Työturvallisuus, Ympäristö ja kestävä kehitys

Kestävän kehityksen keskitetty ohjaus

Voith

3 minuuttia

Tehokasta ympäristön- ja resurssienhallintaa kaikissa toimipaikoissa ympäri maailmaa: maailmanlaajuisesti toimiva teknologiakonserni Voith GmbH & Co. KGaA, jonka kotipaikka on Heidenheimissa, soveltaa sitä käytännössä jo nyt. Tietään kestävään kehitykseen yritys on tukenut vuodesta 2011 lähtien työturvallisuuden, ympäristönhallinnan ja kestävän kehityksen hallinnan Quentic-ohjelmistolla. Sen avulla kaikki vastuulliset voivat suorittaa tehtäviään järjestelmässä samanaikaisesti.

Tietoa Voithista

Vuonna 1867 perustettu perheyritys Voith toimii yli 60 maassa. Laitoksista, tuotteista ja teollisista palveluista koostuva portfolio palvelee energia-, öljy- ja kaasu-, paperi-, raaka-aine- sekä liikenne- ja autoteollisuusaloilla viidellä tärkeällä markkina-alueella maailmanlaajuisesti. Konsernin operatiivinen liiketoiminta on jaettu neljään osa-alueeseen: Voith Hydro, Voith Paper,  Voith Turbo ja Voith Digital Ventures.

Ympäristönsuojelu keskeisenä tavoitteena

Voith on asettanut neljä päätavoitetta resurssien ja ympäristönsuojelun kannalta: Energiantarpeiden ja kasvihuonekaasupäästöjen, veden ja materiaalin kulutuksen vähentäminen. Konsernitasoisen ympäristövalvontajärjestelmän toteuttamisen myötä yli 12 miljoonaa euroa vuodessa on säästetty energian, veden ja jätteen muodossa vuodesta 2011/12 alkaen. Kunnianhimoisten tavoitteiden etenemistä seurataan Corporate Sustainability & HSE (Health, Safety & Environment) -osastolla ja dokumentoidaan vuosittain kestävän kehityksen raporttiin, joka on nähtävissä yhtiön verkkosivuilla.

Maailmanlaajuinen raportointi

Vielä muutamia vuosia sitten koneenrakentajien ympäristötiedot sijaitsivat hajautetusti erilaisissa järjestelmissä. Yritys tarvitsi luotettavan tietokannan voidakseen ohjata sisäisiä tehokkuudenlisäystavoitteitaan. Lisäksi raportointitoimi täytyi rakentaa uudelleen kansainvälisen Global Reporting Initiativen mukaiseksi. HSE-toiminnoille Quentic-ohjelmisto otettiin käyttöön jo vuonna 2011, ja muutamassa kuukaudessa se implementoitiin toimipaikkarajat ylittävänä. Ohjelmistoratkaisun avulla laadittiin muun muassa maailmanlaajuinen vaarallisten aineiden kirjanpito vaarallisten aineiden käytön testaamiseksi ja niiden käyttöön hyväksymiseksi. 

"Kestävän kehityksen kaikki ekologiset näkökohdat huomioivalla keskitetyllä järjestelmällä olemme luoneet luotettavan pohjan raportointitoimellemme. Quenticin avulla olemme voineet automatisoida monia työvaiheita, joten vaikeudet tietojen syöttämisessä, tarkastamisessa ja analysoinnissa ovat selkeästi vähentyneet."

Markus Schönberger, kestävän kehityksen ylläpidon valvontaryhmän johtaja, Voith GmbH & Co. KGaA

Tehokas kestävän kehityksen valvonta

Kestävän kehityksen ohjelmistomoduulissa tiedot tarkastetaan nykyisin jo syöttöhetkellä. Se, ovatko arvot uskottavia vai esiintyykö niissä epätavallisia poikkeamia edellisiin periodeihin verrattuna, käy heti ilmi. Syötöstä vastuussa olevat eivät siten tarvitse mitään erityisiä ammatillisia tietoja voidakseen havaita epätäsmällisyydet. Standardoidut syöttö- ja hyväksyntämenettelyt varmistavat, että kaikista maailmanlaajuisesti toimipaikoista saadut tiedot ovat täydellisiä, ristiriidattomia ja yhtenäisiä. Täten kaikki osalliset voivat työskennellä järjestelmässä rinnakkaisesti ajasta ja paikasta riippumatta. Kaikki muutokset pysyvät ymmärrettävinä versioinnin avulla, ja havainnollisen raportointisuunnitelman ansiosta kaikkien raportointitehtävien nykyinen tila on aina näkyvillä.

Arvioinnit hiirtä napsauttamalla

Vapauttamisen jälkeen sisällöt ovat välittömästi käytettävissä joustaviin arviointeihin. Arvojen ja kustannusten ajallinen kehitys ja alueellinen jakautuminen voidaan esittää indikaattorikohtaisesti, ja paikallisia ja globaaleja tavoitearvoja on mahdollista vertailla. Valuuttamääräiset tiedot esitetään automaattisesti tarvittavassa valuutassa ja sisällyttämällä mukaan valuuttakurssien vaihtelut. Fysikaaliset tiedot voidaan automaattisesti muuntaa haluttuihin yksiköihin. Kompleksiset tunnusluvut (KPI:t) voidaan generoida automaattisesti ja visualisoida diagrammeina. Ne toimivat ekologisten ja sosiaalisten aspektien esittämisen perustana kestävän kehityksen raportissa. Lisäksi sen laatiminen on mahdollista kaikkien tavallisten raportointistandardien mukaan.

Vuodesta 2011 lähtien Voithilla on ollut käytössä seuraavat Quentic-moduulit:

  • Perusjärjestelmä

  • Työturvallisuus

  • Riskit ja auditoinnit

  • Vaaralliset aineet

  • Vaatimustenhallinta

  • Ympäristöjohtaminen

  • Verkkokoulutukset

  • Prosessit

Quentic-demo

Tutustu Quenticiin omalta näytöltäsi.

Tilaa demo nyt!

X