Kaikki prosessit näkyvissä

Quenticin prosessien ohjelmistomoduulilla

Yksittäisten liiketoimintaprosessien ohella voit laatia myös kokonaisia prosessinäkymiä eri prosessien välisten vuorovaikutusten selventämiseksi. Käytännöllinen prosessiselain huolehtii siitä, että jokainen työntekijä voi navigoida kaikkien prosessiohjeiden kautta tavoitteellisesti ja tarpeen mukaan vaihtaa kokonaisnäkymän yksittäisiin prosessivaiheisiin yksityiskohtaisella tasolla.

Prosessien kokonaisnäkymä.

Näin yksinkertaista on Quenticin käyttäminen!

Prosessinäkymien määritteleminen

 • Eri yritysprosessien asettaminen rinnakkain prosessikartoissa 
 • Loogisten yhteyksien ja riippuvaisuussuhteiden osoittaminen 
 • Luo selkeyttä käyttöliittymissä eri osastojen ja tehtäväalojen välillä
 • Edeltäjä- ja seurausprosessit, pää- ja osaprosessien graafinen järjestäminen
 • Kaikkien symbolien joustava sijoittaminen raahaamalla ja pudottamalla 
 • Yksityiskohtaisten yksittäisprosessien suora yhdistäminen luo monitahoisen kokonaiskuvan, jonka rakenne on hierarkkinen ja selkeä
 • Kuvioiden laatiminen ja valmistelu PDF:nä

Prosessikuvausten visualisointi

Prosessiohjeiden valmistelu yhdistetysti

 • Valmiiksi asetetut prosessikuvaukset ja yksittäisprosessit integroidaan automaattisesti Quenticin prosessiselaimeen
 • Prosessiselain keskitettynä yhtenä luukkuna kaikille työntekijöille tietojen katsomiseksi 
 • Vain lukutilassa: selvä ero prosessin määritelmän ja prosessin toimeenpanon välillä
 • Kaikissa prosessinäkymissä ja prosesseissa navigointi kätevästi prosessiselaimella 
 • Menettelytapojen ja vastuiden selvittäminen 
 • Prosessivaiheiden suorittaminen heti interaktiivisten kuvioiden ansiosta 
 • Lisätiedot kulloisestakin prosessivastaavasta, versiotilasta jne.

Prosessikuvausten hakeminen


1A rakenne- ja prosessiorganisaatio

Quenticissä voit paitsi saada yrityksesi prosessiorganisaatiosta kouriintuntuvan myös esittää rakenneorganisaation parhaiten. Organisaatioyksiköt, osastot, toimipaikat ja toiminnot ovat käsillä järjestyksessä ja keskitetysti. Kuvattu organisaatiorakenne on käytettävissä Quenticissä tehtävien osoittamiseen sekä havainnollisen organigrammin esittämiseen.

Ota prosessiohjeet heti käyttöön!

Prosessiselaimen interaktiivisten kuvioiden ansiosta teoriasta tulee heti käytäntöä.

Kokeile Quentic-sovellusta ilmaiseksi

"Yhdellä silmäyksellä voi nähdä, kuka johtohenkilö on tekemisissä minkin prosessin ja dokumentin kanssa. Tämä on hyvin hyödyllistä päivittäisessä työssämme."