Quentic on ohjelmistoratkaisusi HSE:een ja kestävään kehitykseen. Modulaarisesti rakennettu, verkkopohjainen järjestelmä tukee sinua laaja-alaisesti päivittäisissä tehtävissäsi sekä pitkäaikaisissa projekteissa.

Quentic parantaa työprosesseja yrityksessä ja tarjoaa yksittäisten ohjelmistomoduulien kautta ammatillista apua. Rakenna siitä työkalusi mittojen mukaan ja optimoi hallintojärjestelmäsi.

Etusi Quenticillä

Oikeusvarmuus

 • Oikeudelliset määräykset ajan tasalla
 • toimimisvelvoitteiden tunteminen
  ja järjestelmällinen täyttäminen
 • vastuuriskin minimointi

Yksinkertainen sertifiointi

 • Vaatimustenmukaisesti työskentely
 • Todennettavissa oleva dokumentointi
 • Tarkastus
 • ja parannusprosessien lujittaminen

Enemmän läpinäkyvyyttä

 • Pikakatsaukset 
 • Selkeät tietorakenteet
 • kattavan yleiskatsauksen
  tai yksityiskohtaisten tietojen
  löytäminen

Luotettavuus

 • Ajantasaisten IT
 • ja HSE-standardien mukaan työskenteleminen
 • Joustava skaalattavuus
 • Perustellut ratkaisut

Kohonnut laatu

 • Keskitetysti käytettävissä oleva johdonmukainen tietoperusta
 • Ei enää päällekkäisyyksiä
 • Yhtenäinen menettely

Vähemmän vaivaa

 • Yksinkertainen käyttö
 • Analyysi hiiren klikkauksella
 • Tietojen linkittäminen ja jakaminen
 • Sisältöjen jälleenkäyttö

Optimoidut työnkulut

 • Yksiselitteiset ohjeet
 • Parempi viestintä
 • Selkeät vastuunjaot
 • Tehokas yhteistyö

Kaikki yhdessä järjestelmässä

 • Toimipaikkojen yhdistäminen
 • Sidosryhmien liittäminen tehtävien mukaan
 • Monikielinen konsepti

Tyytyväinen käyttäjä on paras referenssi

Quentic kahdessa minuutissa

Yrityksesi tarpeisiin sovitettu ratkaisu

Quentic on ihanteellinen ratkaisu työturvallisuuden hallintaan, ympäristökysymyksiin ja kestävään kehitykseen. Vastuukysymykset kattavasti käsittelevä verkkopohjainen järjestelmä tuo yhteen kaikki tarvitsemasi toiminnot. Quentic -ohjelmisto tekee terveys-, turvallisuus-, ympäristö ja kestävän kehityksen kysymysten johtamisesta helppoa ja samalla vähentää näihin osa-alueisiin liittyviä riskejä.