Vaaralliset aineet riskien arvioinnit

Quenticin vaarallisten aineiden hallinnan ohjelmistomoduulilla

Vaaralliset aineet riskien arvioinnit.

Näin yksinkertaista on Quenticin käyttäminen!

Määrää soveltamisala

 • Vaaralliset aineet vaara-analyysien ja niiden soveltamisalojen toteuttaminen
 • Aineryhmien yhteisarvioiden yksinkertaistettu menettely
 • Mallipohjien uudelleenkäyttö ja ajan säästäminen
 • Toimien, joissa käytetään vaarallisia aineita, kirjaaminen hiiren klikkauksella
 • Palaaminen keskitetysti hallittuun toimintarekisteriin
 • Asianomaisten H-lausekkeiden automaattinen osoittaminen (vaaran ilmoitukset)
 • Standardoidut ohjeet vaaratilanteissa, ihokontaktissa, hengitettynä, tulipalo- ja räjähdysvaaratilanteissa

Tehtävien ja riskien dokumentointi

Johda suojelutoimenpiteet

 • Vaarallisuusryhmien ja toimenpidetasojen automaattinen osoittaminen
 • Sopivien suojelutoimenpiteiden toteaminen napin painalluksella
 • Yleiskuvaus suojelutoimenpiteistä, mukaan luettuna toimeenpanon tila, niiden suunnittelun ja toteutuksen selvittämiseksi yrityksessä
 • Vaaran arviointi asiakirjana tulosteeksi tai välitettäväksi
 • Asiakirjan automaattinen saattaminen työntekijöiden käyttöön käyttöalan mukaan
 • Muistutus uusimisesta varmistaa sisällön säännöllisen päivityksen
 • Vanhempien ja ajantasaisten asiakirjaversioiden rakenteellinen hallinnointi

Lopullisen asiakirjan valmistelu


Korvaustarkastus

Tärkeä osa vaarallisten aineiden riskien arviointia on korvaustarkastus. Quenticillä selvität, tarkastettiinko vaarallisen aineen mahdollinen korvike ja millä tuloksilla. Jos korvaus on mahdollinen, liitä korvausaineen tietue heti arviointiin. Tällä tavalla kaikki ilmoitukset ovat heti täydellisiä!

Kemiallisten ja biologisten aineiden riskien arvioinnit

Kaikki riskiarvioinnit vaarallisten aineiden hallinnan ulkopuolella organisoit Quentic-moduulilla "työturvallisuus".

Katsaus tärkeimpiin toimintoihin

Quenticin Vaaralliset aineetmoduulin ominaisuuksia

Vaaralliset aineet luettelo järjestelmällä

Laadi vaarallisten aineiden luettelo Quenticillä dokumentointivelvollisuutesi täyttämiseksi järjestelmällisesti ja kattavan yleiskatsauksen saamiseksi. Etsi käden käänteessä kaikki halutut tiedot vaarallisten aineiden palvelusta ja ota huomioon tarvittavat merkinnät. Standardoidut tarkastus- ja hyväksymisprosessit tuovat selvyyttä vaarallisten aineiden käsittelyyn käytännössä.

Hae lisätietoja

Turvallisuustiedotteiden hallinnointi selkeästi

Turvallisuustiedotteet ovat kemikaalien käyttäjille korvaamattomia aineiden ominaisuuksien ja käyttöriskien selvittämiseksi. Sitäkin tärkeämpää, että turvallisuuskeskeiset tiedot pidetään aina ajan tasalla. Juuri tässä sinua auttaa ohjelmistomme Quentic – ja tarjoaa sinulle samalla parhaimman mukavuuden turvallisuustiedotteiden laatimisessa, version kontrolleissa ja jatkotilauksissa.

Hae lisätietoja

Vaaralliset aineet käyttöohjeet

Vaaralliset aineet käsittelyä koskevat käyttöohjeet on kätevä laatia Quenticillä. Tässä taitava tiedonhallinta osoittaa kykynsä: yleispätevät vaarallista ainetta koskevat määräykset helpottavat erityisten käyttöohjeiden johtamista myös suurina määrinä. Vähällä vaivalla saat näin ollen vaarallisen aineen eri käyttöalueille kulloinkin tarkasti mitoitettuja sisältöjä.

Hae lisätietoja

Vaaralliset aineet kuljetukset hallinnassasi

Quentic tarjoaa myös Vaaralliset aineetan sopivan ratkaisun. Käytä keskitettyä vaarallisten aineiden luetteloa hyödyllisenä viitteenä kuvauksessa vaarallisten aineiden kuljetuksesta kadulla, rautateillä ja vesiväylillä. Automatisoidut luotettavuustarkastukset antavat sinulle tarvittavan kontrollin. Vaatimustenmukaiset kuljetuspaperit ovat sitten vain hiiren klikkauksen päässä !

Hae lisätietoja

Vaarallisille aineille altistuksen huolellinen dokumentointi

Työntekijät, jotka altistuvat työpaikallaan CMR-aineille – vaarallisille aineille, joissa on karsinogeeneja, mutageeneja tai lisääntymiselle toksisia ominaisuuksia – ovat erityisten alttiita terveysriskeille. Tästä syystä kaikki altistumiset on selvitettävä perinpohjaisesti. Quenticin ansiosta saat tähän järjestelmällisen toimintatavan, joka kattaa kaikki osapuolet.

Hae lisätietoja
Quentic-demo

Tutustu Quenticiin omalta näytöltäsi.

Tilaa demo nyt!

Asiantuntijatietoa sinulle

Täältä löydät parhaita käytäntöjä, trendejä ja vinkkejä.

INEOS Köln

Nolla onnettomuutta ja nolla ympäristöongelmaa: tämä on kemianalan yrityksen INEOS Kölnin tavoite. Lue, kuinka Quentic on auttanut vaarallisten aineiden rekisterin luomisessa ja läheltä piti -tilanteiden …

Lue menestystarina

Quentic Vaaralliset aineet

Oikean ohjelmiston avulla vaaralliset aineet ovat täysin hallinnassa. Videolta näet, kuinka Quenticin moduuli tukee lainmukaisten määräysten tarkkaa noudattamista ja huolehtii maksimaalisesta läpinäkyvyydestä …

Katso video

DATEV

Kuinka sopeuttaa yrityksen vaarallisten aineiden hallintajärjestelmä nopeasti ja tehokkaasti uusien säädösten vaatimuksiin? Lue, kuinka DATEV hyödyntää ohjelmistoa kestävänä ratkaisuna vaarallisten aineiden hallinnassa.

Lue menestystarina
Resursseihin

"Olemme löytäneet kestävän ratkaisun vaarallisten aineiden seurantaamme varten. Vaaralliset työaineet on meillä keskitetysti kuvattuna Queticiin ja kaikki niitä koskevat tiedot ovat helppojen hakukyselyiden avulla vastuussa olevien käytettävissä." 

X