Kaukonäköistä yrityksen ohjaamista

Quenticin ohjelmistomoduuli: Kestävä kehitys

Yksinkertainen menettely

Selkeästi jäsennelty käyttöliittymä tekee kestävän kehityksen tietojen käsittelyn helpoksi.

Normitetut suureet

Määrittele omat indikaattorisi – myös valmiita luetteloita sisällyttämällä.

Tämä on ryhmätyötä

Täten raportointiprosessisi sujuu kitkattomasti, vaikka osallisia olisi suurikin määrä.

Parantunut tietojen laatu

Ilmoitetut tunnusluvut yhdistyvät keskitetysti: ne ovat yhtenäisesti jäsenneltyjä ja validoituja.

Quentic - Kestävä kehitys

Quenticin kestävän kehityksen moduulilla arvioit yrityksesi sosiaaliset, ekologiset ja taloudelliset toimintakentät. Luo päätöksenteon perusta tulevaisuuteen suuntautuvalle yritysjohtamiselle sekä pohja sidosryhmäviestinnällesi.

Organisoi raportointi tehokkaasti ja sitouta kaikki työntekijät yhteisellä järjestelmällä, joka parantaa tietojenvaihtoa ja yhteistyötä. Niputa eri ammattialojen tunnusluvut yhteen ilman lisäkuluja. Quenticin kestävän kehityksen moduulilla saat sen, mikä ratkaisee: luotettavat analyysit täydellisten ja yhtäpitävien tietojen perusteella.

Katsaus tärkeimpiin toimintoihin

Quenticin kestävän kehityksen moduulin ominaisuuksia

Kestävän kehityksen indikaattorit

Kestävän kehityksen strateginen johtaminen edellyttää sekä ulkoisten että sisäisten tekijöiden huomioimista. Tärkeitä kiintopisteitä ovat indikaattorit, joilla kestävän kehityksen edistymistä ja ESG-suorituskykyä mitataan. Quentic auttaa sinua tunnistamaan nämä mittarit ja integroimaan ne kestävän kehityksen prosesseihisi.

Hae lisätietoja

Kestävän kehityksen raportointi

Kattavaan kestävän kehityksen ja ESG-suorituskyvyn raportointiin haetaan lukuisia tietoja eri lähteistä. Quenticillä koordinoit raportointiprosessin vaivatta ja mahdollistat kaikille yritykseen liittyville toiminnan aloille samansuuntaisen tietojenkeruun, samalla kun varmistetaan, että kaikki luovutetut parametrit kootaan standardoidussa ja yhtenäisessä muodossa.

Hae lisätietoja

Tiesi päteviin kestävän kehityksen tietoihin

Oman yrityksen suorituskyvyn esittämiseksi kestävän kehityksen ja ESG:n näkökohtien mukaisesti asianomaisten indikaattorien valinnan lisäksi tärkeässä osassa ovat kerättyjen tietojen laatu ja uskottavuus. Sitä parempi, että Quentic huolehtii standardoituna johdonmukaisesta tietopohjasta ja mahdollistaa todentamiset jo tietojen syötön aikana, mutta myös myöhemmässä vaiheessa tarkastuksen ja hyväksymisen yhteydessä.

Hae lisätietoja

Kaikki valmiina kestävän kehityksen raportointiin

Erilaisten ympäristöön, talouteen ja yhteiskuntaan liittyvien tekijöiden analysointi auttaa sinua tuottamaan sidosryhmille perusteellisen kestävän kehityksen raportin. Tämäntyyppisen raportin merkitys yrityksille on kasvanut ESG-kriteerien ja -luokitusten käyttöönoton jälkeen. Quentic auttaa tässä tehtävässä: käytä suorituskykyisiä arviointeja kestävän kehityksen tietojen ja muiden tulosten valmistelemiseksi selkeästi.

Hae lisätietoja

GRI-standardit Quenticissä

Yhdistä ESG:n ja kestävän kehityksen parhaat käytännöt Quenticin kehittyneeseen raportointiprosessiin. Ratkaisu on GRI-sertifioitu. Quentic tarjoaa räätälöidyn ja käyttövalmiin valikoiman GRI-indikaattoreita suoraan järjestelmääsi.

Lue lisää

 

"Kestävän kehityksen kaikki ekologiset näkökohdat huomioivalla keskitetyllä järjestelmällä olemme luoneet luotettavan pohjan raportointitoimellemme. Quenticin avulla olemme voineet automatisoida monia työvaiheita, joten vaikeudet tietojen syöttämisessä, tarkastamisessa ja analysoinnissa ovat selkeästi vähentyneet."

Quentic 2 minuutissa

HSEQ ja ESG kaikille. Digitaalinen ja helppokäyttöinen.

Tutustu kuinka Quentic helpottaa HSEQ: n ja ESG:n hallintaa ja tuo kaikki sidosryhmät yhteen. Pilvipohjainen ohjelmisto tukee sinua osaavasti kaikissa työturvallisuuden, ympäristöhallinan ja laadunvalvonnan tehtävissä.

Digitaalinen dokumentointi, organisaatio, arviointi - Quentic säästää aikaa ja rakentaa prosessit jäsennellyllä ja ymmärrettävällä tavalla.

Quentic-demo

Tutustu Quenticiin omalta näytöltäsi.

Tilaa demo nyt!

X