Vaaralliset aineet riskien arvioinnit

Quenticin vaarallisten aineiden hallinnan ohjelmistomoduulilla

Vaarallisilla aineilla tapahtuvien toimien määrätyt riskiarvioinnit voit luoda Quenticissä näppärästi. Selvitä ja arvioi kulloisetkin riskit ja tarkasta, onko vaarallisten aineiden korvaus mahdollinen. Suojelutoimenpiteiden järjestäminen sujuu automaattisesti ja noudattaa todistettua standardia.

Vaaralliset aineet riskien arvioinnit.

Näin yksinkertaista on Quenticin käyttäminen!

Määrää soveltamisala

 • Vaaralliset aineet vaara-analyysien ja niiden soveltamisalojen toteuttaminen
 • Aineryhmien yhteisarvioiden yksinkertaistettu menettely
 • Mallipohjien uudelleenkäyttö ja ajan säästäminen
 • Toimien, joissa käytetään vaarallisia aineita, kirjaaminen hiiren klikkauksella
 • Palaaminen keskitetysti hallittuun toimintarekisteriin
 • Asianomaisten H-lausekkeiden automaattinen osoittaminen (vaaran ilmoitukset)
 • Standardoidut ohjeet vaaratilanteissa, ihokontaktissa, hengitettynä, tulipalo- ja räjähdysvaaratilanteissa

Tehtävien ja riskien dokumentointi

Johda suojelutoimenpiteet

 • Vaarallisuusryhmien ja toimenpidetasojen automaattinen osoittaminen
 • Sopivien suojelutoimenpiteiden toteaminen napin painalluksella
 • Yleiskuvaus suojelutoimenpiteistä, mukaan luettuna toimeenpanon tila, niiden suunnittelun ja toteutuksen selvittämiseksi yrityksessä
 • Vaaran arviointi asiakirjana tulosteeksi tai välitettäväksi
 • Asiakirjan automaattinen saattaminen työntekijöiden käyttöön käyttöalan mukaan
 • Muistutus uusimisesta varmistaa sisällön säännöllisen päivityksen
 • Vanhempien ja ajantasaisten asiakirjaversioiden rakenteellinen hallinnointi

Lopullisen asiakirjan valmistelu


Korvaustarkastus

Tärkeä osa vaarallisten aineiden riskien arviointia on korvaustarkastus. Quenticillä selvität, tarkastettiinko vaarallisen aineen mahdollinen korvike ja millä tuloksilla. Jos korvaus on mahdollinen, liitä korvausaineen tietue heti arviointiin. Tällä tavalla kaikki ilmoitukset ovat heti täydellisiä!

Kemiallisten ja biologisten aineiden riskien arvioinnit

Kaikki riskiarvioinnit vaarallisten aineiden hallinnan ulkopuolella organisoit Quentic-moduulilla "työturvallisuus".

Kokeile Quentic-sovellusta ilmaiseksi

Asiantuntijatietoa sinulle

Täältä löydät parhaita käytäntöjä, trendejä ja vinkkejä.

INEOS Köln

Nolla onnettomuutta ja nolla ympäristöongelmaa: tämä on kemianalan yrityksen INEOS Kölnin tavoite. Lue, kuinka Quentic on auttanut vaarallisten aineiden rekisterin luomisessa ja läheltä piti -tilanteiden …

Lue menestystarina

Quentic Vaaralliset aineet

Oikean ohjelmiston avulla vaaralliset aineet ovat täysin hallinnassa. Videolta näet, kuinka Quenticin moduuli tukee lainmukaisten määräysten tarkkaa noudattamista ja huolehtii maksimaalisesta läpinäkyvyydestä …

Katso video

DATEV

Kuinka sopeuttaa yrityksen vaarallisten aineiden hallintajärjestelmä nopeasti ja tehokkaasti uusien säädösten vaatimuksiin? Lue, kuinka DATEV hyödyntää ohjelmistoa kestävänä ratkaisuna vaarallisten aineiden hallinnassa.

Lue menestystarina
Resursseihin

"Olemme löytäneet kestävän ratkaisun varrallisten aineiden seurantaamme varten. Vaaralliset työaineet on meillä keskitetysti kuvattuna Queticiin ja kaikki niitä koskevat tiedot ovat helppojen hakukyselyiden avulla vastuussa olevien käytettävissä."