Tunnista riskit

Laadi jäsennellysti tiedot käyttöaineista, toiminnoista, ergonomiasta ja vaarallisista aineista.

Suojelutoimenpiteet

Johda vaadittavat toimenpiteet suoraan Quenticistä.

Määräykset nähtävissä

Yhdistele voimassa olevat oikeudelliset normit ja velvoitteet sekä käyttöohjeet toisiinsa automaattisesti.

Jaa asiakirjoja

Ajankohtaisesti ja läpinäkyvästi: informoi vastuuhenkilöitä mukavasti hiirtä napsauttamalla.

Quentic auttaa hallinnoimaan riskien arviointeja. Väliaikaiset ratkaisut, listojen kaaos ja loputtomat taulukot kuuluvat menneisyyteen. Quentic tuo mukanaan kaiken, mitä tarvitset, ja se tekee johtamisesta helppoa.

Tunnista yrityksen vaaranpaikat ja arvioi ne entistäkin tehokkaammin keskitettyä ohjelmistoratkaisua käyttämällä. Laadi helposti työn ja vaarallisten aineiden riskinarvioinnit. Napinpainalluksella kootaan kaikki tarvittavat suojelutoimenpiteet nykyisille vaaroille. Näin parannat jatkuvasti nykyisiä työolosuhteita.

Erinomaista laatua

Quentic kahdessa minuutissa

Yrityksesi tarpeisiin sovitettu ratkaisu

Quentic on ihanteellinen ratkaisu työturvallisuuden hallintaan, ympäristökysymyksiin ja kestävään kehitykseen. Vastuukysymykset kattavasti käsittelevä verkkopohjainen järjestelmä tuo yhteen kaikki tarvitsemasi toiminnot. Quentic -ohjelmisto tekee terveys-, turvallisuus-, ympäristö ja kestävän kehityksen kysymysten johtamisesta helppoa ja samalla vähentää näihin osa-alueisiin liittyviä riskejä. 

Kokeile Quentic-sovellusta ilmaiseksi

Tyytyväinen käyttäjä on paras referenssi