Oikea valinta auditointiprosessiasi varten

Quenticin ohjelmistomoduuli: Riskit ja auditoinnit

Yksinkertainen sertifiointi

Helpota sertifiointiesi valmistelua ja toteuttamista.

Normit aina nähtävissä

Quentic tukee ISO 9001, ISO 14001, ISO 27001, ISO 45001 ja ISO 50001 -hyväksyttyjä hallintajärjestelmiäsi.

Intuitiivinen käyttö

Kaikille auditointiprosessiin osallistuville on tarjolla helppokäyttöisiä apuvälineitä.

Nopeammin tavoitteeseen

Quenticillä kaikki auditointitiedot on ryhmitelty keskitetysti ja käsitelty lyhyessä ajassa.

Quentic - Riskit ja auditoinnit

Quenticin Riskit ja auditoinnit -moduuli tukee sinua joustavasti, luotettavasti ja tehokkaasti yrityksesi prosessien jatkuvassa valvonnassa ja parantamisessa. Sekä hallinnosta vastuussa olevat että auditoijat hyötyvät lukuisista toiminnoista.

Quentic-moduuli "Riskit ja auditoinnit" ohjaa sinut kaikkien sisäisten ja ulkoisten auditointien vaiheiden läpi. Suunnittelusta alkaen suorituksen kautta aina epäyhdenmukaisuuksien tunnistamiseen ja korjaamiseen asti Quentic antaa sinulle aina käyttöön sopivan työvälineen. Näin säästät arvokasta aikaa ja saat kaikki osallistujat auditointiprosessiin mukaan.

Katsaus tärkeimpiin toimintoihin

Quenticin Riskit ja auditoinnit -moduulin ominaisuuksia

Auditointien järjestäminen parhaalla tavalla

Onko sisäinen auditointi luvassa? Milloin onkaan toimipaikan tarkastus? Entä seuraava sertifiointi esim. standardin ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 tai ISO 50001 mukaan? Quenticillä organisoit kunkin auditointiaikataulun määräaikaan mennessä ja perusteellisesti. Kokoat tarvittavat tiedot ja kysymysluettelot keskitetysti ja toimitat kaikille osallistujille parhaan lähtökohdan auditoinnin suorittamiseen.

Hae lisätietoja

Auditointiraportit ja auditointiasiakirjat

Jos olet suorittanut auditoinnin, Quentic helpottaa tulosten dokumentointia ymmärrettävästi. Sen mukaan, onko ohjeet toimeenpantu vaatimustenmukaisesti, ovatko suositukset ilmaistavissa tai poikkeamat vahvistettavissa, asianmukaiset korjaus- ja ennaltaehkäisytoimenpiteet käynnistyvät heti. Täysi auditointiraportti mukaan luettuina kaikki vaatimukset, arvioinnit ja parannukset ovat sinun käsissäsi pian sen jälkeen.

Hae lisätietoja

Hallintaohjelmien ohjaaminen, tavoitteiden saavuttaminen

Quenticillä määrität hallintaohjelmiesi suunnan. Riippumatta siitä, onko kyseessä ympäristöohjelma, työsuojelun vuotuinen tehtäväluettelo, tuotekehityssuunnitelma vai kestävän kehityksen ohjelma – sinä päätät menettelystä ja voit sitten lukea kätevästi joka vaiheessa, miten pitkällä toimeenpano on ja mihin vaikutuksiin tähdätään. Quentic tukee sinua optimaalisesti myös hallintajärjestelmien käyttöönotossa ja ylläpidossa ISO 9001:n, ISO 14001:n, ISO 27001:n, ISO 45001:n ja ISO 50001:n mukaan.

Hae lisätietoja

Näkökohtien ja riskien arvioinnit

Aspektien ja riskien arviointiin, jotka ovat myös ISO 9001:n ja ISO 14001:n keskipisteessä, Quentic tarjoaa sinulle käyttöön jäsennellyn menettelyn. Selvitä ympäristönäkökohdat, puntaroi tuotannon edellytyksiä tai arvioi työntekijöiden turvallisuutta. Päätteeksi saat selkeän arvointimatriisin, joka osoittaa kulloisenkin toimintatarpeen, tai eri sijaintipaikkojen ja osastojen tulosten vertailun.

Hae lisätietoja

"Jos tuntee yhden, tuntee kaikki: Quentic on intuitiivisesti ohjattavissa ja yksinkertainen käyttää. Jos tuntee yhden moduulin rakenteen, löytää heti perille myös kaikissa muissa moduuleissa."

Quentic 2 minuutissa

HSEQ ja ESG kaikille. Digitaalinen ja helppokäyttöinen.

Tutustu kuinka Quentic helpottaa HSEQ: n ja ESG:n hallintaa ja tuo kaikki sidosryhmät yhteen. Pilvipohjainen ohjelmisto tukee sinua osaavasti kaikissa työturvallisuuden, ympäristöhallinan ja laadunvalvonnan tehtävissä.

Digitaalinen dokumentointi, organisaatio, arviointi - Quentic säästää aikaa ja rakentaa prosessit jäsennellyllä ja ymmärrettävällä tavalla.

Quentic-demo

Tutustu Quenticiin omalta näytöltäsi.

Tilaa demo nyt!

X