Toimenpiteiden hallinta

Quentic-ohjelmiston perusjärjestelmällä

Quenticin toimenpiteiden hallinta antaa sinulle tarvittavan joustavuuden kaikentyyppisten korjausten ja ennalta estävien toimenpiteiden kuvaamisessa ja tehokkaassa organisoinnissa. Perusteellisen suunnittelun, yksittäisten muuntamisvaiheiden käytännöllisen jaottelun ja avoimen tulosdokumentoinnin ansiosta sinun on mahdollistaa edistää kestävästi jatkuvaa kehittämistä (CI).

Toimenpiteiden hallinta A:sta Ö:hön.

Näin yksinkertaista on Quenticin käyttäminen!

Toimenpiteiden suunnittelu

 • Toimenpiteiden määrittely, työskentelyohjeiden antaminen ja taustojen osoittaminen 
 • Osoitetut pätevyydet kullekin toimenpidevaiheelle 
 • Määräajoista muistutusten ja niiden laajentamisen hallinta monikerroksisilla s-posti-ilmoituksilla 
 • Selkeiden toimenpidekokonaisuuksien valmistaminen (satunnainen tehtävä, poikkeama auditoinnissa jne.)
 • Kunkin toimenpiteen jaksottaminen yksittäisvaiheiksi ja selkeiden määräaikojen asettaminen 
 • Jaotellut tehtävät tulevat kunkin työntekijän näkyviin tehtäväluettelona henkilökohtaiseen näkymään 
 • Tilailmoitusten ja valokuvien kautta tapahtuvien toimeenpanovaiheiden dokumentointi 
 • Selvittäminen yhdellä silmäyksellä, mitkä toimenpiteet toteutetaan missäkin laajuudessa

Täytäntöönpanon toteuttaminen

Toimivuuden tarkastaminen

 • Toimivuuden kontrollien käyttöönotto ja ohjeiden antaminen -
 • Tavoitesuunnittelun toimenpiteiden vaikutusten vertailu (tavoitteiden ja nykytilan vertailu) 
 • Määrällisten ja laadullisten sekä yksittäisten ja jatkuvien vaikutusten erottelu
 • Kulujen ja kustannusten ottaminen mukaan
 • Toimenpiteiden saattaminen selkeästi loppuun toimenpiteiden hallinnassa 
 • Raporttien laatiminen kaikista tai vain valituista toimenpiteiden kohdista hiiren klikkauksella 
 • Tarjolla on monitahoisia arviointeja, esim. toimenpidenäkymään käyttöalojen mukaan tai kaikkien toimenpidevaikutusten niputettuun arviointiin

Tulosten varmistaminen


Toimenpiteiden koordinointi alojen kesken

Toimenpiteillä on tärkeä merkitys lähes jokaiselle HSE-toimialalle. Ne voivat ollen liittyä myös eri Quentic-moduuleihin ja siirtyä kätevästi toimivaltaisille toimenpiteen keskushallinnasta vastaaville kollegoille. Tämä mahdollistaa suoran toimenpiteiden johtamisen esim. auditoinnin tai riskiarvion puitteissa.

Kokeile Quentic-sovellusta ilmaiseksi

Asiantuntijatietoa sinulle

Täältä löydät parhaita käytäntöjä, trendejä ja vinkkejä.

INEOS Köln

Nolla onnettomuutta ja nolla ympäristöongelmaa: tämä on kemianalan yrityksen INEOS Kölnin tavoite. Lue, kuinka Quentic on auttanut vaarallisten aineiden rekisterin luomisessa ja läheltä piti -tilanteiden …

Lue menestystarina

Quentic-perusjärjestelmä

Quentic-perusjärjestelmä on HSE-ohjelmiston ydin ja perusta kaikille muille moduuleille. Katso videolta, kuinka voit tallentaa sinne keskitetysti yritysrakenteesi, toimenpiteet ja asiakirjat – pohjaksi työ- ja …

Katso video

Nobilia

Kuinka täyttää vaatimustenmukaisuus, kun käsiteltävät tietomäärät ovat suuria? Katso videolta, kuinka Nobilia hyödyntää Quenticia työ-, ympäristö- ja palosuojelutietojen keskitettyyn hoitamiseen, yhdistämiseen ja …

Katso video
Resursseihin

"Jos tuntee yhden, tuntee kaikki: Quentic on intuitiivisesti ohjattavissa ja yksinkertainen käyttää. Jos tuntee yhden moduulin rakenteen, löytää heti perille myös kaikissa muissa moduuleissa."

X