Työturvallisuus

Turvallisuutta mobiilimuodossa

Fingrid Oyj

3 minuuttia

Fingrid Oyj:lle turvallisuus on ensisijaisen tärkeää. Fingrid Oyj vastaa Suomen sähkönsiirtojärjestelmästä. Suomen sähköjärjestelmän ylläpidosta ja kehittämisestä vastaavat alihankkijat ovat olennainen osa Fingridin toimintaa, ja sen varmistaminen, että alihankkijat noudattavat työturvallisuuskäytäntöjä, on olennainen osa yrityksen HSEQ-hallintaa. Turvallisuusasiantuntija Karri Koskisen tavoitteena on saavuttaa tilanne, jossa onnettomuuksia ei tapahdu lainkaan. Kuten hän itse selittää: ”Meillä on asiakkaana velvollisuuksia alihankkijoitamme kohtaan, joten meidän on varmistettava, että nämä alihankkijat täyttävät työturvallisuusvaatimuksemme. Onnettomuuksien estäminen on meille erittäin tärkeää.”

Fingrid Oyj

Fingrid Oyj on yritys, joka huolehtii koko Suomen kattavan sähköverkon toiminnasta ja takaa näin sähkönsiirron koko maassa. Yritys siirtää jatkuvasti sähköä sähköntuotantolaitoksilta jakeluverkko-operaattoreille ja teollisuusyrityksille ja lisäksi ylläpitää rajat ylittäviä sähköverkkoja ja edistää sähkömarkkinoita. Fingrid takaa asiakkailleen luotettavan sähkönsiirron ja tarjoaa puhtaan ja markkinajohtoisen sähköjärjestelmän.

Mobiiliratkaisuun siirtyminen prioriteettina

Työmaiden ja niillä työskentelevien työntekijöiden suuren määrän vuoksi Fingrid alkoi pohtia tapaa, jolla se valvoi ja raportoi työturvallisuuttaan – yritys tiesi, että se voisi parantaa vanhaa järjestelmäänsä, joka perustui manuaaliseen paperityöhön ja oli sen vuoksi kaukana ihanteellisesta ratkaisusta. Fingrid Oyj:lle yhteistyön aloittaminen Quenticin kanssa vuonna 2014 merkitsi pitkään odotettua siirtymistä HSEQ-mobiilialustan käyttöön. Kun yritys oli tehnyt päätöksen sellaisen palvelun hankinnasta, joka tarjoaisi sekä mobiilikäyttömahdollisuuden että kattavan raportointijärjestelmän kaikille työturvallisuuteen liittyville seikoille, Quentic App nousi pian esiin ihanteellisena ratkaisuna Fingridin tarpeisiin. Sen lisäksi, että sovellus soveltui erilaisiin käyttötarkoituksiin, myös sen käytettävyys vaikutti merkittävästi hankintapäätökseen, kuten Karri Koskinen huomauttaa: ”Mahdollisuus siirtyä mobiilikäyttöön oli meille erittäin tärkeää, ja lisäksi sovellus oli helppokäyttöinen. Se näytti erittäin yksinkertaiselta ja myös hauskalta.”

Olennainen päivittäinen työkalu

Nykyään Quentic App on käytössä Fingridin kaikissa projekteissa, ja sillä on yrityksessä yli 500 käyttäjää. Yrityksen päätös siirtyä mobiiliratkaisuun otettiin lämpimästi vastaan, ja helposti mukana kulkeva sovellus on osoittautunut erittäin arvokkaaksi syrjäisillä työmailla. 

”Rakennustyömaamme, kuten sähkönsiirtoverkon rakennus, voivat sijaita metsän keskellä, mikä hankaloittaa paperiraporttien käsittelyä. Raportit on kuljetettava toimistoon, skannattava ja lopuksi lähetettävä sähköpostitse. Quentic App -sovelluksen ansiosta voimme tehdä raportin jo tapahtumapaikalla ja lähettää sen välittömästi järjestelmään. ”Eräs Quentic Appin tärkeimmistä käyttötavoista Fingridillä on työmaiden päiväkirjojen tallentaminen ja seuranta. Aiemmin päiväkirjat olivat paperimuodossa, joten tämä uusi digitaalinen toimintatapa on mullistanut yrityksen olennaisen päivittäisen toiminnan.

”Olemme saaneet alihankkijoiltamme runsaasti erittäin hyvää palautetta. Heidän mukaansa Quentic App -raportointijärjestelmä on erittäin helppokäyttöinen. Uskon, että se on parantanut työturvallisuutta työmailla – ihmiset todella käyttävät järjestelmää, minkä ansiosta olemme pystyneet seuraamaan Fingridin työmaiden turvallisuutta aiempaa paremmin.”

Karri Koskinen, Fingridin turvallisuusasiantuntija

Reaaliaikainen valvonta

Karri Koskinen on tyytyväinen siihen, että Quentic on antanut Fingridille mahdollisuuden hallita aiempaa paremmin turvallisuustoimiensa kaikkia puolia – ei vain työmaiden päiväkirjojen seuraamista, vaan myös onnettomuus- ja läheltä piti -tilanteiden valvontaa ja työmaiden tarkastusten toteuttamista: ”Suurin etu on se, että voimme tarkastaa reaaliaikaisesti verkosta, mitä työmaillamme tapahtuu. Voimme tarkastaa järjestelmästämme eri työmaiden tilastot ja selvittää näin onnettomuuksien tai läheltä piti -tilanteiden määrän. Palveluntarjoajamme lähettää meille ilmoituksen onnettomuudesta tai läheltä piti -tilanteesta Quentic App -sovelluksella, minkä jälkeen me luokittelemme tapauksen vakavuusasteen ja mahdolliset riskit. Luokittelun tehtyämme voimme tehdä tutkimuksen järjestelmän tietojen avulla. Tämä on tällä hetkellä helpoin toimintatapa.”

Vaikuttavia tuloksia sitoutuneilta työntekijöiltä

Itse asiassa Quentic Appin helppokäyttöisyys ja käyttömukavuus on huomattu koko yrityksessä, ja sen katsotaan olevan syynä tehtyjen ilmoitusten määrän huimaan kasvuun. Karri Koskinen sanoo: ”Ilmoitukset läheltä piti -tilanteista ovat lisääntyneet huimasti: vuonna 2016 läheltä piti -tilanneraportteja tehtiin noin kolme kertaa enemmän kuin vuonna 2015.”

Fingrid Oyj Quentic asiakastarina

Fingrid Oyj havaitsi, että Quentic App

  • Tarjoaa uuden mobiilin tavan tehdä työtä

  • Vähentää paperityötä ja manuaalista asiakirjojen hallintaa

  • Helpottaa raportointia syrjäisiltä työmailta

  • Mullisti työmaiden päiväkirjajärjestelmän

  • On helppokäyttöinen

  • Kolminkertaisti ilmoitettujen läheltä piti -tilanteiden määrän

Quentic-demo

Tutustu Quenticiin omalta näytöltäsi.

Tilaa demo nyt!

X