Tietosuojaehdot

Henkilökohtaisten tietojen tai yrityksenne tietosuoja on tärkeä asia Quentic GmbH:lle, osoite Gürtelstraße 30, 10247 Berlin (jatkossa: Quentic). Seuraavat määräykset antavat tietoa siitä, mitä tietoja Quenticin tarjoamilla verkkosivuilla (jatkossa nimettynä: verkkosivut) kerätään ja miten niitä käsitellään ja hyödynnetään.

Verkkopalvelujen kehittyessä ja uusien teknologioiden käyttöönoton yhteydessä, jotta saamaanne palvelua parannettaisiin, voivat myös muutokset näihin tietosuojaehtoihin olla välttämättömiä. Pidätämme tästä syystä oikeudet muutoksiin. Suosittelemme tästä johtuen tarkastamaansäännöllisin väliajoin nämä tietosuojaehdot yksityiskohtaisesti läpi.

1. Näiden tietosuojamääräysten kohde

Nämä tietosuojaehdot koskevat kaikkia palveluita ja tarjouksia, jotka ovat valmiina esillä ja joita  tarjotaan verkkosivustoilla „www.quentic.com“, „www.quentic.de“, „www.quentic.at“, „www.quentic.ch“,  „www.quentic.nl“, „www.quentic.fi“, „www.quentic-visions.de“, „www.quentic-visions.com“,  „www.quentic.fr”, sekä „www.quentic.it”.  Ellei toisin ole mainittu, sääntelevät nämä tietosuojamääräykset yksinomaan sitä, miten Quentic käsittelee henkilökohtaisiatietoja.

2. Rekisterinpitäjän nimi ja yhteystiedot

Quentic GmbH
Gürtelstraße 30
10247 Berlin
Puh.:              +49 30 921 0000 0
Sähköposti:   contact.de@quentic.com

3. Tietosuojavastaavan yhteystiedot

Quentic GmbH
Gürtelstraße 30
10247 Berlin
Puh.:              +49 30 921 0000 774
Sähköposti:    privacy@quentic.com

4. Tietojen kerääminen ja oikeudellinen perusta

Periaatteessa voitte käyttää internet-tarjontaamme ja käyttää verkkosivujamme antamatta meille henkilökohtaisia tietoja. Teillä on milloin tahansa vapaus päättää haluatteko antaa tietojanne meille.

Tästä periaatteesta on poikkeuksena tiettyjen tietojen automaattinen tallennus. Jokaisen verkkosivu vierailun yhteydessä – lain niin salliessa – tallennamme IP-osoitteen, selaintyypin, käyntiajat, internet-palvelun tarjoajan nimen, verkkosivuston osoitteen, josta internet-sivun lataus käynnistettiin sekä verkkosivut, joilla vierailette internet-tarjonnan aikana, automaattisesti Quenticin palvelimelle tallentaen ne sinne. Lukuun ottamatta Quenticin internet-tarjontaan kohdistuvien ei-sallittujen yhteydenottojen estämis- ja jäljittämistarkoituksia ei näitä automaattisesti siirrettyjä tietoja käytetä mihinkään. Quentic hyödyntää yksinomaan anonyymiperustaista tietoa siitä, mitä Quenticin internet-tarjonnan sivuja kävijät suosivat ja montako yhteydenottoa tapahtuu päivittäin.

5. Yleinen tietojen käyttö

5.1 Henkilökohtaisia tietoja, joihin päästään internet-tarjonnan kautta käsiksi, Quentic käsittelee ja hyödyntää tarkoitussidonnaisesti ja lain määräysten mukaan, erityisesti Saksan tietosuojalain (BDSG) ja telemedialain (TMG) mukaisesti sekä EU:n yleisen tietoturva-asetuksen (erityisesti EU:n yleisen tietoturva-asetuksen artiklojen 5 ja 6) mukaisesti. Itsestään selvää on, että kaikkia henkilökohtaisia tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja välittämättä niitä – varsinkaan kaupallisissa tarkoituksissa – edelleen kolmansille osapuolille, ellei sitten laki velvoita Quenticä näin toimimaan. Takaamme, ettei nyt eikä minään ajanhetkenä tulevaisuudessa henkilökohtaisia tietoja välitetä edelleen kolmannelle osapuolelle ilman asianomaisen nimenomaista suostumusta.

