Oikeusvarmuus

Helpota lakien ja normien noudattamista. Pienennä vastuun riskiäsi.

Aina ajan tasalla

Lakitekstien mukava hoitaminen mukaan lukien automaattinen vertailu lakitietopankkeihin.

Toistojen välttäminen

Oikeusasioita koskevat tiedot on tallennettu keskitetysti, asianosaisten tehtävät on sovitettu päällekkäin.

Yksinkertaisesti enemmän läpinäkyvyyttä

Mielekkäät tietorakenteet ja tehokkaat suodattimet huolehtivat läpinäkyvyyden lisääntymisestä.

Quenticin avulla varmistat lainsäädännön noudattamisen. Väliaikaiset ratkaisut, listojen kaaos ja loputtomat taulukot kuuluvat menneisyyteen. Quentic tuo mukanaan kaiken, mitä tarvitset, ja se tekee johtamisesta helppoa.

Keskitetty ohjelmistoratkaisu helpottaa lakisääteisten velvoitteiden noudattamista ja seurantaa työsuojelu- ja ympäristölainsäädännön osalta. Näin voit täyttää kaikki huolenpitovelvoitteet, minimoida vastuuriskiä ja todistaa lakisääteisten velvoitteiden noudattamista yrityksen kaikilla tasoilla.

Lukuisia lakeja ja asetuksia on noudatettava. Hyvä, jos se voidaan ratkaista systemaattisesti: vaatimustenhallintaohjelmistolla kirjaat keskitetysti kaikki asiaankuuluvat oikeudelliset normit niin, että kaikkien on helppo päästä niihin käsiksi. Tietojen ylläpito helpottuu, minkä ansiosta lakirekisterisi pysyy ajan tasalla. Hyödynnä automaattista vertailua lakitekstien online-tietopankin kanssa, mikäli se vaikuttaa mukavalta. Siten tiedät tarkalleen, mitkä määräykset ovat muuttuneet ja milloin.

Vaatimustenhallintaohjelmistolla seuraat omaan toimintaasi liittyviä lakeja ja asetuksia keskitetysti niin, että kaikilla asiaankuuluvilla on mahdollisuus päästä tietoihin käsiksi. Tietojen ylläpito helpottuu, minkä ansiosta lakirekisterisi pysyy ajan tasalla. Hyödynnä automaattista vertailua lakitekstien online-tietopankin kanssa, mikäli se vaikuttaa mukavalta. Siten tiedät tarkalleen, mitkä määräykset ovat muuttuneet ja milloin. Tuloksina saadut käsittelyvelvoitteet saat samassa yhteydessä välitettyä nopeasti jokaiselle yrityksen osastolle.

Luvanvaraiset laitteet ja koneet voidaan asettaa seurantaan laiterekisterissä. Saat myös organisaation toimintaan liittyvät luvat hallintaan – ensimmäisestä viranomaiskontaktista alkaen lopullisen päätöksen saamiseen asti kaikki käsittelyvaiheet tallennetaan. Tämä tekee lopulta myös kaikista määräajoista, voimassaoloajoista ja oheismääräyksistä läpinäkyviä.

Määrittele tekniset tarkastukset sekä niiden toistumisvälit. Kompakti tarkastussuunnitelma tuo kaikki tarkastusvaatimukset yhteen ja näyttää, milloin mikin kohde on tarkastettava ja millä tavoin. Saat valmisteltua tulossa olevat tarkastukset pikaisesti ja tallennettua niiden tulokset lopuksi havainnollisesti raporttimuodossa.

Lain muutokset ja viranomaisten asettamat ehdot edellyttävät yleensä yrityksen sisäistä prosessimuutosta, jonka pitää olla hyvin suunniteltu. Quentic tarjoaa sinulle parhaan työkalun muutoksenhallintaa varten. Arvioi muutosvaatimukset järjestelmällisesti ja välitä kuva tavoitetilasta. Yksittäisten muutosvaiheiden jakaminen huolehtii sitovuudesta. Osallisten välittömän sidonnan ansiosta on huolehdittu siten myös välttämättömästä keskinäisestä sopeuttamisesta.

Erinomaista laatua

Quentic 2 minuutissa

HSE kaikille. Digitaalinen ja helppokäyttöinen.

Tutustu kuinka Quentic helpottaa EHS: n ja CSR:n hallintaa ja tuo koko kaikki sidosryhmät yhteen. Verkkopohjainen ohjelmisto tukee sinua osaavasti kaikissa työturvallisuuden, ympäristönsuojelun ja kestävän kehityksen tehtävissä.

Digitaalinen dokumentointi, organisaatio, arviointi - Quentic säästää aikaa ja rakentaa prosessit jäsennellyllä ja ymmärrettävällä tavalla.

Whitepaper ISO 19600

Varmista vaatimustenmukaisuus koko arvoketjussa ISO 19600 -standardin mukaisella vaatimustenhallintajärjestelmällä (CMS)! Tutustu uuden standardin käyttöönottoon, tehokkaaseen auditointiin ja sertifioinnin saamiseen.

Kokeile Quentic-sovellusta ilmaiseksi

"Quenticistä saimme keskitetyn ja vakaan työkalun, jossa kaikki tiedot ovat selvästi ja yksinkertaisesti jäsenneltyinä ja jossa kaikkien dokumenttien hallinta tapahtuu systemaattisesti."

X