+358 50 410 6628
  • Ympäristönhallintajärjestelmä

    Virallisesti ISO 14001 sertifioitu ohjelmisto

Quenticin avulla ympäristöhallintajärjestelmäsi on hyvässä hallinnassa. Väliaikaiset yksittäisratkaisut, listojen kaaos ja loputtomat taulukot kuuluvat menneisyyteen. Quentic tuo mukanaan kaiken, mitä tarvitset, ja se tekee johtamisesta helppoa.

DEKRA Assurance Services GmbH:n ISO 14001 -sertifioitu ohjelmistoratkaisu tukee sinua ympäristöhallintajärjestelmän käyttöönotossa, ylläpidossa sekä kehittämisessä. Quentic on siinä niin joustavasti jäsennelty, että se voidaan yksinkertaisesti sitoa yrityksesi yksilöllisiin prosesseihin. Yrityksen omat rakenteet kuten toimipaikat, laitteet tai organisaatioyksiköt tallennetaan ja kartoitetaan niin tarkasti, että jokainen osaa käyttää ohjelmaa.

Ympäristötietojen täydellinen organisointi

Sulje Avaa

Vettä, jätteitä ja sähköä sekä kaikkia syntyviä materiaaleja koskevia tietoja on koottava säännöllisesti, ja ne kasautuvat nopeasti. Quenticin avulla tiedot dokumentoidaan huolellisesti ja tallennetaan keskitetysti. Siten jokainen saa tarpeen tullen täydellisen ja ajantasaisen kuvan yrityksen resurssien käytöstä.

Läpinäkyvät määrät ja kustannukset

Sulje Avaa

Kustannukset ja käyttömäärät on esitetty Quenticissä strukturoidusti. Jatkuvasta valvonnasta tulee sitä myöten leikintekoa, ja yrityksen ympäristövaikutukset saadaan esitettyä nopeasti. Paljonko toimipaikassa A käytetään sähköä vuodessa? – Avaa esiin määrät ja kustannukset käyttäjittäin, niin saavutat maksimaalisen läpinäkyvyyden. Tämä luo vakaan perustan energian- ja resurssienhallinnallesi.

Yrityksen tunnusluvut

Sulje Avaa

Quenticin ansiosta tärkeät tunnussuureet pysyvät tarkastelun keskipisteessä, olipa sitten kyse energiatehokkuus tai jätteiden hyötykäyttöosuus. Kaikki yritykselle merkittävät mittarit määrittelet tarpeen mukaan. Hiiren näpäytyksellä kokoat kaavat yhteen rakenneosistaan ja lyöt tavoitenormit lukkoon. Tunnuslukujen laskenta tapahtuu automaattisesti niin, että näet ajantasaiset arvot sekä budjettivertailun suoraan näkymässä. Yrityksen eri osa-alueiden vertaileminen tapahtuu ongelmitta.

Diagrammeja näppäimen painalluksella

Sulje Avaa

Monipuoliset arviointimahdollisuudet saattavat tiedot oikeaan muotoon. Näppäimen painalluksella saat esiin seikkaperäisen taulukon tai kompaktin diagrammin. Siten tiedot ovat havainnollisesti vertailtavissa ja jo valmiiksi valmisteltuina seuraavaa esitystä varten. Muuntaminen yleisiin Officen tiedostomuotoihin onnistuu välittömästi ja mahdollistaa suoran edelleen välittämisen vastuullisille tahoille.

Rajapinta online-lakitietopankkiin

Sulje Avaa

Lukuisia lakeja ja asetuksia on noudatettava. Hyvä, jos se voidaan ratkaista systemaattisesti: Quenticillä kirjaat keskitetysti kaikki asiaankuuluvat oikeudelliset normit niin, että kaikkien on helppo päästä niihin käsiksi. Tietojen ylläpito hoituu helposti, jotta ympäristörekisterisi pysyy ajan tasalla. Hyödynnä automaattista vertailua lakitekstien online-tietopankin kanssa, mikäli se vaikuttaa mukavalta. Siten tiedät tarkalleen, mitkä määräykset ovat muuttuneet ja milloin.

Erinomaista laatua

Kokeile Quentic-sovellusta ilmaiseksi

"Nopealla tunnuslukujen visualisoinnilla säästämme hyvin paljon aikaa. Lisäksi Quentic helpottaa meitä ratkaisun löytämisessä – erityisesti energiansäästötoimenpiteitä varten."

Thomas Wenning, energianhallintavaltuutettu ja ympäristökoordinaattori, palo- ja työsuojelu, WITTE Automotive