Yritysrakenteiden kuvaaminen

Quentic-ohjelmiston perusjärjestelmällä

Yritysrakenteiden kuvaaminen.

Näin yksinkertaista on Quenticin käyttäminen!

Toimipaikkojen rakenteiden tallentaminen

 • Yrityksen fyysisen ja sen sijaintipaikkojen kuvauksen tuottaminen
 • Sijaintipaikkojen, kuten rakennusten, varastojen, laitteistojen ja käyttölaskurien ottaminen mukaan 
 • Erityiset kuvausominaisuudet kullekin yksikkötyypille 
 • Kuljetettavien työkalujen, koneiden ja laitteiden sisällyttäminen
 • Yrityksen organisaatiokuvauksen laatiminen 
 • Organisaatioyksikköjen ja osastojen jäsentäminen hierarkkisesti ja havainnollistaminen organigrammina
 • Toimien, rekrytointien, työntekijöiden ja tehtävien osoittaminen 
 • Sijaintipaikka- ja organisaatiorakenne voidaan sitoa toisiinsa kätevästi linkeillä

Organisaatiorakenteen esittäminen

Ulkoisten organisaatioiden osoittaminen

 • Ulkoisten yhteyshenkilöiden yhteystietojen laatiminen keskitetysti ja luokitellusti 
 • Palvelujen tarjoajat ja vierasyhtiöt, esim. auditointien suorittamiseen
 • Vaaralliset aineet tai resurssien valmistajat ja toimittajat
 • Jätteidenkäsittelijät ja kuljetusyritykset jätteiden hallinnoinnin alalta
 • Toimivaltaiset viranomaiset, ammattiliitot ja lääkärit
 • Yritysrakenteen osien yhdistäminen toisiin Quentic-moduuleihin helposti valitsemalla ja käyttäminen vertailupisteenä alakohtaisiin arviointeihin 
 • Tehtävien ja määräaikojen järjestäminen suoraan yksittäisiin aloihin, paikkoihin ja henkilöihin 
 • Osoitettujen tehtävien ja määräaikojen poistaminen kulloisistakin ammattimoduuleista tai lukeminen keskitetysti ja yhdistetysti yritysalan mukaan

Alojen liittäminen toiminnallisesti


Integroi kantatietosi

Jotta voisit aloittaa Quentic-järjestelmällä nopeasti, jo saatavilla olevat yritystiedot siirtyvät Quenticiin. Käytä käteviä tuontitoimintoja ohjelmiston rajapinnalla tai käytä palvelusuorituksiasi myös monitahoisten tietojoukkojen saamiseksi mukaan.

Sinun tietosi, meidän palvelumme

Jo käytössä olevat yritystiedot voimme siirtää pyynnöstäsi Quentic-järjestelmääsi.

Katsaus tärkeimpiin toimintoihin

Quentic-perusjärjestelmän ominaisuuksia

Dokumenttien hallinta

Mitä enemmän HSE-asiakirjoja on laadittava ja pidettävä ajan tasalla ja mitä enemmän työtekijöitä on osallisina asiakirjojen hoidossa, tarkastamisessa ja hyväksymisessä, sitä tärkeämpi on selkeä ja tehokas menettely kaikille. Quenticillä tämä onnistuu integroidulla asiakirjojen hallinnoinnilla. Asiakirjojen säilytys ja asiakirjojen ohjaaminen sujuvat tältä osin parhaiten standardoituna.

Hae lisätietoja

Toimenpiteiden hallinta

Quenticin toimenpiteiden hallinta antaa sinulle tarvittavan joustavuuden kaikentyyppisten korjausten ja ennalta estävien toimenpiteiden kuvaamisessa ja tehokkaassa organisoinnissa. Perusteellisen suunnittelun, yksittäisten muuntamisvaiheiden käytännöllisen jaottelun ja avoimen tulosdokumentoinnin ansiosta sinun on mahdollistaa edistää kestävästi jatkuvaa kehittämistä (CI).

Hae lisätietoja

Muistutusten ja laajentamisen hallinta

Käytännölliset pikakatsaukset auttavat sinua Quenticissä parhaaseen näkymään HSE-tehtävistäsi ja -määräajoista. Jos haluat kuitenkin nimenomaisesti varmistaa, että kukaan ei unohda mitään, voit käyttää muistutusten ja laajentamisen hallintaa. Määräaikojen ja tehtävien osalta lähetetään tällöin automaattisia muistutussähköposteja kulloinkin mukana oleville henkilöille.

Hae lisätietoja

Juurisyyanalyysistä prosessin parantamiseen

Yrityksen prosessien poikkeamiin, laatupoikkeamiin tai vahinkotapahtumiin puuttuminen edellyttää nopeaa reagointia. Tärkeää on kuitenkin paitsi oireiden poistaminen myös syvällisempien syiden tunnistaminen ja varsinaisiin ongelmien syihin puuttuminen, kuten esim. myös ISO 14001:2015 edellyttää. Syyanalyysin mukaan Quentic auttaa sinua löytämään pitkäaikaiset ratkaisut, jotka välttävät virheiden toistumista

Hae lisätietoja

Käyttäjähallinta ja järjestelmän asetukset

Osa Quentic-perusjärjestelmää on ohjelmiston hallinnollinen ala. Se palvelee käyttäjien oikeuksien hallinnointia, perusluonteisten järjestelmäasetusten toteuttamista ja tärkeiden esitysten saattamista käyttöön. Kaikkien vaihtoehtojen selkeä jäsentely helpottaa selausta ja haluttujen parametrien asettamista ilman erityisiä IT-taitoja. Näin ollen koordinoit yksittäisten HSE-toimijoiden käyttöoikeudet tehtäväkeskeisesti.

Hae lisätietoja
Quentic-demo

Tutustu Quenticiin omalta näytöltäsi.

Tilaa demo nyt!

"Jos tuntee yhden, tuntee kaikki: Quentic on intuitiivisesti ohjattavissa ja yksinkertainen käyttää. Jos tuntee yhden moduulin rakenteen, löytää heti perille myös kaikissa muissa moduuleissa."

X