5.2 Jotta käyntinne Quenticin verkkosivuilla muodostuisi mahdollisimman mukavaksi, käytämme ns. evästeitä. Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, jotka mahdollistavat käyttäjän uudelleentunnistamisen. Evästeet poistetaan tavallisesti automaattisesti kiintolevyltänne verkkosivulla käyntinne päättymisen jälkeen. Osaksi evästeet jäävät tietokoneellenne, jotta teidät tunnistettaisiin uudelleen vieraillessanne verkkosivulla seuraavan kerran. Quentic käyttää evästeitä mitatakseen ja ohjatakseen verkkosivujen käyttöä ja yleistä sivuilla tapahtuvaa navigointia. Selaimenne voidaan asettaa siten, että evästeet yleisesti torjutaan. Tällaisessa tapauksessa ei tosin voida taata, että voitte käyttää verkkosivun kaikkia toimintoja. Tarjotaksemme optimaalista palvelua käytämme sekä pysyviä että istuntokohtaisia evästeitä. Pysyviin evästeisiin tallennettujen tietojen tarkoitus on mahdollistaa palvelujemme mahdollisimman mukava käyttö myös kulloisenkin palvelun nykyisen käyttökerran jälkeen. Ellette halua sallia pysyviä evästeitä, voitte tehdä kyseisen asetuksen estämällä pysyvien evästeiden aktivoinnin selaimessanne. Istuntokohtaisiin evästeisiin arkistoidut tiedot ovat voimassa kulloisenkin verkosivu vierailunneaikana, ja niiden tarkoitus on mahdollistaa palveluidemme rajoittamaton käyttö sekä mahdollisimman hyvä tarjontamme ja palveluidemme toimivuus nykyisen käyntinne ajaksi. Istuntokohtaisten evästeiden aktivoinnin ollessa estettynä emme siten voi taata, että voitte käyttää kaikkia palveluitamme ilman rajoituksia.

5.3 Verkkosivumme ja palveluidemme optimoimiseksi käytämme hyväksi muiden yritysten tarjoamia palveluita. Seuraavassa saatte katsauksen käytössä oleviin palveluihin.

Google Analytics ja Remarketing

Tämä verkkosivusto hyödyntää Google Analyticsiä ja Remarketingia. Nämä ovat Google Inc:n (Google) tarjoamia palveluita. Google käyttää ns. evästeitä – tekstitiedostoja, jotka tallennetaan tietokoneellenne ja jotka avullanne mahdollistavat verkkosivun käytön analyysin. Evästeen välityksellä tuotetut tiedot tämän verkkosivuston käyttämisestä (mukaan lukien IP-osoitteenne) siirretään Googlen palvelimelle Yhdysvaltoihin, jossa ne tallennetaan. Google lyhentää IP-osoitetta siinä yhteydessä kolmen viimeisen paikan verran, joten IP-osoitteen yksikäsitteinen kohdentaminen ei enää ole mahdollista. Google hyödyntää näitä tietoja arvioidakseen verkkosivuston käyttöä, kootakseen raportteja verkkosivuston aktiviteeteista verkkosivuston pitäjälle ja tuottaakseen muita verkkosivuston ja internetin käyttöön liittyviä palvelusuoritteita. Google siirtää näitä tietoja mahdollisesti myös eteenpäin kolmansille osapuolille, mikäli laki näin määrää tai mikäli kolmannet osapuolet käsittelevät näitä tietoja Googlen toimeksiannosta. Kolmannet tarjoajat – Google mukaan lukien – asettavat ilmoituksia internetin verkkosivustoille. Kolmannet tarjoajat – Google mukaan lukien – käyttävät tallennettuja evästeitä ilmoitusten asettamista varten perusteena käyttäjän aikaisemmat käynnit kyseisellä verkkosivustolla. Google ei missään tapauksessa yhdistä IP-osoitetta Googlen muiden tietojen kanssa.

