Vaaralliset aineet käyttöohjeet

Quenticin vaarallisten aineiden hallinnan ohjelmistomoduulilla

Vaaralliset aineet käyttöohjeet.

Näin yksinkertaista on Quenticin käyttäminen!

Yleisten ohjeiden laatiminen

 • Vaarallisen aineen yleispätevän käyttöohjeen laatiminen
 • Täydelliset tiedot suojatoimenpiteistä, vaaroista, henkilönsuojaimista, ensiavusta, jätehuollosta
 • Huomautuslausekkeiden ja kuvamerkkien valitseminen keskusjoukosta GHS/CLP-VO:n tai kansainvälisen ISO 7010:2019 -standardin mukaan
 • Käyttöohjeiden mukauttaminen erityisesti eri työskentelyalueisiin ja toimiin 
 • Pikamenettely: Yleiset käyttöohjeet toimivat pohjina ja niitä on vain muutettava 
 • Myös erityiset mallipohjat ja yhteiskäyttöohjeet helpottavat laatimista

Alakohtaisten ohjeiden laatiminen

Asiakirjojen tuottaminen ja jakaminen

 • Käyttöohjeiden tuottaminen valmiina asiakirjoina ilmoitus- ja välittämistarkoituksiin 
 • Tuottaminen hiiren klikkauksella
 • Työntekijät, joita käyttöohjeen käyttöalue koskee, saavat tiedot automaattisesti henkilökohtaiseen näkymäänsä
 • Toivottaessa Quentic muistuttaa asiakirjojen uusimisesta 
 • Käyttöohjeiden katselmusten suorittaminen ja kirjaaminen 
 • Yleisen käyttöohjeen muutostiedot välittyvät automaattisesti kaikkien asianomaisten yrityskohtaisten käyttöohjeiden vastuuhenkilöille

Säännöllisen päivityksen varmistaminen

Riskiarvioinnista käyttöohjeeseen

Vaaralliset aineet -moduulilla voit kuvata paitsi käyttöohjeita myös riskien arviointeja. Vihje: johda käyttöohje vain yhdellä klikkauksella suoraan riskien arvioinnista ja hyväksy siten heti muita tietoja tietyistä toimista ja suojelutoimenpiteistä.

Käyttöohjeet työvälineille

Kaikki käyttöohjeet muihin kuin Vaaralliset aineetan järjestät Quentic-moduulilla "työturvallisuus".

Katsaus tärkeimpiin toimintoihin

Quenticin Vaaralliset aineetmoduulin ominaisuuksia

Vaaralliset aineet luettelo järjestelmällä

Laadi vaarallisten aineiden luettelo Quenticillä dokumentointivelvollisuutesi täyttämiseksi järjestelmällisesti ja kattavan yleiskatsauksen saamiseksi. Etsi käden käänteessä kaikki halutut tiedot vaarallisten aineiden palvelusta ja ota huomioon tarvittavat merkinnät. Standardoidut tarkastus- ja hyväksymisprosessit tuovat selvyyttä vaarallisten aineiden käsittelyyn käytännössä.

Hae lisätietoja

Turvallisuustiedotteiden hallinnointi selkeästi

Turvallisuustiedotteet ovat kemikaalien käyttäjille korvaamattomia aineiden ominaisuuksien ja käyttöriskien selvittämiseksi. Sitäkin tärkeämpää, että turvallisuuskeskeiset tiedot pidetään aina ajan tasalla. Juuri tässä sinua auttaa ohjelmistomme Quentic – ja tarjoaa sinulle samalla parhaimman mukavuuden turvallisuustiedotteiden laatimisessa, version kontrolleissa ja jatkotilauksissa.

Hae lisätietoja

Vaaralliset aineet riskien arvioinnit

Vaarallisilla aineilla tapahtuvien toimien määrätyt riskiarvioinnit voit luoda Quenticissä näppärästi. Selvitä ja arvioi kulloisetkin riskit ja tarkasta, onko vaarallisten aineiden korvaus mahdollinen. Suojelutoimenpiteiden järjestäminen sujuu automaattisesti ja noudattaa todistettua standardia.

Hae lisätietoja

Vaaralliset aineet kuljetukset hallinnassasi

Quentic tarjoaa myös Vaaralliset aineetan sopivan ratkaisun. Käytä keskitettyä vaarallisten aineiden luetteloa hyödyllisenä viitteenä kuvauksessa vaarallisten aineiden kuljetuksesta kadulla, rautateillä ja vesiväylillä. Automatisoidut luotettavuustarkastukset antavat sinulle tarvittavan kontrollin. Vaatimustenmukaiset kuljetuspaperit ovat sitten vain hiiren klikkauksen päässä !

Hae lisätietoja

Vaarallisille aineille altistuksen huolellinen dokumentointi

Työntekijät, jotka altistuvat työpaikallaan CMR-aineille – vaarallisille aineille, joissa on karsinogeeneja, mutageeneja tai lisääntymiselle toksisia ominaisuuksia – ovat erityisten alttiita terveysriskeille. Tästä syystä kaikki altistumiset on selvitettävä perinpohjaisesti. Quenticin ansiosta saat tähän järjestelmällisen toimintatavan, joka kattaa kaikki osapuolet.

Hae lisätietoja
Quentic-demo

Tutustu Quenticiin omalta näytöltäsi.

Tilaa demo nyt!

Asiantuntijatietoa sinulle

Täältä löydät parhaita käytäntöjä, trendejä ja vinkkejä.

INEOS Köln

Nolla onnettomuutta ja nolla ympäristöongelmaa: tämä on kemianalan yrityksen INEOS Kölnin tavoite. Lue, kuinka Quentic on auttanut vaarallisten aineiden rekisterin luomisessa ja läheltä piti -tilanteiden …

Lue menestystarina

Quentic Vaaralliset aineet

Oikean ohjelmiston avulla vaaralliset aineet ovat täysin hallinnassa. Videolta näet, kuinka Quenticin moduuli tukee lainmukaisten määräysten tarkkaa noudattamista ja huolehtii maksimaalisesta läpinäkyvyydestä …

Katso video

DATEV

Kuinka sopeuttaa yrityksen vaarallisten aineiden hallintajärjestelmä nopeasti ja tehokkaasti uusien säädösten vaatimuksiin? Lue, kuinka DATEV hyödyntää ohjelmistoa kestävänä ratkaisuna vaarallisten aineiden hallinnassa.

Lue menestystarina
Resursseihin

"Olemme löytäneet kestävän ratkaisun vaarallisten aineiden seurantaamme varten. Vaaralliset työaineet on meillä keskitetysti kuvattuna Queticiin ja kaikki niitä koskevat tiedot ovat helppojen hakukyselyiden avulla vastuussa olevien käytettävissä." 

X