Quentic Kuluttajatuotteissa

Täydellinen ratkaisu kuluttajatuotesektorin HSEQ- ja ESG-tarpeisiin

Sertifiointi

Täyttää johtamisjärjestelmille määritellyt ISO 14001, ISO 50001 ja ISO 45001 standardien vaatimukset.

Vaatimustenhallinta

Voit varmistaa entistä helpommin, että organisaatiosi noudattaa lakeja ja määräyksiä.

SaaS-palvelu

Voit käyttää järjestelmää ajasta ja paikasta riippumatta.

Parempaa tuottavuutta

Voit jakaa vastuuta ja johtaa turvallisuusasioita entistä helpommin.

Kulutustavarateollisuuden yritysten on tätä nykyä vastattava paitsi kasvaviin paineisiin pitää loppukustannukset alhaisina, niiden on myös pysyttävä ajan tasalla nykyisistä trendeistä ja toimittava asiakkaidensa odottaman laadun mukaisesti. Tämä johtaa lukuisiin uusiin haasteisiin työturvallisuuden, ympäristönsuojelun ja kestävän kehityksen aloilla, sillä lakisääteiset vaatimukset ovat kasvaneet monimutkaisiksi säännöiksi ja määräyksiksi, jotka koskevat koko organisaatiota. Kaikkien osapuolten on kerättävä paljon tietoa, dokumentoitava prosessinsa, arvioitava indikaattoreita ja osoitettava, että ne täyttävät eri kriteerit.

Anna Quenticin tukea sinua kaikkien toimien suunnittelun, toteutuksen ja arvioinnin eri vaiheissa. Huippuluokan pilvipohjaisen modulaarisen ohjelmistoteknologiansa ansiosta Quentic vie sinut päämäärääsi nopeasti, tehokkaasti ja vaatimustenmukaisesti, vaikka työskentelisit useissa eri toimipisteissä. Johtavat kulutustavarateollisuuden yritykset käyttävät jo Quenticiä.

Kuluttajatuoteteollisuuden tyytyväisiä Quentic-asiakkaita

  • Alfred Kärcher GmbH & Co.KG
  • nobilia-Werke J. Stickling GmbH & Co. KG
  • Unilever Deutschland Holding GmbH
  • JACK LINK‘S
Quentic-demo

Tutustu Quenticiin omalta näytöltäsi.

Tilaa demo nyt!

X