Sopivat indikaattorit

Muodosta tätä varten kullekin toimialueelle toteutuneet, tavoite- ja vertailuanalyysi-indikaattorit ja analysoi niitä yhdistellysti.

Integroitu raportointi

Tunnista yrityksesi tehokkuuden vuorovaikutus SDG-tavoitteiden kanssa.

Liiketoimintastrategian suuntaaminen

Seuraa, mitä myönteisiä tai kielteisiä vaikutuksia yksittäisissä toimenpiteissä tai liiketoiminnan kehityksessä tapahtuu.

Tavoiteltu resurssien käyttö

Varmista SDG-sovellusten tehokkaan käyttöönoton lisäksi myös resurssien tehokas käyttö.

Quenticin SDG raportointiohjelmistolla voit esittää yrityksesi panoksen YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin tarkasti ja selkeästi. Olipa kyseessä tuotantoprosessit ja tuotantoketjun alkupään ketjut tai tuotteiden kestävyysvaikutukset asiakkaillesi – tällä ohjelmistoalustalla määrität sopivat indikaattorit, tallennat tarvittavat yritystäsi koskevat tiedot ja osoitat, kuinka yrityksesi on saavuttanut globaalit kehitystavoitteet.

Voit arvioida Agenda 2030 mukaisia yksittäisten toimialojen sosiaalisia, ekologisia ja taloudellisia vaikutuksia laadullisesti ja määrällisesti. Voit käyttää standardisoituja rakenteita tai kartoittaa toimintojen ja tuotteiden yhteisvaikutuksia tärkeiden lukujen ja/tai vaikutusten kuvausten avulla. Tarkoituksena ei ole ainoastaan negatiivisten vaikutusten vähentäminen, vaan myös yrityksesi positiivisten vaikutusten vahvistaminen. Kaikki osallistujat liitetään yhteen sovelluksen kautta tietojen ja ilmoitusten konsolidointia varten. Sisällön laatu varmistetaan hyväksymisprosesseilla ja automaattisella validoinnilla varmistetaan sisällön laatu.

Mikä on vaikutuksesi globaaleihin työolosuhteisiin, ilmastonmuutokseen ja kestäviin tuotantomalleihin sekä kulutustottumuksiin? Quentic on verkkopohjainen perustyökalu, jolla analysoidaan, seurataan ja raportoidaan yrityksesi syy- ja raja-analyyseja suhteessa tärkeimpiin kestävän kehityksen tavoitteisiin. Muodosta tätä varten kullekin toimialueelle toteutuneet, tavoite- ja vertailuanalyysi-indikaattorit ja analysoi niitä yhdistellysti.

Liitä ei-taloudelliset indikaattorit sekä ajankohtainen liiketoiminnan raportointi toisiinsa, ja muodostat kuvan yrityksen suorituskyvystä ja vuorovaikutuksesta SDG-tavoitteiden kanssa. Eri indikaattorit sekä suhdetunnusluvut auttavat sinua tasapainottamaan liiketoimintaasi ja kestävän kehityksen strategiaasi. Näin sinun ei tarvitse syöttää tietoja kahteen kertaan – liitä vain asiaankuuluvat taloustiedot hallintajärjestelmistäsi ja liitä ne ympäristö- ja sosiaali-indikaattoreihin operatiivisella ja strategisella tasolla.

Kullekin liiketoiminta-alueelle ja prosessille voidaan johtaa toimenpiteitä, jotka niputetaan SDG-toiminta-alojen ohjelmiin ja tavoitteisiin perustuen mitattuihin ja kuvattuihin vaikutuksiin. Seuraa milloin tahansa yksittäisten toimenpiteiden tai liiketoiminnan kehityksen positiivisia tai kielteisiä vaikutuksia ja käytä tätä perustana strategisen ohjelman luomiseen, joka vastaa organisaatiosi tavoitteita SDG:n osalta.

Varmista niin SDG-sovellusten käyttöönoton tehokkuus kuin myös tehokkaan toiminnan ja voimavarojen käyttäminen. Näin seuraat yksittäisiin toimenpiteisiin ja strategioihin liittyviä kuluja ja kustannuksia vastaavasti linkitetyillä indikaattoreilla. Näin voit antaa myös useampia skenaarioita eri panoksille tavoitteeseen hyödyksi ja ponnistukseksi ja määrittää mahdollisimman sosioekonomisesti tehokkaan lähestymistavan.

Whitepaper vastuiden jaosta

Vähennä byrokratiaa ja vastuuriskiä: Miten valita sopivat henkilöt tehokkaaseen tiimiin. Mukana myös seitsemän käytännönläheistä vinkkiä.

Erinomaista laatua

Kokeile Quentic-sovellusta ilmaiseksi

"Kestävän kehityksen kaikki ekologiset näkökohdat huomioivalla keskitetyllä järjestelmällä olemme luoneet luotettavan pohjan raportointitoimellemme. Quenticin avulla olemme voineet automatisoida monia työvaiheita, joten vaikeudet tietojen syöttämisessä, tarkastamisessa ja analysoinnissa ovat selkeästi vähentyneet."

Tyytyväinen käyttäjä on paras referenssi

X