Keskitetty hallinta

Pidä huolta kaikista vaarallisista aineista keskitetyssä rekisterissä. Tämä säästää aikaa ja kustannuksia.

Hyvin organisoitu

Riskien arvioinnit ja käyttöohjeet muodostat keskitetysti hiirtä napsauttamalla.

Selkeät toimintaohjeet

Hanki yksiselitteiset säännöt vaarallisten aineiden käsittelyä varten turvallisuuden lisäämiseksi.

Nykytilassa

Automaattiset muistutukset huolehtivat tärkeiden vaarallisten aineiden dokumenttien hoitamisesta.

Quenticin avulla kemikaalirekisteri on aina ajan tasalla. Väliaikaiset ratkaisut, listojen kaaos ja loputtomat taulukot kuuluvat menneisyyteen. Quentic tuo mukanaan kaiken, mitä tarvitset, ja se tekee johtamisesta helppoa.

Keskitetty ohjelmistoratkaisu helpottaa työ- ja vaarallisten materiaalien hallintaa huomattavasti. Moduulin avulla saat tarkasti täytettyä lain mukaiset määräykset, minimoit organisatoriset esteet ja saavutat maksimaalisen läpinäkyvyyden vaarallisten aineiden käsittelyssä. Kaikki työaineet, vaaralliset aineet ja vaaralliset tavarat kirjataan selkeästi ja keskitetysti kemikaalirekisteriin. Yksittäisten ainesosien määrittely ja merkintä saadaan suoritettua helposti hiirtä napsauttamalla. Suodattimia käyttämällä löydät etsityt aineet heti ja aineiden ominaisuudet ja käyttöpaikat ovat selkeästi tarkasteltavissa.

Quenticin avulla merkitset kaikki työssä käytettävät materiaalit, vaaralliset aineet ja tavarat jäsennetysti ja keskitetysti. Yksittäisten ainesosien määrittely ja merkintä saadaan suoritettua helposti hiirtä napsauttamalla. Vaaralliset aineet yleiskatsaus on valmiina nopean tiivistelmän tuottamiseen: suodattimia käyttämällä löydät etsittävät aineet heti, ja aineiden ominaisuudet ja käyttöpaikat ovat tiiviisti nähtävillä.

Pitääkö vaarallisia aineita testata käyttötarkoitustasi varten? Ohjelmistolla organisoit testausprosesseja ja saat tulokseksi vahvistuksen, mitä ainetta saa käyttää mihinkin tarkoitukseen. Quentic tuo informaation yhteen paikkaan ja tunnistaa aineen sen hyväksymisen jälkeen, jotta säilytät yleiskuvan ja kontrollin. Myös yhteisvarastointia sekä vaarallisten tavaroiden tie-, rautatie- ja vesikuljetuksia Quentic valvoo hyvin tarkasti. Tarpeelliset kuljetuspaperit ovat saatavilla lain määräysten mukaan laadittuina.

Quenticin avulla saadaan riskienarvioinnit ja käyttöohjeet tuotettua nopeasti. Hiirtä napsauttamalla yhdistät tarvittavat tiedot yksinkertaisesti ja toimitat kollegoille dokumentit valmiina. Niin sisäiset kuin myös ulkoiset ammattityöntekijät ja asiantuntijat voivat yhdistyä suoraan Quenticiin, mikä helpottaa yhteistyötä valtavasti.

Whitepaper ISO 45001

Oletko valmis tutustumaan ISO 45001 ‑standardiin? Näin otat käyttöön uuden työterveyden ja työturvallisuuden standardin. Uusi kansainvälinen standardi työterveyden ja työturvallisuuden hallintajärjestelmille, ISO 45001, on astunut voimaan 12.3.2018. Se tulee korvaamaan edellisen OHSAS 18001 ‑standardin vuoteen 2021 mennessä.

Erinomaista laatua

Vaaran arviointi

Quenticillä hiiren napsautuksella jäsenneltynä ja ajantasaisena

Tunnista riskit

Laadi jäsennellysti tiedot laitteista, toiminnoista, ergonomiasta ja vaarallisista aineista.

Suojelutoimenpiteet

Johda vaadittavat toimenpiteet suoraan Quenticistä.

Määräykset nähtävissä

Yhdistele voimassa olevat oikeudelliset normit ja velvoitteet sekä käyttöohjeet toisiinsa automaattisesti.

Jaa asiakirjoja

Ajankohtaisesti ja läpinäkyvästi: informoi vastuuhenkilöitä mukavasti hiirtä napsauttamalla.

Kokeile Quentic-sovellusta ilmaiseksi

Tyytyväinen käyttäjä on paras referenssi

X