Lisäksi tämä verkkosivu käyttää Google Adwords Conversion-Trackingia. Conversion-Trackingin eväste asetetaan, kun käyttäjä napsauttaa Googlen asettamaa ilmoitusta. Nämä evästeet lakkaavat olemasta voimassa 30 päivän kuluttua, ja niitä ei käytetä henkilökohtaiseen tunnistukseen. Mikäli käyttäjä vierailee tämän verkkosivuston tietyillä sivuilla ja eväste ei vielä ole vanhentunut, voivat verkkosivuston pitäjä ja Google tunnistaa, että käyttäjä napsauttaa ilmoitusta ja että hänet on siirretty kyseiselle sivulle. Jokainen Google AdWords-asiakas saa toisen evästeen. Evästeitä ei siten voida seurata jälkeenpäin AdWords-asiakkaan verkkosivustoilta. Conversion-evästeiden avulla noudetut tiedot palvelevat Conversion-tilastojen laatimista AdWords-asiakkaille, jotka ovat päätyneet hankkimaan Conversion-Trackingin. Asiakkaat saavat tietoonsa kokonaismäärän käyttäjistä, jotka ovat napsauttaneet heidän ilmoitustaan ja jotka on siirretty Conversion-Tracking-etiketillä varustetulle sivulle. He eivät kuitenkaan saa tietoja, joilla käyttäjä olisi tunnistettavissa henkilökohtaisesti. Googlen palvelujen kautta tapahtuva tiedonkeruu ja -tallennus voidaan milloin tahansa kieltää tulevaisuuteen ulottuvalla vaikutuksella. Voit estää Googlen evästeiden käyttämisen sivulle Google-mainonnan deaktivointi menemällä. Vaihtoehtoisesti käyttäjät voivat deaktivoida kolmansien tarjoajien evästeet verkkomainonta-aloitteen deaktivointisivulle menemällä. Haluamme kuitenkin huomauttaa, että tässä tapauksessa ei mahdollisesti kaikkia tämän verkkosivuston toimintoja voida kattavasti käyttää. Lisäksi voitte estää evästeen avulla tuotettujen ja verkkosivuston käyttöönne liittyvien tietojen keräämisen (mukaan lukien IP-osoitteenne) Googlelle sekä estää Googlea käsittelemästä näitä tietoja lataamalla Googlen tätä tarkoitusta varten valmiiksi laatima selainlaajennos ja asentamalla se. Käyttämällä tätä verkkosivustoa myönnätte suostuneenne Googlen suorittamaan Teistä kerättyjen tietojen käsittelyyn edellä kuvatulla tavalla ja edellä kuvattuun tarkoitukseen. Lisäviitteitä Googlen määräyksiin löydätte täältä.

Facebookin vierailijatoiminnot-pikseli

Internet-sivustoillamme käyntinne aikana kytkemme suostumuksellanne Facebook Inc:n, 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA (”Facebook”) vierailijatoiminnot-pikselin päälle. Siten voidaan käyttäjien käyttäytymistä seurata sen jälkeen, kun tämä Facebookin mainosilmoitusta napsauttamalla siirretään palveluntarjoajan verkkosivustolle. Siten voimme havainnoida Facebookin mainosilmoitusten vaikutusta tilastollisiin ja markkinatutkimustarkoituksiin. Tällä tavoin kerätyt tiedot ovat meille anonyymejä, mikä tarkoittaa, että emme näe yksittäisen käyttäjän henkilökohtaisia tietoja. Facebook kuitenkin tallentaa nämä tiedot ja käsittelee niitä, mistä me vastaavasti tiedotamme tietämystasomme mukaisesti. Facebook voi yhdistää nämä tiedot Facebook-tiliinne ja käyttää niitä myös omiin mainontatarkoituksiin Facebookin tietojenkäyttöohjeistuksen mukaisesti https://www.facebook.com/about/privacy/. Voitte Facebookia sekä sen kumppaneita varten mahdollistaa mainosilmoitukset Facebookissa ja sen ulkopuolella. Lisäksi näitä tarkoituksia varten voidaan tallentaa eväste tietokoneellenne. Suostumuksen voivat esittää vain käyttäjät, jotka ovat yli 13-vuotiaita. Mikäli olette nuorempi, pyydämme kysymään neuvoa huoltajuuteenne oikeutetuilta. Olkaa hyvä ja napsauttakaa tästä, mikäli haluatte perua suostumuksenne: https://www.facebook.com/ads/website_custom_audiences/.

