+358 50 410 6628
  • CSR raportointiohjelmisto

    Kestävän kehityksen raportit standardien mukaisesti

Quenticin CSR raportointiohjelmisto mahdollistaa kestävyysraporteille systemaattisen tietopohjan minkä tahansa CSR-standardin mukaan. Määrittele taloudellisia, ekologisia ja sosiaalisia suorituksia kuvaavat indikaattorit ja täytä siten sidosryhmiesi tärkeät tiedonsaantivaatimukset. Ohjelmistoalusta laskee mukaan luettavat tunnusluvut yrityksesi toimialueilta hajautetusti toimitetusta datasta.

Tuotat selkeitä taulukoita ja diagrammeja näppäimen painalluksella Wordiin ja Exceliin. CSR-raportoinnin kohderyhmästä riippuen voit tarkastella aikasarjoja yksittäisten indikaattoreiden kehittämiseen, vertaile KPI-mittareita yksikön tai yrityksen tasolla ja vertaa niitä suunniteltuihin ja tavoite arvoihin. Quenticin ansiosta sinulla on aina kestävä tarkkaa ja luotettavaa tietoa sidosryhmien kanssa tapahtuvaa viestintää varten. Sisäänrakennettu tiedon keruu, koostaminen ja jakaminen tekee tiedosta helposti jaettavaa ja läpinäkyvää.

Sopivat indikaattorit

Sulje Avaa

Miten on ilmastonsuojelun, työolosuhteiden ja toimitusketjujen laita? Määritä, mitä kestävän kehityksen näkökohtia raportoit milläkin tunnusluvuilla. Toiveesi mukaan voit turvautua tässä standardoituihin viitekehyksiin ja mukauttaa niitä tarpeidesi mukaan. Myös johdetut suhdelukuarvot kuten energiankulutuksen liikevaihtoa kohti määrittelet intuitiivisella kaavaeditorilla itse.

Yksinkertainen tiedonsyöttö

Sulje Avaa

Kysy vain kultakin toimialueelta ja kultakin vastuuhenkilöltä tunnusluvut, jotka ovat hänelle oleellisia. Soveltajalle tiedonsyöttö avautuu havainnollisena verkkokäyttöliittymänä, johon hänellä on pääsy henkilökohtaisesta näkymästään. Automaattiset validointi- ja konsistenssitarkastukset tukevat häntä tiedonsyötössä.

Tietojen vakauttaminen hallinnassa

Sulje Avaa

Raportointisuunnitelmalla saat milloin tahansa katsauksen siitä, mitä tunnuslukujen toimituksia on vielä odotettavissa miltäkin toimialueelta, ja annat järjestelmän automaattisesti muistuttaa vastuussa olevia lähestyvistä määräajoista. Sisäisen, kahden tarkastajan periaatteella tapahtuvan hyväksynnän jälkeen toimitetut luvut ja vastaukset yhdistetään vakautettuun tietokantaan, ja ne ovat käytettävissä nykytilanneanalyysejä varten.

Joustava raportointi

Sulje Avaa

Eri näkökohtien mukaiset analyysit ja toteutuneiden arvojen vertailut määrittelet milloin tahansa itse. Quentic huolehtii taustalla yksiköiden ja valuuttojen muunnoksesta samoin kuin johdettujen suureiden laskennasta tai aikavälin ja toimipaikkojen yli ulottuvasta tietojen koostamisesta. Siten pysyt niin yksityiskohtaisesti kuin myös konsernin tasolla jatkuvasti selvästi ilmaisemaan yrityksesi taloudellisen, ekologisen ja sosiaalisen suoritustason.

Whitepaper vastuiden jaosta

Vähemmän on enemmän! 7 kriteeriä joita seuraamaalla vähennät vastuuriskiä, vähennät byrokratiaa vastuiden jaossa ja löydät oikeat henkilöt mukaan tiimiin.

Erinomaista laatua

Kokeile Quentic-sovellusta ilmaiseksi

"Kestävän kehityksen kaikki ekologiset näkökohdat huomioivalla keskitetyllä järjestelmällä olemme luoneet luotettavan pohjan raportointitoimellemme. Quenticin avulla olemme voineet automatisoida monia työvaiheita, joten vaikeudet tietojen syöttämisessä, tarkastamisessa ja analysoinnissa ovat selkeästi vähentyneet."

Markus Schönberger, kestävän kehityksen ylläpidon valvontaryhmän johtaja, Voith GmbH & Co. KGaA

Tyytyväinen käyttäjä on paras referenssi