Missiomme

Inspiraatiomme

Mikä meitä ajaa? – Motivaatiomme

Olemme ylpeitä siitä, että työmme auttaa osaltaan yhteiskuntaa, ihmistä ja ympäristöä. Innovatiiviset ohjelmistomme auttavat yrityksiä kaikkialla maailmassa parantamaan työterveyttä ja -turvallisuutta, ympäristö- ja laadunhallintaa sekä kestävää kehitystä.Palvelumme vastaavat monitahoisiin ammattiaiheisiin ja kasvaviin oikeudellisiin vaatimuksiin selkeästi ja suunnista selvillä. Korkea-arvoisten tuotteiden ja erinomaisen palvelumme ansiosta saamme aikaan innostusta koko tehtäväkentälle.

Mihin haluamme mennä? – Tavoitteemme

Olemme Euroopan markkinajohtaja, joka yhdistää ja standardoi kaikki HSEQ- ja ESG-prosessit yhteen ohjelmistoratkaisuun. Kasvumme on vastuullista. Asiakkaamme arvostavat meitä luotettavana ratkaisujen tarjoajana, joka on ajan hermolla. Olemme tyytyväisiä vasta sitten, kun asiakas voi toimeenpanna ja optimoida kestävästi HSEQ- ja ESG-hallinnon. Teemme asiakkaistamme faneja.

Miten etenemme? – Strategiamme

Markkinoiden eteenpäin vieminen

Kasvavana yrityksenä olemme päässeet nopeasti suunnannäyttäjän asemaan HSEQ/ESG-ohjelmistojen markkinoilla ja muokkaamme niitä ideoillamme. Toimintamme perustuu asiakkaiden tarpeisiin. Seuraamme, arvioimme ja huomioimme lainmuutoksia ja HSEQ-alan ja teknologian kehitystä, sen mukaan, miten relevantteja ne ovat tuotekehityksellemme.

Vuoropuhelu asiakkaidemme kanssa

Toimintamme keskipisteessä ovat jatkuvasti asiakkaidemme menestys ja heidän tyytyväisyytensä. Vaatimuksenamme ovat pitkäjänteiset asiakassuhteet, joiden tunnuspiirteenä on vuoropuhelu, jota käydään kumppanuuden hengessä ja suoraan. Vain jatkuvalla vuorovaikutuksella voimme kehittää käytännöllisiä suorituksia ja tehdä asiakkaistamme innostuneita faneja.

Kansainvälinen verkosto

Liiketoimintamme ydin keskittyy HSEQ/ESG-ohjelmiston kehittämiseen ja käyttämiseen. Syvällisempää sisällöllistä ammattineuvontaa tarjoamme tiiviissä yhteistyössä kumppaniemme kanssa. Yhdessä erikoistuneiden konsulttiyritysten kanssa katamme kaikki näkökohdat työturvallisuudesta, ympäristö- ja laadunhallinnasta ja kestävästä kehityksestä käsin.

Innostuneet työntekijät

Yrityskulttuurimme kiinteä osatekijä on innostus yhteisiin suorituksiin. Sen takana on päteviä, sitoutuneita ja motivoituneita työntekijöitä, joiden kehitykseen, terveyteen ja tyytyväisyyteen investoimme jatkuvasti. Me edistämme ratkaisuvapautta, tietämyksen siirtoa ja aktiivista palautetta, luotamme kunkin yksittäisen henkilön työtapaan ja pidämme huolen mukavasta työilmapiiristä.

Mikä on meille tärkeää? – Arvomme

Olemme uskottavia.

Olemme kasvaneet yhdessä ja tiedämme, keitä olemme. Kaikki suorituksemme tulevat yhdestä paikasta, tiimistämme. Lupauksiimme voi luottaa. Uskottavuutemme on tulosta sekä pätevyyksistämme että myös lukemattomien projektiemme kokemuksesta.

Viestimme sitovasti.

Viestintämme ja ulkoasumme on tehty johdonmukaiseksi ja yhtenäiseksi. Ilmaisemme itseämme selkeästi asiakkaillemme, kiinnostuneille osapuolille, kumppaneille ja kollegoille ja reagoimme sitovasti.

Olemme reiluja.

Arvostamme monipuolisuutta ja eri lähestymistapoja. Emme arvostele ketään kansallisuuden, uskonnon tai sukupuolisen suuntautumisen perusteella emmekä suvaitse minkäänlaista syrjintää. Olemme kanssakäymisessä kunnioittavasti keskenämme ja muiden kanssa.

Edesautamme osallisuutta.

Kasvumme kuluessa panostamme sisäisen viestinnän lujittamiseen. Säännölliset tiimitapahtumat ja soveltuvat viestintäkanavat lujittavat keskinäistä yhteyttä.

Toimimme oikeudenmukaisesti.

Noudatamme voimassa olevaa oikeutta, otamme etäisyyttä kaikenlaisesta oman edun tavoittelusta ja toimimme aina parhaan tiedon ja omantunnon mukaan.

Otamme vastuuta.

Toimintamme yrityksenä käy käsi kädessä yhteiskunnallisen vastuumme kanssa ja muodostaa perustan esikuvana toimimiselle HSEQ:n alalla. SaaS-ratkaisumme valmistellaan kestävään kehitykseen suuntautuneessa huipputurvallisessa palvelinkeskuksessa, jossa käytetään yksinomaan ekosähköä ja saavutetaan keskiarvoa parempi energiatehokkuus. Otamme huomioon sosiaalisen vastuumme tukemalla alueellisia aloitteita ja edistämme projekteja, jotka edesauttavat työturvallisuutta, ympäristösuojelua, kestävää kehitystä tai digitalisointia.

Sitoumus moninaisuuteen

Quenticissä elämme yhteenkuuluvuuden kulttuuria, jossa jokainen voi vapaasti kehittää persoonallisuutensa kaikkia puolia sukupuolesta ja sukupuoli-identiteetistä, kansallisuudesta, etnisestä alkuperästä, uskonnosta tai vakaumuksesta, vammaisuudesta, iästä, seksuaalisesta suuntautumisesta ja identiteetistä riippumatta. Olemme sitoutuneet luomaan ennakkoluulottoman työympäristön. Arvostus ja keskinäinen kunnioitus juurtuvat syvälle arvoihimme. Loppujen lopuksi monimuotoisuus johtaa aina samaan tulokseen - paras!

X