Lead Tools

Vierailijoiden käyntien tilastollista arviointia varten kerätään, muokataan ja tallennetaan Lead Toolsin teknologioita käyttäen tietoja markkinointitarkoituksiin ja verkkosivulla vierailijoiden tunnistamiseksi. Näiden tietojen pohjalta suoritetaan osoitteen välittäminen kuitenkin vain niissä tapauksissa, joissa se voi varmistua, että vierailijana on yritys eikä yksittäinen henkilö. Vierailun aikana asetetaan eväste, joka sisältää satunnaisluvun. Tämä satunnaisluku ja asianomainen IP-osoite tallennetaan tietopankkiin (Upland LeadLanderiin). Muista kolmannen tarjoajan evästeistä ei kopioida tietoja. Vierailujen aikana verkkosivuille jääneitä tietoja hyödynnetään anonymisoitujen käyttöprofiilien laatimiseksi. Mikäli IP-osoitteita kerätään, ne anonymisoidaan viipymättä hävittämällä viimeinen numerolohko. Lead Toolsin avulla tapahtuva tiedonkeruu ja -tallennus tälle verkkosivulle voidaan milloin tahansa kieltää tulevaisuuteen ulottuvalla vaikutuksella lähettämällä sähköpostia osoitteeseen privacy@quentic.com tai vaihtoehtoisesti asettamalla selaimessanne voimaan toiminto ”Älä jäljitä”.

Salesloft

Käytämme Salesloft, Inc:n tarjoamaa Salesloft-alustaa myyntiprosessiemme automatisointiin, sähköpostikampanjoiden toteuttamiseen, liidien tehokkaaseen hallintaan ja myyntiviestinnän personoinnin lisäämiseen. Tämän helpottamiseksi Salesloft synkronoi liidin tiedot (sukunimi, etunimi, sähköpostiosoite, tehtävänimike, yritys) CRM-järjestelmämme (Customer Relationship Management) Salesforcen kanssa. Tietoa Salesloftin tietosuojasta löytyy täältä https://salesloft.com/platform-privacy-notice/. Jos et halua, että tietojasi jaetaan Salesloftin kanssa, lähetä meille viesti alla oleviin yhteystietoihin.

Wistia

Käytämme Wistiaa, jotta voimme parantaa online-videoitamme ja selvittää niiden aiheuttamia reaktioita. Sitä varten Wistia jäljittää videoiden katsojien IP-osoitteet. Jos osoite on jo tiedossa, ohjelma linkittää sen ja näyttää, kuka on katsonut videota, milloin, kuinka pitkään ja kuinka usein tai missä kohtaa videon katsominen on keskeytetty tai lopetettu. Jos et halua, että videoiden katseluasi seurataan, lähetä meille viesti. Kytkemme tällöin sinut salattuun tilaan.”

Hotjar 

Hyödynnämme Hotjar-ohjelmistoa, jotta voisimme ymmärtää paremmin käyttäjiemme tarpeita ja optimoida tämän verkkosivuston tarjontaa ja käyttäjäkokemusta. Hotjarin teknologian avulla saamme paremman käsityksen käyttäjiemme kokemuksista (esim. kuinka kauan käyttäjät viipyvät milläkin sivulla, mitä linkkejä he napsauttavat, mistä he pitävät ja mistä eivät), ja tämä auttaa meitä kohdistamaan tarjontamme palautteen mukaiseksi. Hotjar käyttää evästeitä ja muuta teknologiaa, jotta voimme kerätä tietoja käyttäjiemme käyttäytymisestä ja päätelaitteista, erityisesti laitteen IP-osoitteen (kerätään ja tallennetaan verkkosivustolla käynnin aikana ainoastaan anonymisoidussa muodossa), näytön koon, laitetyypin (yksilöllinen laitetunniste UDI), tiedot käytetystä selaimesta ja olinpaikan (ainoastaan maa), ja jotta verkkosivustomme voidaan näyttää halutulla kielellä. Hotjar tallentaa toimeksiannostamme näitä tietoja pseudonymisoituun käyttäjäprofiiliin. Sopimuksemme kieltää, että Hotjar ei saa myydä tietojenkäsittelijänämme keräämiään tietoja tai käyttää niitä mihinkään muuhun kuin edellä kuvattuun tarkoitukseen. Jos kiellät analyysievästeiden keräämisen verkkosivustollamme käyntisi aikana, Hotjar ei kerää mitään tietoja.

