+358 50 410 6628
  • Ohjelmisto vaarallisten aineiden hallinnolle

    Sertifioitu. Läpinäkyvä. Paikasta riippumaton.

Quenticin avulla Vaaralliset aineet ovat hallinnassa. Väliaikaiset ratkaisut, listojen kaaos ja loputtomat taulukot kuuluvat menneisyyteen. Quentic tuo mukanaan kaiken, mitä tarvitset, ja se tekee johtamisesta helppoa.

Keskitetyn ohjelmistoratkaisun avulla valvot tarkasti yhteisvarastointia sekä vaarallisten aineiden rautatie-, maantie- ja vesikuljetusta, ja saat tarvittavat kuljetusasiakirjat määräysten mukaisesti. Tarvitset vähemmän organisointia ja saavutat yrityksellesi oikeusturvaa ja läpinäkyvyyttä. Quenticissä hallinnoit myös kemikaalirekisteriä. Kaikkia työ- ja vaarallisia materiaaleja hallitaan samalla tavalla ja niiden merkintä onnistuu yhdellä klikkauksella. Keskitetyssä vaarallisten aineiden yleiskuvauksessa näet kaikki tärkeät tiedot yhdellä silmäyksellä. Kaikki käyttöturvallisuustiedotteet löytyvät niin ikään järjestelmästä ja ovat ajan tasalla.

Kemikaalirekisteri

Sulje Avaa

Quenticin avulla merkitset kaikki työssä käytettävät materiaalit, vaaralliset aineet ja tavarat jäsennetysti ja keskitetysti. Yksittäisten ainesosien määrittely ja merkintä saadaan suoritettua helposti hiirtä napsauttamalla. Vaaralliset aineet yleiskatsaus on valmiina nopean tiivistelmän tuottamiseen: suodattimia käyttämällä löydät etsittävät aineet heti, ja aineiden ominaisuudet ja käyttöpaikat ovat tiiviisti nähtävillä.

Käyttöturvallisuustiedotteet hyvin organisoituina

Sulje Avaa

Pitääkö vaarallisia aineita testata käyttötarkoitustasi varten? Ohjelmistolla organisoit testausprosesseja ja saat tulokseksi vahvistuksen, mitä ainetta saa käyttää mihinkin tarkoitukseen. Quentic tuo informaation yhteen paikkaan ja tunnistaa aineen sen hyväksymisen jälkeen, jotta säilytät yleiskuvan ja kontrollin. Myös yhteisvarastointia sekä vaarallisten tavaroiden tie-, rautatie- ja vesikuljetuksia Quentic valvoo hyvin tarkasti. Tarpeelliset kuljetuspaperit ovat saatavilla lain määräysten mukaan laadittuina.

Riskianalyysit ja käyttöohjeet

Sulje Avaa

Quenticin avulla saadaan riskienarvioinnit ja käyttöohjeet tuotettua nopeasti. Hiirtä napsauttamalla yhdistät tarvittavat tiedot yksinkertaisesti ja toimitat kollegoille dokumentit valmiina. Niin sisäiset kuin myös ulkoiset ammattityöntekijät ja asiantuntijat voivat yhdistyä suoraan Quenticiin, mikä helpottaa yhteistyötä valtavasti.

Erinomaista laatua

Kokeile Quentic-sovellusta ilmaiseksi

Tyytyväinen käyttäjä on paras referenssi