+358 50 410 6628
  • Käytännönläheinen vaarallisten aineiden ohjelmisto

    Kemikaalirekisterin helppo laadinta ja ylläpito

Quenticin avulla kemikaalirekisteri on aina ajan tasalla. Väliaikaiset ratkaisut, listojen kaaos ja loputtomat taulukot kuuluvat menneisyyteen. Quentic tuo mukanaan kaiken, mitä tarvitset, ja se tekee johtamisesta helppoa.

Keskitetty ohjelmistoratkaisu helpottaa työ- ja vaarallisten materiaalien hallintaa huomattavasti. Moduulin avulla saat tarkasti täytettyä lain mukaiset määräykset, minimoit organisatoriset esteet ja saavutat maksimaalisen läpinäkyvyyden vaarallisten aineiden käsittelyssä. Kaikki työaineet, vaaralliset aineet ja vaaralliset tavarat kirjataan selkeästi ja keskitetysti kemikaalirekisteriin. Yksittäisten ainesosien määrittely ja merkintä saadaan suoritettua helposti hiirtä napsauttamalla. Suodattimia käyttämällä löydät etsityt aineet heti ja aineiden ominaisuudet ja käyttöpaikat ovat selkeästi tarkasteltavissa.

Vaaralliset aineet rekisteri hakupyynnöstä

Sulje Avaa

Quenticin avulla merkitset kaikki työssä käytettävät materiaalit, vaaralliset aineet ja tavarat jäsennetysti ja keskitetysti. Yksittäisten ainesosien määrittely ja merkintä saadaan suoritettua helposti hiirtä napsauttamalla. Vaaralliset aineet yleiskatsaus on valmiina nopean tiivistelmän tuottamiseen: suodattimia käyttämällä löydät etsittävät aineet heti, ja aineiden ominaisuudet ja käyttöpaikat ovat tiiviisti nähtävillä.

Turvallisuustiedotteet hyvin organisoituina

Sulje Avaa

Pitääkö vaarallisia aineita testata käyttötarkoitustasi varten? Ohjelmistolla organisoit testausprosesseja ja saat tulokseksi vahvistuksen, mitä ainetta saa käyttää mihinkin tarkoitukseen. Quentic tuo informaation yhteen paikkaan ja tunnistaa aineen sen hyväksymisen jälkeen, jotta säilytät yleiskuvan ja kontrollin. Myös yhteisvarastointia sekä vaarallisten tavaroiden tie-, rautatie- ja vesikuljetuksia Quentic valvoo hyvin tarkasti. Tarpeelliset kuljetuspaperit ovat saatavilla lain määräysten mukaan laadittuina.

Riskianalyysit ja käyttöohjeet

Sulje Avaa

Quenticin avulla saadaan riskienarvioinnit ja käyttöohjeet tuotettua nopeasti. Hiirtä napsauttamalla yhdistät tarvittavat tiedot yksinkertaisesti ja toimitat kollegoille dokumentit valmiina. Niin sisäiset kuin myös ulkoiset ammattityöntekijät ja asiantuntijat voivat yhdistyä suoraan Quenticiin, mikä helpottaa yhteistyötä valtavasti.

Erinomaista laatua

Muodosta vaaran arviointi

Quenticillä hiiren napsautuksella jäsenneltynä ja ajantasaisena

Kokeile Quentic-sovellusta ilmaiseksi

Tyytyväinen käyttäjä on paras referenssi