5.4 Quentic pidättää itsellään oikeuden ottaa yhteyttä sähköpostitse Quenticn lisäsuoritteiden tarjoamiseksi, mikäli olemme kanssanne liiketoimintasuhteessa. Voitte milloin tahansa ilmoittaa meille, ettette halua saada mitään lisäinformaatiotakäyttämällä kulloisessakin sähköpostiviestissä olevaa perumislinkkiä. Siinä tapauksessa, että Quentic myytäisiin, siirretään henkilökohtaiset tiedot yleensä yhdessä yrityksen siirrettävän osan kanssa. Tiedot ovat kuitenkin tässäkin tapauksessa tietysti näiden tietosuojamääräysten ja asiaankuuluvien tietosuojalakien alaisia.

6. Tietojen käyttö palveluitamme hyödynnettäessä

Reaaliaikainen keskustelutoiminto (live-chat)

Teillä on mahdollisuus käyttää reaaliaikaista keskustelutoimintoa (chat). Tämä mahdollistaa nopean yhteydenoton keskustelukumppaniin. Tätä varten ei tarvitse antaa mitään henkilökohtaisia tietoja, ja voitte pysytellä anonyyminä. Tallennamme live-chatin keskustelun kulun. Tämä palvelee tarkoitusta säästää tietonne mahdollisesti kattavien historiatietojen kirjoittamiselta kyselyynne sekä live-chat-tarjonnan jatkuvaa laadunvarmistusta. Mikäli ette halua tätä, voitte ilmoittaa tästä meille mielellään allamainituilla yhteystiedoilla. Poistamme tällöin tallennetut live-chat-keskustelut välittömästi.

Uutiskirje

Ilmoittautuminen uutiskirjeen tilaajaksi voi tapahtua verkkosivullamme. Syöttäkää sitä varten yhteystietonne siihen tarkoitetulla lomakkeella. Käsittelemme ilmoituksenne sen jälkeen niin pian kuin mahdollista. Tietoja käytetään yksinomaan uutiskirjeen lähettämistä varten. Voitte milloin tahansa peruuttaa uutiskirjeen sähköpostissa olevan uutiskirjeen perumislinkin kautta. Tätä varten napsauttakaa linkkiä. Se luo ennakolta täytetyn sähköpostiviestin, joka poistaa teidät uutiskirjeen postituslistalta. Ilmoittautuminen uutiskirjeen tilaajaksi on mahdollista myös lisätoimintona ilmoittauduttaessa muihin palveluihin ilmoittautumisruudun kautta.

Kilpailut

Jos haluatte osallistua joihinkin kilpailuistamme, teidän täytyy syöttää yhteystietonne internetsivustollamme (pienellä tähdellä merkityt kentät ovat pakollisia ja lisätiedot vapaaehtoisia). Tässä alempana antamianne tietoja käytetään yksinomaan osallistumiseen ja yhteydenottoon voiton sattuessa kohdalle. Kilpailun päätyttyä sitä varten kerätyt tiedot tuhotaan.

