Tehosta ESG-kapasiteettiasi

Luo, raportoi ja analysoi kestävää kehitystä - koko yrityksessäsi

Kattavat toiminnot

Arvioi ja tue ESG:hen liittyviä indikaattoreita, toimintoja ja kehitystä.

Saumaton raportointi

Saat standardoituja, vertailukelpoisia ja informatiivisia ESG-indikaattoritietoja.

Menestystä joka tasolla

Luo tehokas järjestelmä, joka yhdistää kaikki yrityksesi osastot ja toimipisteet.

Hyödynnä mahdollisuudet

Paranna ESG-suorituskykyäsi selkeillä tiedoilla ja hyvin koordinoiduilla toimilla.

ESG-vaatimukset: Kestävän kehityksen vertailuarvo

Kasvun ja taloudellisen toiminnan hallinnasta kestävällä tavalla on tullut monille yrityksille kiinteä periaate. Se on sekä yritysten etujen mukaista että tukee pyrkimystämme luoda maapallollemme elinkelpoinen tulevaisuus. Taloudelliset kysymykset ja sijoituksiin liittyvät tiedustelut ovat jo jonkin aikaa keskittyneet tällaisiin näkökohtiin. Ympäristön, yhteiskuntavastuun ja hyvän hallintotavan (Environment, Social, Governance, lyhennettynä ESG) kolme pilaria ovat yhä useammin keskiössä. Yrityksille asetetaan entistä suurempia odotuksia: niiden on järjestelmällisesti organisoitava oma kestävyyssuorituskykynsä, mitattava sitä säännöllisesti, parannettava sitä edelleen ja osoitettava se ulkomaailmalle.

Keskitetty ESG-ratkaisu

Quentic on pilvipohjainen HSEQ- ja ESG-ohjelmisto, joka auttaa arvioimaan ja toteuttamaan yritysvastuuta. Huomioi ESG-kriteerit halutun kehyksen puitteissa, käytä saatua tietoa tavoitteellisten päätösten tekemiseen ja laita suunnitellut ja johdonmukaiset toimet liikkeelle. Osoita pitkän aikavälin näkymä yrityksesi kasvuun ja anna näkyvyyttä vastuullisuustoimillesi.

Mitä ohjelmia ja tavoitteita olet asettanut itsellesi ilmastonsuojelun osalta? Mitä resurssien käytön vertailuanalyysi eri tuotannonaloilla paljastaa? Mitä ympäristöin tunnusluvut osoittavat veden, energian ja hiilidioksidipäästöjen osalta ja missä on mahdollisuuksia vähentää niitä? Quentic tarjoaa sinulle nopean ja luotettavan vastauksen näihin ja muihin kysymyksiin.  

Quenticin avulla voit kartoittaa kolmansia osapuolia koskevat prosessit ja tarkastaa eri palveluntarjoajien menettelyt, esimerkiksi tavarantoimittajien auditoinneissa. Varmista työntekijöidesi hyvät ja turvalliset työolot työterveys- ja työturvallisuustoimenpiteillä, HSEQ- ja kestävyysasioita koskevalla vilkkaalla palautekulttuurilla ja säännöllisellä verkkokoulutuksella, joka lisää tietoisuutta vastuullisista toimintatavoista.

Tavoitteesi: vaatimustenhallinta. Sisällytä eettiset periaatteet yrityksesi rakenteeseen erityisten hallintaohjelmien avulla tai luo uusia ja tarpeellisia vaatimuksia harkitun muutoksenhallintamenettelyn avulla. Quenticin avulla voit seurata kaikkia tärkeitä työturvallisuus- ja ympäristölainsäädännön määräyksiä ja toteuttaa niistä johtuvat toimintavelvoitteet huolellisesti. Ammattimaistamalla riskienhallinnan ja omaksumalla Best Practice -lähestymistavan näkökohtien ja riskien arviointeihin voit tunnistaa ja poistaa mahdolliset kompastuskivet hyvissä ajoin. 

Quenticin avulla voit yhdistää eri sidosryhmät ja toiminta-alueet yhteen yhtenäiseen järjestelmään. Sen sijaan, että annat toisiinsa liittymättömien tietosiilojen kukoistaa, voit luoda vahvoja yhteyksiä HSEQ- ja ESG-työn eri alojen välille. Näin yrityksen prosesseista on aina mahdollista saada ajantasainen kokonaiskatsaus ja yksityiskohtainen kuva.

Kokonaisvaltainen toiminta, osoitettavissa olevat tulokset

Quentic tukee sinua ESG-toimintojesi hallinnoinnissa, olennaisten indikaattoriarvojen raportoinnissa ja kestävän kehityksen suorituskyvyn arvioinnissa. Hyödyt älykkäistä menettelyistä, jotka asettavat kaikki osallistujat oikeaan rooliin - myös silloin, kun yritysrakenteet ovat monimutkaisia tai työskentelet muiden kanssa kansainvälisesti ja yli maarajojen.

Kehitä jäsennelty kestävän kehityksen ohjelma
 

  • Kestävän kehityksen indikaattorit voidaan määritellä joustavasti, jakaa tarkoituksenmukaisesti ja arvioida osastoittain
     

  • Kaikki indikaattoriarvot toimitetaan kokonaisuudessan ja yhdenmukaisesti perustellun ja kattavan ESG- tietokannan avulla
     

  • Analytics-mittariston avulla saat ytimekkään ajantasaisen näkymän tämänhetkisestä edistymisestä sekä aiemmista tuloksista
     

  • Hyödynnä selkeät arvioinnit ja tilastot, jotka voit sisällyttää kestävyysraporttiisi

"Quenticistä saimme keskitetyn ja vakaan työkalun, jossa kaikki tiedot ovat selvästi ja yksinkertaisesti jäsenneltyinä ja jossa kaikkien dokumenttien hallinta tapahtuu systemaattisesti."

GRI-standardit Quenticissä

Yhdistä ESG:n ja kestävän kehityksen parhaat käytännöt Quenticin kehittyneeseen raportointiprosessiin. Ratkaisu on GRI-sertifioitu. Quentic tarjoaa räätälöidyn ja käyttövalmiin valikoiman GRI-indikaattoreita suoraan järjestelmääsi.

Lue lisää

 

X