden saatavilla. Lisäksi meidän on aina tiedettävä, ketkä työntekijöistä ovat saaneet mitäkin koulutuksia ja milloin, ja mitä koulutuksia he tarvitsevat tulevaisuudessa. Vastaavat määräajat on suunniteltava ja organisoitava. Tämä on valtava koordinointi- ja tiedonjakeluhaaste. Ilman keskitettyä dokumentointi- ja organisointijärjestelmää täällä joutuu nopeasti äärirajoilleen", toteaa Daniel Krebel.

"Saimme yhdistettyä ulkoiset asiantuntijat Quenticiin suoraan ja helposti. Jaetun pääsyoikeuden avulla he pystyvät syöttämään tarkastuksesta juurensa juontaneet riskianalyysit suoraan järjestelmäämme. Siten kaikki osapuolet vetävät yhtä köyttä."

Stefan Stengel, HSE-asiantuntija, ENGIE Deutschland

Työturvallisuuden optimointi

Vuodesta 2010 lähtien ENGIE Deutschland on panostanut Quenticiin. Erikoistuneen ohjelmistoratkaisun avulla sähköyhtiö voi järjestellä tehokkaasti kaikki työsuojeluun liittyvät tehtävät. Kaikki relevantit tiedot laaditaan, ja niitä hallitaan keskitetysti yksinkertaisella tavalla. Tietoja arvioidaan kulloisenkin tarpeen vaatimalla tavalla ja esitetään kaikille osallisille läpinäkyvästi. Kaikki riskianalyysit ja käyttöohjeet laaditaan ja päivitetään vain muutamilla hiiren napsautuksilla. Työntekijöiden osaamiset ja pätevyydet on tallennettu järjestelmällisesti, ja pätevöittämissuunnitelmasta nähdään nopeasti, mitkä koulutukset ovat kullekin työntekijälle tarpeen ja millaisin määräajoin.

Tehokas riskien ja auditointien hallinta

Wilhelmshavenin toimipaikassa on vuodesta 2008 lähtien rakennettu yhtä Euroopan uudenaikaisimmista kivihiilivoimaloista. Koko rakennusvaiheen ajan Quentic oli tärkeässä osassa, sillä ihmisiin ja ympäristöön kohdistuvat riskit analysoitiin ja arvioitiin ohjelmiston avulla. Monet tarkastuksista suunniteltiin ja arvioitiin erityisellä Riskit ja auditoinnit -moduulin moduulilla. Ulkoiset asiantuntijat pystyivät vaikeuksitta syöttämään tietoja suoraan järjestelmään. ENGIE Deutschlandissa huomattiin, että tällä tavoin kaikki vaadittavat tiedot saatiin koottua nopeasti, ja ne olivat valmiina lisäkäsittelyä ja arviointia varten.

Vuodesta 2010 lähtien ENGIE Deutschlandilla on ollut käytössä seuraavat Quentic-moduulit:
  • Perusjärjestelmä

  • Työturvallisuus

  • Riskit ja auditoinnit

  • Vaaralliset aineet

  • Vaatimustenhallinta

  • Ympäristöjohtaminen

Kokeile Quentic-sovellusta ilmaiseksi

Ajankohtaisia artikkeleita

30.3.2021, klo 9:00
Työturvallisuus

Havainnot ja poikkeamat ohjelmistomoduuli

Quenticin uusi ratkaisu havaintojen ja poikkeamien hallintaan ohjaa eteenpäin positiivisen kulttuurinmuutoksen tiellä. Tule webinaariin tustumaan uuteen ohjelmistomoduulin

 

Varaa paikkasi
Työturvallisuus, Digitalisoituminen

Quentic Verkkokoulutukset

Kouluta työntekijöitäsi joustavasti ja paikasta riippumatta! Katso videolta, kuinka valmistelet koulutuksia ja koulutat työntekijöitä, vierailijoita ja vierasyhtiöitä tehokkaasti ja todistettavasti verkkokoulutuksena …

Katso video

Quentic-demo

Haluatko testata Quenticia maksutta ja sitoumuksetta? Saa kokonaiskuva ohjelmistosta ja sen eduista.

Pyydä demoversiota