Verkkoseminaari

Ilmoittauduttaessa verkkoseminaariin keräämme Teiltä seuraavat tiedot:

 • Yhteyshenkilö: Etunimi ja sukunimi
 • Työsähköposti
 • Yrityksen nimi
 • Maa
 • Puhelinnumero, tarvittaessa
 • Yrityksen koko, tarvittaessa
 • Toimiala, tarvittaessa
 • Asema, tarvittaessa
 • Osasto, tarvittaessa
 • Osallistumisen syy (vapaaehtoinen)

Mahdollistaaksemme Teille verkkoseminaariin osallistumisen lähetämme Teille kirjautumistiedot. Tätä varten yhteystietonne kerätään ja niitä käsitellään. Muihin kuin tähän tarkoitukseen tietojanne ei käytetä. Heti kun verkkoseminaari on ohi, otamme Teihin kohtuullisen ajan kuluessa vielä kertaalleen yhteyttä saadaksemme tietää mielipiteenne ja voidaksenne antaa kritiikkiä ja esittää aloitteita. Mikäli Teillä ei sattuisi olemaan enää mitään mielenkiintoa Quenticn tuotteisiin ja tarjouksiin, poistamme tietonne.

Huomioithan, että verkkoseminaarin toteuttamiseksi käytämme hyväksi "GoToWebinar"-online-palvelua. Ennen verkkoseminaariin osallistumista GoToWebinar-palvelu kysyy täällä GoToWebinarin verkkosivulla sähköpostiosoitettasi sekä nimeäsi. GoToWebinarin kulloisistakin tietoturvamääryksistä muistutetaan ilmoittautumisen yhteydessä. Mikäli et haluaisi ilmoittautua siellä, poistamme Quenticn kotisivulla kysymämme tietosi välittömästi. Missään tapauksessa verkkoseminaariin osanotto- ja sen suoritustarkoitusta koskevia tietojasi kuten myöskään verkkoseminaarin osallistumisen jälkeisen kertaluonteisen mielipidekyselyn tietojasi ei käytetä hyväksi.

7. Tietojen kerääminen ja tietojen käyttö rekisteröidyttäessä käyttämään "Quenticin" testiversiota

Rekisteröidyttyänne verkkosivulla Quentic toimittaa yrityksellenne Quenticin kehittämän “Quentic”-ohjelmiston käyttämiseksi tarvittavat kirjautumistiedot.

Kirjauduttaessa “Quenticiin” tuotetaan istuntokohtainen eväste yksinomaan salattujen tunnistautumistietojen tallentamiseksi yhden ainutkertaisen istunnon kestoajaksi. Istuntokohtainen eväste poistetaan kirjauduttaessa ulos tai sulkemalla kaikki selainikkunat.

Internet-tarjontaan rekisteröitymisenne tai yrityksenne rekisteröitymisen yhteydessä Quentic kerää seuraavat tiedot:

 • Yrityksen nimi
 • Yhteyshenkilö: Etu- ja sukunimi
 • Puhelinnumero
 • Sähköposti

Quentic käyttää näitä kysyttyjä tietoja Teidän ja Teidän yrityksenne yksikäsitteistä tunnistamista varten, Teihin mahdollisesti yhteyden ottamiseksi ja Teidän tai vaihtoehtoisesti Teidän yrityksenne Quenticiltä tilaaman “Quentic”-ohjelmiston mahdollista konfigurointia varten organisaatiollenne.

Mikäli Quentic rekisteröintiprosessin puitteissa ja/tai “Quentic”-ohjelmiston käytön yhteydessä kerää Teidän tai yrityksenne kautta henkilökohtaisia tietoja, niitä tarvitaan välttämättä sopimuksen selventämiseksi Quenticn ja teidän tai yrityksenne välillä – toisin sanoen ”Quenticin” velvoitteiden täyttämiseksi tämän sopimuksen nojalla – siten, että näiden tietojen kerääminen, tallentaminen ja muokkaaminen ovat tähän tarkoitukseen laissa sallittuja.

“Quentic”-ohjelmiston testiversion käyttämistä koskevat lisäksi käyttöehdot, jotka yhtä lailla säätelevät tietojenne käsittelyä.

8. Yhteisrekisterinpitäjyys

Quentic GmbH on AMCS HoldCo Limitedin (AMCS) tytäryhtiö ja tekee tietyillä osa-alueilla, erityisesti asiakaspalvelun parissa, yhteistyötä AMCS:n konserniyritysten kanssa. Sitä varten konserniyritykset ovat yhteisellä sopimuksella määrittäneet henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset ja keinot, ja ne on siten katsottava yhteisrekisterinpitäjiksi tietosuoja-asetuksen 26 artiklan 1 kohdan ensimmäisen virkkeen mukaisesti. Sopimuksen tärkeimmät tiedot ovat täällä.

