Dokumentointi

Vaarallisten tilanteiden ja onnettomuuksien suora ilmoitus keskusjärjestelmään.

Tapaturmailmoitukset

Lähetysvalmiiden tapaturmailmoitusten nopea laatiminen asianomaisille viranomaisille.

Analyysi

Automaattinen vahinkotilastointi ja tunnuslukujen laskenta, esim. onnettomuuksien osuus 1 000 työntekijään suhteutettuna.

Tietosuoja

Arkaluonteisten tietojen suojaus käyttäjien käyttöoikeusrajauksilla.

Quenticin avulla saat hyvän otteen poikkeamien hallintaan ja olet varma siitä, miten vaarallisissa tilanteissa ja onnettomuuksissa toimitaan. Väliaikaiset yksittäisratkaisut, listojen kaaos ja loputtomat taulukot kuuluvat menneisyyteen. Quentic tuo mukanaan kaiken, mitä tarvitset, ja se tekee integratiivisesta johtamisesta totta.

Keskitetyn Quentic-ohjelmistoratkaisun avulla kriittiset tapahtumat, kuten henkilövahingot, omaisuusvahingot, ympäristövahingot sekä vaaralliset tilanteet voidaan kirjata heti. Juurisyyanalyysin ja toimenpiteiden määräämisen suoritat heti perään samankaltaisten tapausten välttämiseksi vastaisuudessa. Mikäli onnettomuudesta tulee tehdä ilmoitus, saat nopeasti lähetysvalmiin tapaturamraportin ja lähetät sen asianmukaisille viranomaisille sekä vakuutusyhtiölle. tapaturmatilastojen analysointi, kuten esimerkiksi työntekijän poissaolopäivät, tapaturmataajuus tai tapaturmien yleisyys antavat täydellisen yleiskuvan yrityksessä. Erilaisten käyttäjäoikeuksien ansiosta myös arkaluontoiset tiedot suojataan tehokkaasti.

Whitepaper ISO 45001

Oletko valmis tutustumaan ISO 45001 ‑standardiin? Näin otat käyttöön uuden työterveyden ja työturvallisuuden standardin. Uusi kansainvälinen standardi työterveyden ja työturvallisuuden hallintajärjestelmille, ISO 45001, on astunut voimaan 12.3.2018. Se tulee korvaamaan edellisen OHSAS 18001 ‑standardin vuoteen 2021 mennessä.

Erinomaista laatua

Kokeile Quentic-sovellusta ilmaiseksi

Quentic 2 minuutissa

HSE kaikille. Digitaalinen ja helppokäyttöinen.

Tutustu kuinka Quentic helpottaa EHS: n ja CSR:n hallintaa ja tuo koko kaikki sidosryhmät yhteen. Verkkopohjainen ohjelmisto tukee sinua osaavasti kaikissa työturvallisuuden, ympäristönsuojelun ja kestävän kehityksen tehtävissä.

Digitaalinen dokumentointi, organisaatio, arviointi - Quentic säästää aikaa ja rakentaa prosessit jäsennellyllä ja ymmärrettävällä tavalla.

Vaaran arviointi

Quenticillä hiiren napsautuksella jäsenneltynä ja ajantasaisena

Tunnista riskit

Laadi jäsennellysti tiedot laitteista, toiminnoista, ergonomiasta ja vaarallisista aineista.

Suojelutoimenpiteet

Johda vaadittavat toimenpiteet suoraan Quenticistä.

Määräykset nähtävissä

Yhdistele voimassa olevat oikeudelliset normit ja velvoitteet sekä käyttöohjeet toisiinsa automaattisesti.

Jaa asiakirjoja

Ajankohtaisesti ja läpinäkyvästi: informoi vastuuhenkilöitä mukavasti hiirtä napsauttamalla.

Tyytyväinen käyttäjä on paras referenssi

X