Hyvin valmisteltu

Helpota sertifiointiesi valmistelua ja toteuttamista.

Intuitiivinen käyttö

Helppokäyttöinen apuväline kaikille auditointiprosessiin osallistuville.

Luotettava

Soveltuu hallintojärjestelmään ISO 14001:n, ISO 50001:n ja ISO 45001:n mukaisesti.

Parempaa tuottavuutta

Voit jakaa vastuuta ja johtaa turvallisuusasioita entistä helpommin.

Quentic on oikea valinta auditointiprosessille. Väliaikaiset ratkaisut, listojen kaaos ja loputtomat taulukot kuuluvat menneisyyteen. Quentic tuo mukanaan kaiken, mitä tarvitset, ja se tekee johtamisesta helppoa.

Keskitetty ohjelmistoratkaisu huolehtii yrityksen prosessien jatkuvan valvonnan ja parantamisen joustavuudesta, luotettavuudesta ja tehokkuudesta. Ota vastaan järjestelmän tarjoama tuki kaikissa auditoinnin vaiheissa: suunnittelusta alkaen aina poikkeamien ja riskien tunnistamiseen ja korjaamiseen asti. Tämä helpottaa kaikkia asianosaisia ja säästää arvokasta aikaa.

Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty: Riskit ja auditoinnit -moduulin avulla kaikki tulevat auditoinnit ja tarkastukset ovat hyvin näkyvillä ja kaikki määräajat voidaan valmistella vähällä vaivalla. Toivotun kysymysluettelon valinta onnistuu mukavasti, ja sitä voidaan tarpeen vaatiessa täydentää lisäkysymyksillä. Hiiren napsautuksella auditoinnin osallistujat rekisteröidään ja heitä informoidaan sähköpostitse. Jaa enää vain kysymyslista, niin olet valmiina auditoinnin alkamiseen!

Kun auditointi on suoritettu, kirjaa tulokset ennalta valmisteltuun lomakkeeseen. Tällä tavoin kaikki pysyy yhdenmukaisena ja tarjoaa parhaiten mahdollisuuden jälkikäteisseurantaan. Määrittele arvioinnin aikana toimenpiteiden tarve, käynnistä korjaustoimenpiteet Quenticissä välittömästi ja siirrä ne saumattomasti asianomaisten kollegoiden tietoon. Hiirtä napsauttamalla tuotetaan auditointiraportti. Lukuisat arviointimahdollisuudet täydentävät menettelyn.

Miltä näyttää tuotannon turvallisuus ja tuotannon vaikutus ympäristöön? – Määrittele Riskit ja auditoinnit -moduulissa yritykselle tärkeät näkökohdat säännöllistä arviointia varten. Erilaiset tekijät, jotka ovat näkökohdalle ominaisia, kokoat valitsemalla käyttötapausta vastaavasti. Tällä tavoin hankit ilmaisuvoimaisten tulosten arviointialustan, joka sisältää arviointimatriisin.

Kriittisten tapahtumien ja läheltä piti -tilanteiden kirjaaminen onnistuu havainnollisesti. Juurisyyanalyysin ja toimenpiteiden määräämisen suoritat heti perään samankaltaisten tapausten välttämiseksi vastaisuudessa. Mikäli onnettomuus kuitenkin tapahtuu, saat nopeasti valmiin onnettomuusraportin ja lähetät sen asianmukaiselle ammattiyhdistykselle. Tapahtumien analysointi ja onnettomuuden tunnusluvut helpottavat sisäistä seurantaa.

Whitepaper ISO 45001

Oletko valmis tutustumaan ISO 45001 ‑standardiin? Näin otat käyttöön uuden työterveyden ja työturvallisuuden standardin. Uusi kansainvälinen standardi työterveyden ja työturvallisuuden hallintajärjestelmille, ISO 45001, on astunut voimaan 12.3.2018. Se tulee korvaamaan edellisen OHSAS 18001 ‑standardin vuoteen 2021 mennessä.

Erinomaista laatua

Quentic 2 minuutissa

HSE kaikille. Digitaalinen ja helppokäyttöinen.

Tutustu kuinka Quentic helpottaa EHS: n ja CSR:n hallintaa ja tuo koko kaikki sidosryhmät yhteen. Verkkopohjainen ohjelmisto tukee sinua osaavasti kaikissa työturvallisuuden, ympäristönsuojelun ja kestävän kehityksen tehtävissä.

Digitaalinen dokumentointi, organisaatio, arviointi - Quentic säästää aikaa ja rakentaa prosessit jäsennellyllä ja ymmärrettävällä tavalla.

Kokeile Quentic-sovellusta ilmaiseksi

Auditoinnit ja sertifioinnit

Suorita tehokkaasti Quenticillä

Sisäinen ja ulkoinen

Sido kaikki osallistujat yhteen tarpeen vaatimalla tavalla. Kaikkia saadaan nopeasti informoitua sähköpostitse.

Hyödynnä malleja

Kysymysluettelot ja arviointiasteikot helpottavat auditoinnin esi- ja jälkivalmistelua.

Auditointiraportin luonti

Vain muutamalla hiiren napsautuksella auditointiraportti on laadittuna – jäsenneltynä ja läpinäkyvänä.

Se on hyväksi yrityksesi jatkuvalle kehitysprosessille

Hallintajärjestelmäsi jatkuva parantaminen on varmistettu.

Tyytyväinen käyttäjä on paras referenssi

X