+358 50 410 6628

Oikeusvarmuus

Hanki turvaa lakien ja normien helpottuneen noudattamisen myötä vastuuriskin minimoimiseksi.

Sertifiointi

Täyttää johtamisjärjestelmille määritellyt ISO 14001, ISO 50001 ja ISO 45001 standardien vaatimukset.

Kätevästi hiiren napsautuksella

Riskien arvioinnit ja käyttöohjeet muodostat yksinkertaisesti hiirtä napsauttamalla.

Parempaa tuottavuutta

Voit jakaa vastuuta ja johtaa turvallisuusasioita entistä helpommin.

Quentic pitää varmasti huolen työturvallisuudesta ja terveyssuojelusta. Väliaikaiset yksittäisratkaisut, listojen kaaos ja loputtomat taulukot kuuluvat menneisyyteen. Quentic tuo mukanaan kaiken, mitä tarvitset, ja se tekee integratiivisesta johtamisesta totta.

Keskitetty ohjelmistoratkaisu tukee yrityksesi työturvallisuuden mahdollistamista. Noudata työnantajana ja esimiehenä lakisääteisiä velvollisuuksia ja paranna jatkuvasti nykyisiä työolosuhteita. Samalla vastuuriskisi pienenee huomattavasti. Käytä ohjelmistoa, jonka DEKRA Assurance Services GmbH on virallisesti todistanut tukevan hallintajärjestelmää standardin ISO 45001 mukaisesti. Täydellinen valinta omaa sertifiointiasi varten!

Työturvallisuusohjelmisto tukee vaarojen dokumentoinnissa ja arvioinnissa. Määritä suojatoimenpiteet onnettomuuksien ja terveysriskien ehkäisemiseksi. Onko tarpeena tietyn työn arviointi vai pitääkö arvioida työympäristön riskit? – Kumpikaan näistä ei ole ongelma, sillä jokaisen riskianalyysin toteutus onnistuu Quenticin avulla mitä parhaiten.

Ovatko käyttö- ja turvallisuusohjeesi yhä ajan tasalla? Quenticin avulla näiden dokumenttien laatiminen ja päivittäminen on helppoa. Pääset vaivattomasti käsiksi ohjeiden oleellisiin kohtiin ja kokoat kaikki tiedot yhteen vain muutamalla hiiren napsautuksella. Standardoitu menettely luo yhtenäisyyttä ja rakennetta tarkoittaen selkeitä ohjeistuksia kaikille asianosaisille.

Vain yhdellä silmäyksellä pätevyysrekisteriin saat yleiskatsauksen tilanteesta. Näin tiedät nopeasti, millaisia pätevyyksiä työntekijöillä on ja milloin seuraavat koulutukset ovat tarpeen. Toiminnoittain määrätyt pätevyydet otetaan tuolloin myös huomioon. Mikäli on suunniteltava uusi koulutus, voit hoitaa asian samalla ja kutsua kaikki osallistujat mutkattomasti koolle sähköpostitse.

Kriittisten tapahtumien ja läheltä piti -tilanteiden kirjaaminen onnistuu havainnollisesti. Juurisyyanalyysin ja toimenpiteiden määräämisen suoritat heti perään samankaltaisten tapausten välttämiseksi vastaisuudessa. Mikäli onnettomuus kuitenkin tapahtuu, saat nopeasti valmiin onnettomuusraportin ja lähetät sen asianmukaiselle ammattiyhdistykselle. Tapahtumien analysointi ja onnettomuuden tunnusluvut helpottavat sisäistä seurantaa.

Erinomaista laatua

Quentic kahdessa minuutissa

Täsmällinen ratkaisu yrityksellesi

Quentic on ratkaisusi työ- ja ympäristönsuojeluun sekä kestävän kehityksen hallintaan. Ammatillisesti perusteellisesti toteutettu verkkopohjainen järjestelmä tuntee ja yhdistää kaikki tarvitsemasi toiminnot.

Ohjelmisto tukee teitä kaikissa terveys-, turvallisuus-, ympäristö- ja kestävän kehityksen alueiden prosesseissa. Dokumentointi, organisointi, arviointi – Quenticin avulla nämä tehtävät sujuvat jouhevasti.

Safety Management Trend Report

ISO 45001, Industry 4.0, Turvallisuusjohtaminen: Turvallisuuden asiantuntijat kahdeksasta eri maasta kertovat mitkä ovat heidän mielestään tärkeimmät turvallisuusjohtamisen trendit tänä vuonna.

Kokeile Quentic-sovellusta ilmaiseksi

Vaaran arviointi

Quenticillä hiiren napsautuksella jäsenneltynä ja ajantasaisena

Tunnista riskit

Laadi jäsennellysti tiedot laitteista, toiminnoista, ergonomiasta ja vaarallisista aineista.

Suojelutoimenpiteet

Johda vaadittavat toimenpiteet suoraan Quenticistä.

Määräykset nähtävissä

Yhdistele voimassa olevat oikeudelliset normit ja velvoitteet sekä käyttöohjeet toisiinsa automaattisesti.

Jaa asiakirjoja

Ajankohtaisesti ja läpinäkyvästi: informoi vastuuhenkilöitä mukavasti hiirtä napsauttamalla.

Tyytyväinen käyttäjä on paras referenssi