Tärkeimmät toiminnot

Quenticin ohjelmistomoduuli Havainnot ja poikkeamat

Helppoa raportointia

Osallista ihmiset keräämään EHS-tietoa: ilmoitukset mobiilisti suoraan kentältä

Joustavuutta

Anna mahdollisuus ilmoittaa nimettömänä ja ota mukaan ulkopuolisten yritysten työntekijät.

Omat käyttökohteet

Oli kyse sitten tapaturmista, läheltä piti -ilmoituksista, vaaratilanteista tai ympäristöhavainnoista, luokittelu on muokattavissa tarpeidenne mukaan.

Nopea tarkistus

Ilmoituksia tarkistettaessa saatavilla ovat kaikki yksityiskohdat ja seuraukset.

Tarkka tutkinta

Tunnista syyt. Arvioi työvälineet, toiminnot ja kustannukset.

Riskien arviointi

Hyödynnä ja linkitä tapahtumat olemassa olevaan riskitietokantaasi. Analysoi potentiaalinen riski omalla arviointiasteikollasi.

Jatkotoimenpiteet

Käynnistä korjaustoimet ja ennaltaehkäisevät toimet epäkohtien korjaamiseksi pysyvästi.

Realiaikainen seuranta

Analytiikkaan on koottu tilannetieto reagoivista ja ennakoivista mittareista sekä trendit tilanteen kehityksestä.

X