+358 50 410 6628
  • Johtava vaatimustenhallintaohjelmisto

    Sertifioitu. Modulaarinen. Paikasta riippumaton.

Quenticin avulla varmistat lainsäädännön noudattamisen. Väliaikaiset ratkaisut, listojen kaaos ja loputtomat taulukot kuuluvat menneisyyteen. Quentic tuo mukanaan kaiken, mitä tarvitset, ja se tekee johtamisesta helppoa.

Keskitetty ohjelmistoratkaisu helpottaa lakisääteisten velvoitteiden noudattamista ja seurantaa työsuojelu- ja ympäristölainsäädännön osalta. Näin voit täyttää kaikki huolenpitovelvoitteet, minimoida vastuuriskiä ja todistaa lakisääteisten velvoitteiden noudattamista yrityksen kaikilla tasoilla.

Rajapinta online-lakitietopankkiin

Sulje Avaa

Lukuisia lakeja ja asetuksia on noudatettava. Hyvä, jos se voidaan ratkaista systemaattisesti: vaatimustenhallintaohjelmistolla kirjaat keskitetysti kaikki asiaankuuluvat oikeudelliset normit niin, että kaikkien on helppo päästä niihin käsiksi. Tietojen ylläpito helpottuu, minkä ansiosta lakirekisterisi pysyy ajan tasalla. Hyödynnä automaattista vertailua lakitekstien online-tietopankin kanssa, mikäli se vaikuttaa mukavalta. Siten tiedät tarkalleen, mitkä määräykset ovat muuttuneet ja milloin.

Lakiluettelo ja oikeudelliset velvoitteet

Sulje Avaa

Vaatimustenhallintaohjelmistolla seuraat omaan toimintaasi liittyviä lakeja ja asetuksia keskitetysti niin, että kaikilla asiaankuuluvilla on mahdollisuus päästä tietoihin käsiksi. Tietojen ylläpito helpottuu, minkä ansiosta lakirekisterisi pysyy ajan tasalla. Hyödynnä automaattista vertailua lakitekstien online-tietopankin kanssa, mikäli se vaikuttaa mukavalta. Siten tiedät tarkalleen, mitkä määräykset ovat muuttuneet ja milloin. Tuloksina saadut käsittelyvelvoitteet saat samassa yhteydessä välitettyä nopeasti jokaiselle yrityksen osastolle.

Laiterekisteri, luvat, ehdot

Sulje Avaa

Luvanvaraiset laitteet ja koneet voidaan asettaa seurantaan laiterekisterissä. Saat myös organisaation toimintaan liittyvät luvat hallintaan – ensimmäisestä viranomaiskontaktista alkaen lopullisen päätöksen saamiseen asti kaikki käsittelyvaiheet tallennetaan. Tämä tekee lopulta myös kaikista määräajoista, voimassaoloajoista ja oheismääräyksistä läpinäkyviä.

Tekniset tarkastukset nähtävillä

Sulje Avaa

Määrittele tekniset tarkastukset sekä niiden toistumisvälit. Kompakti tarkastussuunnitelma tuo kaikki tarkastusvaatimukset yhteen ja näyttää, milloin mikin kohde on tarkastettava ja millä tavoin. Saat valmisteltua tulossa olevat tarkastukset pikaisesti ja tallennettua niiden tulokset lopuksi havainnollisesti raporttimuodossa.

Muutoksenhallinta

Sulje Avaa

Lain muutokset ja viranomaisten asettamat ehdot edellyttävät yleensä yrityksen sisäistä prosessimuutosta, jonka pitää olla hyvin suunniteltu. Quentic tarjoaa sinulle parhaan työkalun muutoksenhallintaa varten. Arvioi muutosvaatimukset järjestelmällisesti ja välitä kuva tavoitetilasta. Yksittäisten muutosvaiheiden jakaminen huolehtii sitovuudesta. Osallisten välittömän sidonnan ansiosta on huolehdittu siten myös välttämättömästä keskinäisestä sopeuttamisesta.

Erinomaista laatua

Quentic kahdessa minuutissa

Täsmällinen ratkaisu yrityksellesi

Quentic on ratkaisusi työ- ja ympäristönsuojeluun sekä kestävän kehityksen hallintaan. Ammatillisesti perusteellisesti toteutettu verkkopohjainen järjestelmä tuntee ja yhdistää kaikki tarvitsemasi toiminnot.

Ohjelmisto tukee teitä kaikissa terveys-, turvallisuus-, ympäristö- ja kestävän kehityksen alueiden prosesseissa. Dokumentointi, organisointi, arviointi – Quenticin avulla nämä tehtävät sujuvat jouhevasti.

Whitepaper vastuiden jaosta

Vähemmän on enemmän! 7 kriteeriä joita seuraamaalla vähennät vastuuriskiä, vähennät byrokratiaa vastuiden jaossa ja löydät oikeat henkilöt mukaan tiimiin.

Kokeile Quentic-sovellusta ilmaiseksi

"Quenticistä saimme keskitetyn ja vakaan työkalun, jossa kaikki tiedot ovat selvästi ja yksinkertaisesti jäsenneltyinä ja jossa kaikkien dokumenttien hallinta tapahtuu systemaattisesti."

Maik Große-Beck, turvallisuuden ammattilainen ja ympäristötoiminnan testaaja, ISP Marl GmbH