9. Tietojen poistaminen

Mikäli tarkoitus, jota varten henkilökohtaisia tietoja kerätään tai muutoin käsitellään, lakkaa olemasta olemassa, tai suostumus tietojen keräämiseen ja käsittelyyn perutaan, tiedot poistetaan. Tämä tarkoittaa palveluiden käyttöönottoa, kunnes ne loppuvat, tai vaihtoehtoisesti kun meillä ei enää ole liiketoimintasuhdetta Teidän kanssanne taikka mielenkiintoa siihen. Tämän lisäksi tietojanne ei käytetä muihin kuin alkuperäiseen tarkoitukseen, ellei siihen ole lain mukaista lupaa.

10. Tiedustelu- ja korjausoikeus (artikla 16, seuraavat sivut, EU:n yleinen tietosuoja-asetus)

Teillä on milloin tahansa oikeus saada pyynnöstä vastikkeetta nähtäviksi Quenticin Teistä ja yritykses-tänne tallentamat tiedot. Lisäksi Teillä on oikeus virheellisten tietojen oikaisuun, sulkemiseen ja poista-miseen. Edelleen, teillä on oikeus muokkaamisen rajoittamiseen. Olkaa hyvä ja ottakaa tätä kautta avainsanalla ”Tietosuoja” yhteyttä tietosuojavaltuutettuun:

Puh.:             +49 30 921 0000 774
Sähköposti:  privacy@quentic.com

Osoite:
Germany:
Quentic GmbH
Gürtelstr. 30
10247 Berlin

Finland:
Quentic Finland Oy
Eerikinkatu 28
00180 Helsinki

11. Valitusoikeus

Teillä on oikeus ottaa yhteyttä kulloinkin vastaavaan tarkastusviranomaiseen yleisen tietosuoja-asetuksen 45. ja 52. artiklojen mukaisesti ollessanne sitä mieltä, että teitä koskevien henkilökohtaisten tietojen käsittely rikkoo yleisen tietosuoja-asetuksen määräyksiä.

Kulloinkin vastaavan tarkastusviranomaisen osoitteet löydätte viranomaissivuilta.

Mikäli sattuisitte lähettämään valituksenne muulle kuin vastaavalle tarkastusviranomaiselle, tämä lähettää sen viipymättä eteenpäin vastaavalle tarkastusviranomaiselle (52. artiklan 2. pykälä yleisessä tietosuoja-asetuksessa). Tarkastusviranomainen tiedottaa teille tästä.

12. Oikeudelliset perustat

Käsittelyn oikeudellinen perusta ilmenee ensi kädessä yleisestä tietosuoja-asetuksesta.

Tässä erityisesti tietojenne keruuta ja hyödyntämistä koskevat asiat ilmenevät yleisen tietosuoja-asetuksen 6. artiklan 1. pykälästä. Lisäksi tämä on perustana asiaankuuluva sähköisen viestinnän tietosuojadirektiivin 2002/58/EY ohella edellyttäen, että Saksan telemedialain § 15 on käytettävissä.

13. Siirto kolmansiin maihin 

Kun käytetään kohdassa 5.3 mainittuja työkaluja, ei voida sulkea pois mahdollisuutta, että tähän tarkoitukseen tallennettuja tietoja siirretään kolmansiin maihin, erityisesti Yhdysvaltoihin. Tämä tapahtuu kuitenkin aina noudattaen periaatteita, jotka on ilmoitettu yleisessä tietosuoja-asetuksessa 44 artiklasta eteenpäin. Jos haluat tarkempia tietoja, mikä työkalu tallentaa henkilötietojasi kolmansiin maihin, lähetä meille viesti. Annamme tällöin lisätietoja.

Jos sinulla on kysymyksiä koskien tietosuojaehtojamme, otathan meihin yhteyttä soittamalla numeroon +49 30 921 0000 774 tai lähettämällä kysymyksesi osoitteeseen privacy@quentic.com.

X