Video: Quentic Prosessit

Tutustu ohjelmistomoduuliin

Optimoidut ja selkeät työnkulut

Quentic-prosessit täydentää Quentic-perusjärjestelmää lisätoiminnoilla, joilla optimoit liiketoimintaprosessit, töiden kulun ja tietovirrat. Määrittele selkeät menettelytavat, hahmota organisaatio- ja prosessirakenne ja siirrä ohjeistukset
käytännön toimintavaiheiksi.

Sisältö
  • Prosessin mallintaminen

  • Prosessirakenteiden visualisointi

  • Vastuiden määrittely

  • Konkreettisten komentosarjojen yhdistäminen

  • Organisaatioyksikön organisaatikaavio

"Yhdellä silmäyksellä voi nähdä, kuka johtohenkilö on tekemisissä minkin prosessin ja dokumentin kanssa. Tämä on hyvin hyödyllistä päivittäisessä työssämme."

Armin Müßig, ympäristövaltuutettu, Pirelli Deutschland GmbH