Luo selkeyttä ja optimoi töiden kulkua

Quenticin ohjelmistomoduuli: Prosessit

Yhtenäinen toimintamalli

Luo työntekijöillesi yhteinäinen tapa toimia.

Selkeät prosessikaaviot

Prosessikaaviot on helppoa laatia ja antavat kattavan kokonaiskuvan tehtävistä.

Opaste toimintoihin

Klikkaa ja pääset suoraan toimintoon.

Nopea ja kattava kokonaiskuva

Yleiskatsaus kertoo yhdellä silmäyksellä kaikki oleelliset tiedot prosessista.

Quentic - Prosessit

Quenticin Prosessit -moduuli täydentää perusjärjestelmää lisätoiminnoilla, joilla optimoit prosessien kulkua yrityksessä. Tarjoa perehdytys selkeillä toimintaohjeilla – jotta jokainen työntekijä tietää, miten hänen kuuluu suorittaa tehtävänsä.

Prosessit -moduulilla selkeytät liiketoimintaprosessiasi. Voit kaaviokohtaisesti esittää, miten jokaisen työntekijän on toimittava. Kollegoiden on näin ollen vain navigoitava yksittäisten prosessivaiheiden läpi. Asiakirjan ja dataobjektien liittämisestä on huolehdittu niin, että kaikki ohjeet voidaan ottaa käyttöön samantien.

Katsaus tärkeimpiin toimintoihin

Quenticin Prosessit-moduulin ominaisuuksia

Prosessin mallintaminen parhaiden standardien mukaan

Mitä enemmän yrityksessä on erilaisia toimintoja, sitä tärkeämmäksi nousee prosessien selkeä kuvaus ja työtehtävien selkeä määrittely. Quenticin prosessien ohjelmistomoduulin avulla kykenet luomaan selkeät ja toimivat prosessikuvaukset sekä määrittelemään vastuut ja mittarit kaikille työntekijöille.

Hae lisätietoja

Prosessidiagrammit: läpinäkyviä ja interaktiivisia

Prosessin hyvä visualisointi auttaa kuvaamaan selkeästi ja ymmärrettävästi mitä organisaatiossa tapahtuu. Quenticin avulla voit tehdä havainnollisia visualisointeja, joiden avulla asiat tulevat helposti ymmärrettäviksi. Quentic noudattaa eEPK -mallia ja voit laatia sen vuoksi intuitiivisesti laadukkaita prosessidiagrammeja, joissa on myös huomioitu interaktiivisuus käyttäjän kanssa.

Hae lisätietoja

Kaikki prosessit näkyvissä

Yksittäisten liiketoimintaprosessien ohella voit laatia myös kokonaisia prosessinäkymiä eri prosessien välisten vuorovaikutusten selventämiseksi. Käytännöllinen prosessiselain huolehtii siitä, että jokainen työntekijä voi navigoida kaikkien prosessiohjeiden kautta tavoitteellisesti ja tarpeen mukaan vaihtaa kokonaisnäkymän yksittäisiin prosessivaiheisiin yksityiskohtaisella tasolla.

Hae lisätietoja

Prosessin toimeenpano vaatimusten mukaan

Quenticin prosessit tukee sinua prosessin laatimisessa ja visualisoinnissa. Laadi selvät toimintaohjeet, jotka auttavat työntekijöitä suorittamaan tehtävänsä kuvausten mukaisesti vaatimukset täyttäen. Eikä tässä vielä kaikki: prosessidiagrammeja voidaan käyttää interaktiivisesti, minkä ansiosta käyttäjien on helpompi muuttaa määritellyt vaiheet konkreettisiksi toimiksi.

Hae lisätietoja

"Yhdellä silmäyksellä voi nähdä, kuka johtohenkilö on tekemisissä yksittäisen prosessin ja dokumentin kanssa. Tämä on hyvin hyödyllistä päivittäisessä työssämme."

Quentic 2 minuutissa

HSEQ ja ESG kaikille. Digitaalinen ja helppokäyttöinen.

Tutustu kuinka Quentic helpottaa HSEQ: n ja ESG:n hallintaa ja tuo kaikki sidosryhmät yhteen. Pilvipohjainen ohjelmisto tukee sinua osaavasti kaikissa työturvallisuuden, ympäristöhallinan ja laadunvalvonnan tehtävissä.

Digitaalinen dokumentointi, organisaatio, arviointi - Quentic säästää aikaa ja rakentaa prosessit jäsennellyllä ja ymmärrettävällä tavalla.

Quentic-demo

Tutustu Quenticiin omalta näytöltäsi.

Tilaa demo nyt!

X