Muutoksenhallinta

Quenticin vaatimustenhallinnan ohjelmistomoduulilla

Yritysten, joissa pyritään pitkäaikaiseen tulokseen, on myös itse asetuttava säännöllisesti tarkastuksen kohteeksi ja tuettava omaa kehitystään. Organisaation muutos – sekä suuressa että pienessä mittakaavassa – tulee kuitenkin hoitaa hyvin. Quentic tukee sinua järjestelmällisesti muutosvaatimusten arvioinnissa ja ajallaan tapahtuvan toimeenpanon hoitamisessa.

Muutoksenhallinnan kehittäminen.

Näin yksinkertaista on Quenticin käyttäminen!

Muutosvaatimusten näyttäminen

 • Muutospyyntöjen laatiminen ja niiden tarkastamisen ja toimeenpanon aloittaminen 
 • Niiden yritysalojen ja -prosessien identifiointi, joita muutokset koskevat
 • Tehokkuuden lisäysten mahdollistaminen, säästömahdollisuuksien havaitseminen tai yleisten muutosvaatimusten arviointi vaatimustenmukaisuus- ja työsuojelunäkökohtien mukaisesti
 • Todellisten ja budjetoitujen tilojen selkeä vertailu 
 • Muutosten parannuspotentiaalin ja etujen tekeminen avoimiksi 
 • Muutoshallinnan menojen selventäminen kuluarvioiden avulla

Tavoitteiden välittäminen

Arvioinnin ja toimeenpanon toteuttaminen

 • Muutostoimenpiteiden jakaminen yksittäisiin, havainnollisiin käsittelyvaiheisiin 
 • Vaiheen sisäinen varmentaminen lausunnoilla 
 • Työntekijöiden tai ulkoisten neuvonantajien ottaminen yksinkertaisesti mukaan säätöön 
 • Velvollisuuksien ja määräaikojen määrittäminen kaikille vaiheille
 • Kirjattu hyväksyntä käsittelyvaiheen ja muutosmenettelyn mukaan 
 • Muutosten esittäminen kuvien ja toimenpidetietojen avulla 
 • Selvyyden saaminen siitä, kuka suoritti minkin työvaiheen 
 • Muutoksenhallintaa koskevien raporttien hakeminen helposti

Tulosten dokumentointi


Muutostoimenpiteet ja menettelyn muutokset

Jos yrityksessä otetaan käyttöön muutoksia, esim. toteutetaan tiukempia testimääräyksiä tai hankitaan uusia koneita, myös työntekijöiden toiminnot muuttuvat. Moduulilla Quentic-Prosessit välität määräykset työprosesseihin avoimesti ja voit toteuttaa myös myöhempiä prosessimuutoksia nopeasti ja yksiselitteisesti.

Prosessit Quenticillä

Prosessit-moduuli antaa kaiken, minkä tarvitset prosessin mallintamiseen mutta myös prosessiin edelleen kehittämiseen.

Kokeile Quentic-sovellusta ilmaiseksi

"Quenticin käyttöönotolla on meille suurta strategista ja operatiivista merkitystä. Järjestelmä helpottaa kaikkien työntekijöiden työtä. Lisäksi pystymme tuottamaan tärkeää lisäarvoa osoittamalla prosessiemme läpinäkyvyyden viranomaismääräysten mukaisesti."

Tri Axel Göhrt, tuotannon ja tekniikan toimitusjohtaja, Kölnin INEOS