Työturvallisuus, Auditoinnit, Vaatimustenhallinta, Ympäristö ja kestävä kehitys

Kauttaaltaan turvallinen ja testattu

Pirelli Deutschland GmbH

3 minuuttia

Tiukat oikeudelliset normit ja toimittaja-auditoinnit ovat tunnusomaista autoteollisuudelle. Myös sertifioinnit, kuten ympäristönsuojelunormi ISO 14001/EMAS tai työturvallisuusnormi OHSAS 18001, voivat vaikuttaa toimittajien arviointiin. Nämä ovat alihankintateollisuudelle huomattavia voimainkoitoksia. Rengasvalmistaja Pirelli Deutschland GmbH on käyttänyt vuoden 2011 lopulta lähtien työturvallisuutta, ympäristönhallintaa ja kestävää kehitystä palvelevaa verkko-ohjelmistoa, Quenticiä, joka täyttää kaikki oikeusvarmuuden ja joustavuuden vaatimukset terveyden, turvallisuuden ja ympäristön osa-alueilla.

Pirelli Deutschland GmbH

Pirelli kuuluu maailman suurimpiin rengasvalmistajiin ja on korkean teknologisen osaamisensa ansiosta markkinajohtaja ylimmässä laatuluokassa. Yritys on perustettu vuonna 1872, ja se toimii nykyisin neljällä mantereella, yli 160 maassa ja 22 tuotantopaikkakunnalla työllistäen yli 38 000 henkilöä. Pirelli-konsernin Saksan sivuliike tuottaa etupäässä henkilöautojen ja moottoripyörien renkaita High- ja Ultra-High-Performance-luokkiin.

Perusteellista laatua

Kriittisissä toimittaja-auditoinneissa autonvalmistajat testaavat määrättyjen laatustandardien, kuten ISO/TS 16949:n, noudattamista ja VDA 6.3:n mukaista prosessiauditointia. Siksi alihankkijoilla on paine menestyä. Voimassa oleva sertifikaatti toimii oven avaajana Tier-1-toimittajille ja autonvalmistajille. Se, joka ei kaikkein pienimpienkään osien valmistuksessa pysty osoittamaan, että laadun suhteen kaikki on hyväksytyllä alueella, pudotetaan pois hankintaketjusta.

Online-ratkaisulla joustavuutta ja liikkuvuutta

Rengasvalmistajalle on erityisen tärkeää sen tuotteiden jatkuvasti paraneva laatu erityisesti suorituskyvyn, turvallisuuden ja ympäristöystävällisyyden osalta. Tästä syystä Pirelli Deutschland etsi keskitettyä ratkaisua, joka tukee talon omaa, ISO 14001 ja OHSAS 18001 -normien mukaista hallintajärjestelmää sekä kattaa kaikki joustavuus-, tietoturva- ja oikeusvarmuuden vaatimukset. Lisävaatimuksena järjestelmälle oli SaaS-ratkaisun (Software as a Service) mukainen joustavuus. Tämä tarjoaa HSE-valtuutetulle mahdollisuuden käyttää järjestelmää työskentelypaikasta riippumatta. Yrityksen päivätarkastuksissa ja auditoinneissa otettiin käyttöön mobiilit tabletti-PC:t. Testattaessa työalueita turvallisuus-, riski- tai ympäristönäkökohtien suhteen voidaan poikkeamat ja huomiota herättävät asiat kirjata suoraan järjestelmään ja käynnistää toimenpiteet niiden pohjalta. Tämä säästää paljon aikaa. Mutta myös vakiotoiminnoissa, kuten vaikkapa käyttäjienhallinnassa tai käyttöoikeuksien hallinnassa, Quentic osoittautui vakuuttavaksi. Tämän lisäksi ohjelmisto pystyi keräämään pisteitä käytännönläheisyydellään ja käyttäjäystävällisyydellään. Esimerkiksi käyttöohjeet, riskianalyysit ja täydelliset hallintaraportit saadaan hiirtä napsauttamalla.

"Yhdellä silmäyksellä voi nähdä, kuka johtohenkilö on tekemisissä minkin prosessin ja dokumentin kanssa. Tämä on hyvin hyödyllistä päivittäisessä työssämme."

Armin Müßig, ympäristövaltuutettu, Pirelli Deutschland GmbH

Oikeudellisten velvoitteiden vaivaton seuranta

Lainsäädännön noudattamisella oli olennainen rooli, kun Pirellille valittiin HSE-ohjelmistoa. Renkaiden tuotannossa on lukuisia terveys-, turvallisuus- ja ympäristöasioihin liittyviä oikeudellisia normeja, jotka koskevat kemikaalien ja vaarallisten aineiden käsittelyä sekä työskentelyä erityisissä laitoksissa kuten vulkanointilaitoksissa. Yrityksen vastuulliset henkilöt saavat automaattisen tiedonannon sähköpostitse aina, kun relevantit lait muuttuvat. Kaikki oikeusnormien muutokset voidaan tallentaa järjestelmään ja ylläpitää siellä. Rajapinta verkossa olevaan oikeustietopankkiin tai muistutus oikeudellisten tietojen ajantasaisuudesta ovat vain pieni ote monista muista luotettavista ominaisuuksista.

Tehokkaampi auditointien valmistelu

Niin sisäisten kuin ulkoistenkin auditointien suunnittelu, organisointi ja dokumentointi on mahdollista tehdä ohjelmistolla. Lisäetuna on, että kaikki osallistujat – myös ulkoiset – pystytään sitomaan helposti yhteen. Auditointisuunnitelman perusteella voidaan ohjelmistoon määritellä automaattiset sähköpostitiedotteet esimerkiksi muistuttamaan määräajoista tai auditoinnin toistamisen tarpeesta. Lukuisat arviointimahdollisuudet ja kattavat auditointiraportit yksinkertaistavat ympäristövaikutusten arviointia. Normien ja standardien täyttäminen sujuu tehokkaasti ja aikaa säästäen. Aikaa vievä riskien ja auditointien hallinta renkaiden valmistajan terveys-, turvallisuus- ja ympäristönhallintaprosesseissa kuuluu siten menneisyyteen.

Vuodesta 2011 lähtien Pirelli Deutschlandilla on ollut käytössä seuraavat Quentic-moduulit:

  • Perusjärjestelmä

  • Työturvallisuus

  • Riskit ja auditoinnit

  • Vaaralliset aineet

  • Vaatimustenhallinta

Quentic-demo

Tutustu Quenticiin omalta näytöltäsi.

Tilaa demo nyt!

X