Sopivat indikaattorit

Voit muokata kaikki indikaattorit omien tarpeidesi mukaan ja syöttää arvojen lisäksi myös niiden kulut.

Tietojen syöttö

Järjestelmä tunnistaa edelliseen kauteen verrattavat poikkeavuudet ja vaatii vastuuhenkilön perustelun jo tietojen syöttämisen yhteydessä.

Tietojen vakauttaminen

Raportointisuunnitelmalla saat milloin tahansa katsauksen siitä, mitä tunnuslukujen toimituksia on vielä odotettavissa miltäkin toimialueelta.

Raportointi

Ole joka hetki tietoinen taloudellisesta, ekologisesta ja sosiaalisesta tehokkuudesta – yksilöitynä tai konsernitasolla.

Kestävän kehityksen Quentic-raportointiohjelmistolla koordinoit nopeasti ja selkeästi kestävän kehityksen keskeisiä tehtäviä. Suunnittele, ohjaa ja valvo kestävän kehityksen strategian toteuttamista keräämällä tietoja sekä ekologisten, taloudellisten että sosiaalisten tietojen laadunvarmennuksella. Strategisten päätösten johtaminen tapahtuu reaaliajassa operatiivisten ympäristö- ja sosiaalitietojen pohjalta.

Ohjelmistojärjestelmän jäsennellyt tallennus- ja arviointimahdollisuudet tarjoavat sinulle tietopohjan kestävän hallinnan ohjausvälineistä, materiaalivirtojen kustannuksista ekologisiin tehokkuusanalyyseihin ja Sustainability Balanced Scorecardiin. Keskeinen vastuuhallinta ja muistutukset varmistavat, että kaikki operatiiviset tiedot ovat aina ajan tasalla, tarkistettuja ja konsolidoituja. Tämä yksinkertaistaa tavoitteiden ja tosiasiallisten poikkeamien tunnistamista ja kohdennettujen toimenpiteiden aloittamista.

Entä päästötasot, vedenkulutus ja energiakulut? Päätät itse, millä tunnusluvuilla ohjaat kestävän kehityksen lähtökohtia. Voit muokata kaikki indikaattorit omien tarpeidesi mukaan ja syöttää arvojen lisäksi myös niiden kulut. Liikevaihtoon suhteutetut kulut voit määritellä helppokäyttöisellä kaavaeditorilla.

Jokainen käyttäjä näkee ainoastaan hänelle oleelliset indikaattorit - näin vältytään virheiltä. Järjestelmä tunnistaa edelliseen kauteen verrattavat poikkeavuudet ja ilmoittaa niistä selkeästi jo tietojen syöttämisen yhteydessä. Voit myös määritellä lisätietojen tai kuittien liittämisen pakolliseksi.

Raportointisuunnitelmalla saat milloin tahansa katsauksen siitä, mitä tunnuslukujen toimituksia on vielä odotettavissa miltäkin toimialueelta. Mikäli olet määrittänyt päätöstason, asianomaiset saavat automaattisen ilmoituksen tietojen tarkistamista varten. Kerran hyväksyttyjä tietoja ei voida muokata jälkikäteen. Näin tulokset ja laskelmat pysyvät hallinnassa.

Eri näkökohtien mukaiset analyysit ja toteutuneiden arvojen vertailut määrittelet milloin tahansa itse. Quentic huolehtii taustalla yksiköiden ja valuuttojen muuntamisesta sekä tiedon syöttämispaikan ja vapaasti määriteltävien KPI-mittareiden liittämisestä. Siten pysyt niin yksityiskohtaisesti kuin myös konsernin tasolla jatkuvasti selvästi ilmaisemaan yrityksesi taloudellisen, ekologisen ja sosiaalisen suoritustason.

Whitepaper vastuiden jaosta

Vähennä byrokratiaa ja vastuuriskiä: Miten valita sopivat henkilöt tehokkaaseen tiimiin. Mukana myös seitsemän käytännönläheistä vinkkiä.

Erinomaista laatua

Kokeile Quentic-sovellusta ilmaiseksi

"Kestävän kehityksen kaikki ekologiset näkökohdat huomioivalla keskitetyllä järjestelmällä olemme luoneet luotettavan pohjan raportointitoimellemme. Quenticin avulla olemme voineet automatisoida monia työvaiheita, joten vaikeudet tietojen syöttämisessä, tarkastamisessa ja analysoinnissa ovat selkeästi vähentyneet."

Tyytyväinen käyttäjä on paras referenssi

X