Toimenpiteiden hallinta

Quentic-ohjelmiston perusjärjestelmällä

Toimenpiteiden hallinta A:sta Ö:hön.

Näin yksinkertaista on Quenticin käyttäminen!

Toimenpiteiden suunnittelu

 • Toimenpiteiden määrittely, työskentelyohjeiden antaminen ja taustojen osoittaminen 
 • Osoitetut pätevyydet kullekin toimenpidevaiheelle 
 • Määräajoista muistutusten ja niiden laajentamisen hallinta monikerroksisilla s-posti-ilmoituksilla 
 • Selkeiden toimenpidekokonaisuuksien valmistaminen (satunnainen tehtävä, poikkeama auditoinnissa jne.)
 • Kunkin toimenpiteen jaksottaminen yksittäisvaiheiksi ja selkeiden määräaikojen asettaminen 
 • Jaotellut tehtävät tulevat kunkin työntekijän näkyviin tehtäväluettelona henkilökohtaiseen näkymään 
 • Tilailmoitusten ja valokuvien kautta tapahtuvien toimeenpanovaiheiden dokumentointi 
 • Selvittäminen yhdellä silmäyksellä, mitkä toimenpiteet toteutetaan missäkin laajuudessa

Täytäntöönpanon toteuttaminen

Toimivuuden tarkastaminen

 • Toimivuuden kontrollien käyttöönotto ja ohjeiden antaminen -
 • Tavoitesuunnittelun toimenpiteiden vaikutusten vertailu (tavoitteiden ja nykytilan vertailu) 
 • Määrällisten ja laadullisten sekä yksittäisten ja jatkuvien vaikutusten erottelu
 • Kulujen ja kustannusten ottaminen mukaan
 • Toimenpiteiden saattaminen selkeästi loppuun toimenpiteiden hallinnassa 
 • Raporttien laatiminen kaikista tai vain valituista toimenpiteiden kohdista hiiren klikkauksella 
 • Tarjolla on monitahoisia arviointeja, esim. toimenpidenäkymään käyttöalojen mukaan tai kaikkien toimenpidevaikutusten niputettuun arviointiin

Tulosten varmistaminen


Yksiköiden välinen yhteistyö

Toimenpiteiden hallinnalla on keskeinen rooli lähes kaikilla HSEQ- ja ESG-asioihin liittyvillä toimialoilla. Siksi asiaankuuluvat toimet voidaan käynnistää Quenticin eri moduuleista. Tarvittaessa - esimerkiksi auditoinnin tai riskinarvioinnin yhteydessä - vastuu voidaan siirtää asianmukaiselle henkilölle toiminnanhallintaryhmässä.

Katsaus tärkeimpiin toimintoihin

Quentic-perusjärjestelmän ominaisuuksia

Yritysrakenteiden kuvaaminen

Quentic-perusjärjestelmässä osoitat keskitetysti tärkeimmät yrityksesi rakenteet kaikkien muiden Quentic-moduulien liittämiseksi siihen. Täten kohdistat yhteisiä tietoja, vältät turhaa tai toistuvaa sisältöä ja voit tarkastella yrityksen kutakin osaa eri perspektiiveistä. Samalla saat helposti luettavan luettelon kaikista sijaintipaikoistasi, työkaluista ja järjestörakenteista.

Hae lisätietoja

Dokumenttien hallinta

Mitä enemmän HSE-asiakirjoja on laadittava ja pidettävä ajan tasalla ja mitä enemmän työtekijöitä on osallisina asiakirjojen hoidossa, tarkastamisessa ja hyväksymisessä, sitä tärkeämpi on selkeä ja tehokas menettely kaikille. Quenticillä tämä onnistuu integroidulla asiakirjojen hallinnoinnilla. Asiakirjojen säilytys ja asiakirjojen ohjaaminen sujuvat tältä osin parhaiten standardoituna.

Hae lisätietoja

Muistutusten ja laajentamisen hallinta

Käytännölliset pikakatsaukset auttavat sinua Quenticissä parhaaseen näkymään HSE-tehtävistäsi ja -määräajoista. Jos haluat kuitenkin nimenomaisesti varmistaa, että kukaan ei unohda mitään, voit käyttää muistutusten ja laajentamisen hallintaa. Määräaikojen ja tehtävien osalta lähetetään tällöin automaattisia muistutussähköposteja kulloinkin mukana oleville henkilöille.

Hae lisätietoja

Juurisyyanalyysistä prosessin parantamiseen

Yrityksen prosessien poikkeamiin, laatupoikkeamiin tai vahinkotapahtumiin puuttuminen edellyttää nopeaa reagointia. Tärkeää on kuitenkin paitsi oireiden poistaminen myös syvällisempien syiden tunnistaminen ja varsinaisiin ongelmien syihin puuttuminen, kuten esim. myös ISO 14001:2015 edellyttää. Syyanalyysin mukaan Quentic auttaa sinua löytämään pitkäaikaiset ratkaisut, jotka välttävät virheiden toistumista

Hae lisätietoja

Käyttäjähallinta ja järjestelmän asetukset

Osa Quentic-perusjärjestelmää on ohjelmiston hallinnollinen ala. Se palvelee käyttäjien oikeuksien hallinnointia, perusluonteisten järjestelmäasetusten toteuttamista ja tärkeiden esitysten saattamista käyttöön. Kaikkien vaihtoehtojen selkeä jäsentely helpottaa selausta ja haluttujen parametrien asettamista ilman erityisiä IT-taitoja. Näin ollen koordinoit yksittäisten HSE-toimijoiden käyttöoikeudet tehtäväkeskeisesti.

Hae lisätietoja
Quentic-demo

Tutustu Quenticiin omalta näytöltäsi.

Tilaa demo nyt!

"Jos tuntee yhden, tuntee kaikki: Quentic on intuitiivisesti ohjattavissa ja yksinkertainen käyttää. Jos tuntee yhden moduulin rakenteen, löytää heti perille myös kaikissa muissa moduuleissa."

X