Ura Quenticillä

Passionate people for sustainable software

Quenticin SaaS-ratkaisulla yritykset pystyvät osallistuttamaan työntekijöitä työturvallisuuden kehittämiseen. Menestyksemme perustuu sitoutuneisiin ja motivoituneisiin työntekijöihin. Meille on tärkeää, että työntekijämme viihtyvät töissä ja pääsevät jatkuvasti kehittämään osaamistaan. Panostamme työilmapiiriin ja työntekijöihimme tarjoamalla koulutusmahdollisuuksia sekä tukemalla työn ja vapaa-ajan tasapainoa.

Olemme kasvava yritys ja etsimme jatkuvasti uusia lahjakkuuksia rakentamaan ohjelmistoamme. Quentic tarjoaa monipuolisia urapolkuja kokeneille ammattilaisille, vastavalmistuneille ja opiskelijoille. Otamme aina vastaan myös avoimia hakemuksia.

Nykyisessä tilanteessa

Sinun ja työntekijöidemme turvallisuus on tärkein prioriteettimme! Siksi kaikki hakemus-, esittely-, sopimus- ja perehdytysprosessit ovat tällä hetkellä digitaalisia.

Avoimet työpaikat

Sitoumus moninaisuuteen

Quenticissä elämme yhteenkuuluvuuden kulttuuria, jossa jokainen voi vapaasti kehittää persoonallisuutensa kaikkia puolia sukupuolesta ja sukupuoli-identiteetistä, kansallisuudesta, etnisestä alkuperästä, uskonnosta tai vakaumuksesta, vammaisuudesta, iästä, seksuaalisesta suuntautumisesta ja identiteetistä riippumatta. Olemme sitoutuneet luomaan ennakkoluulottoman työympäristön. Arvostus ja keskinäinen kunnioitus juurtuvat syvälle arvoihimme. Loppujen lopuksi monimuotoisuus johtaa aina samaan tulokseen - paras!

Mitä tarjoamme

Työllämme on merkitys

Olemme nuori, dynaaminen ohjelmistotalo. Kehitämme älykkäitä tuotteita, jotka edistävät työturvallisuuden ja ympäristön turvallisuutta asiakasyrityksissämme. Meitä motivoi vastuullisen työn vapaus ja vaikutusmahdollisuudet.

Työ ja vapaa-aika ovat tasapainossa

Työ on osa elämää. Pidämme huolen siitä, että jokainen työntekijämme löytää oman tahtinsa, jotta hänellä olisi jatkuvasti energiaa työhönsä ja yksityiselämäänsä. Joustavat työntekomallit pitävät huolen siitä, että pystymme tukemaan työntekijöitämme eri elämäntilanteissa.

Kehity ammatillisesti

Quentic investoi työntekijöidensä koulutukseen. Jokaisella on mahdollisuus esittää omia toiveitaan ja ideoitaan. Näin ollen on olemassa mahdollisuus kehittää itseään johtajaksi tai tietyn tehtäväalueen erikoisasiantuntijaksi.

Palkkaus ja edut

Työntekijämme ja heidän sitoutumisensa ovat meille erittäin arvokkaita. Me kiitämme siitä henkilökohtaisella koulutusbudjetilla sekä säännöllisillä työntekijätapahtumilla.