Työturvallisuus, Vaaralliset aineet, Ympäristö ja kestävä kehitys

Epävarmat tilanteet yhdellä silmäyksellä

INEOS Kölnissä

3 minuuttia

Ei yhtään onnettomuutta eikä ympäristöön vaikuttavaa tapahtumaa! Tämän kunnianhimoisen tavoitteen on itselleen asettanut kemianalan yritys INEOSin Kölnin toimipaikka. Toimipaikka on erottunut edukseen erittäin korkeine turvallisuusstandardeineen jo vuosien ajan. Kemiallisten perusmateriaalien valmistaja haluaa parantaa tätä esimerkillistä suoritustaan edelleen ja hyödyntää siksi verkkopohjaista Quentic-ohjelmistoa. Vuodesta 2014 lähtien yritys on tiedostanut ja analysoinut sen avulla epävarmoja tilanteita ja tapahtumia, jotka voivat vaarantaa terveyden tai ympäristön. Yrityksen työ- ja ympäristönsuojelussa näkyy samalla monia muitakin positiivisia vaikutuksia.

INEOSin Kölnin toimipaikka

INEOS perustettiin vuonna 1998, ja se on yksi maailman suurimmista kemianalan yrityksistä. 17 000 työntekijää 15:llä liiketoiminnan alueella tuottaa vuodessa 60 miljoonan tonnin suuruisen tuotemäärän. Petrokemian tuotantopaikkana INEOSin Kölnin toimipaikka 2 000 työntekijänsä voimin on tärkeä kemianteollisuuden raaka-aineiden toimittaja ja Kölnin kolmanneksi suurin työnantaja.

Ympäristö ja terveys keskipisteessä

INEOSin Kölnin toimipaikka on asettanut tavoitteekseen parantaa jatkuvasti turvallisuuden, terveyden ja ympäristön osa-alueita. Kemianteollisuuden liiton (VCI) jäsenenä yritys on velvollinen noudattamaan VCI:n ympäristöohjesääntöjä, ja yritys on liittynyt myös kemianteollisuuden "Responsible Care" -aloitteeseen. Kölnin toimipaikan sitoutuneisuus ympäristöasioihin näkyy siinä, että se on ollut jo vuosien ajan ISO 14001 -ympäristösertifioitu. Lisäksi toimipaikan laadunhallintajärjestelmä on sertifioitu ISO 9001 -standardin ja energianhallintajärjestelmä ISO 50001 -standardin mukaisesti.

Kokonaisvaltainen ratkaisu monenlaisille tehtäville

Turvallisuus, terveys ja ympäristö on priorisoitu INEOSilla Kölnissä korkealle. Työturvallisuus on tärkeä näkökohta. Yli 800 työntekijää työskentelee vuorotyössä 365 päivää vuodessa ja valvoo lukuisia laitteistoja, jotka toimivat kellon ympäri. Onnettomuuksien ja vahinkotapahtumien estäminen on jokapäiväinen haaste, sillä yritys pyrkii päivittäin tavoitteeseensa "nolla onnettomuutta ja nolla ympäristölle aiheutunutta vahinkotapahtumaa". Tätä varten INEOS on vuonna 2014 ottanut Kölnissä käyttöön kestävän kehityksen ohjelmistoratkaisun työ- ja ympäristönsuojelua varten. Helposti käytettävänä alustana verkkopohjainen Quentic-ohjelmisto tarjoaa monenlaisia etuja ajanhallintaan sekä kokonaisvaltaisen katsauksen kaikkiin prosesseihin ja tuotevirtoihin. Kaikki prosessit, joita aikaisemmin suoritettiin erilaisilla sovelluksilla, ovat nyt löydettävissä keskitetystä järjestelmästä. Lisäksi ohjelmisto sallii laatuun sekä turvallisuuteen, terveyteen ja ympäristöön liittyvät parannukset. Siksi auditoinnit ja tarkastukset voidaan suunnitella ja dokumentoida kätevästi.

"Quenticin käyttöönotolla on meille suurta strategista ja operatiivista merkitystä. Järjestelmä helpottaa kaikkien työntekijöiden työtä. Lisäksi pystymme tuottamaan tärkeää lisäarvoa osoittamalla prosessiemme läpinäkyvyyden viranomaismääräysten mukaisesti."

Tri Axel Göhrt, tuotannon ja tekniikan toimitusjohtaja, Kölnin INEOS

Onnettomuuksien välttäminen

Työturvallisuusmoduuliin kemian alan yritys tallentaa kaikki epävarmat menettelyt sekä niin sanotut läheltä piti -tilanteet. Mikäli esim. epävarma menettely todetaan, se voidaan merkitä pöytäkirjaan ohjelmistolla. Tieto edellyttää kirjauksesta huolehtivia valtuutettuja käynnistämään sitovat toimenpiteet ja asettamaan määräajan epäkohdan poistamiselle. Kaikkia asianosaisia henkilöitä informoidaan tapahtumien kehityksestä. Samankaltaisten tapahtumien välttämiseksi vastaisuudessa syyt analysoidaan tarkkaan, ja lopuksi korjataan. Mikäli kuitenkin onnettomuus sattuisi tapahtumaan, voidaan lähetettäväksi valmis onnettomuusilmoitus tuottaa sekunneissa ja lähettää asianmukaiselle ammattiyhdistykselle.

Läpinäkyvyys vaarallisten aineiden käsittelyssä

Vaaralliset aineet kirjanpito, joka sisältää listan kaikista mahdollisista vaarallisista aineista ja niihin liittyvistä käyttöturvallisuustiedotteista, on käytettävissä Quenticissä. Suodattimia käyttämällä työntekijät löytävät heti etsityt työaineet ja vaaralliset aineet sekä niiden kaikki ominaisuudet ja käyttöalueet. Yksittäisten ainesosien määrittely ja GHS/CLP:n mukainen merkintä saadaan näkyviin mukavasti hiirtä napsauttamalla. Ohjelmisto muistuttaa automaattisesti käyttöturvallisuustiedotteiden päivityksestä määrätyn ajan kuluttua. Siten varmistetaan läpinäkyvä vaarallisten aineiden käsittely koko yrityksessä. Lisäteemat, kuten dokumenttien hallinta, pakollisesti tarkastettavat varusteet tai vaatimusluettelo, aktivoidaan askel askeleelta INEOSin Kölnin toimipaikassa.

Vuodesta 2014 lähtien INEOSilla on Kölnissä ollut käytössä seuraavat Quentic-moduulit:

  • Perusjärjestelmä

  • Työturvallisuus

  • Riskit ja auditoinnit

  • Vaaralliset aineet

  • Vaatimustenhallinta

  • Prosessit

Quentic-demo

Tutustu Quenticiin omalta näytöltäsi.

Tilaa demo nyt!

X