Vastuumme ihmisistä ja ympäristöstä

Vastuuta kantava yritys ja henkilöstö

Vastuullisuus on osa yrityksemme DNA:ta. Ohjelmistomme auttavat yrityksiä kaikkialla maailmassa parantamaan työterveyttä ja -turvallisuutta, ympäristönsuojelua ja kestävää kehitystä. Haluamme tuottaa pitkäkestoista arvoa, tarjota erinomaiset työolosuhteet ja käsitellä luonnonvaroja ja ympäristöä huolella. Toimimme vastuullisesti, luotettavasti ja vaatimusten mukaisesti. Nämä arvot heijastuvat toiminta-ajatuksenamme olevaan inspiraatioon ja ovat liikkeelle paneva voima kaiken tekemisemme taustalla. Quenticillä tiimit arvostavat hyvän tekemistä yhdessä. Yritysvastuu on olennainen osa sitä, miten näemme itsemme yrityksenä.

UN Global Compact

YK on vahvistanut Quenticin jäsenyyden UN Global Compact -aloitteessa, joka on maailman suurin ja tärkein kestävää ja vastuullista yrityshallintoa edistävä yritysvastuualoite.

Noudattamamme periaatteet

Osallistumalla UN Global Compact -aloitteeseen Quentic sitoutuu noudattamaan kymmentä periaatetta, jotka liittyvät ihmisoikeuksiin, työelämään, ympäristöön ja korruption vastaiseen toimintaan, sekä pyrkimään kohti kestävän kehityksen tavoitteita (Sustainable Development Goals, SDG).

Yhteiskunnalliset asiat

Yritysvastuu on olennainen osa sitä, miten näemme itsemme yrityksenä.

Jokaisen ääni on tärkeä

Kiittääkseen vuosittaiseen kyselyynsä osallistuneita Quentic tekee joka vuosi lahjoituksen jollekin hyväntekeväisyysjärjestölle, joka edistää ihmiskuntaa, luontoa ja ympäristöä koskevia asioita. Lahjoitettava summa kasvaa jokaisen täytetyn kyselylomakkeen myötä.

 • Kiitoksena käyttäjien osallistumisesta Quentic teki lahjoituksen kansalaisjärjestölle Cradle to Cradle. Järjestön pääajatuksena on, että teollisesti valmistettavat tuotteet pitäisi kehittää täysin uudelleenkäytettäviksi tai kompostoitaviksi siten, etteivät ne saastuta käyttönsä jälkeen vaan saavutetaan jätteetön kiertotalous.

 • Vuonna 2021 Quentic osoitti kiitokset käyttäjäkyselyyn osallistumisesta tekemällä lahjoituksen 20 hyväntekeväisyysjärjestön muodostamalle kampanjalle Aktion Deutschland Hilft (Saksa auttaa), joka on suorittanut erilaisia avustustehtäviä Saksassa vuoden 2021 kesän katastrofaalisten tulvien jälkeen.

 • Vuonna 2020 Quentic lahjoitti kaupungille puita. Vuonna 2019 heräsi yhteiskunnallinen tietoisuus ilmastonmuutoksesta ja sen vaikutuksista myös kaupunkialueilla. Vuosien 2019/2020 asiakaskysely tuotti varat, joiden turvin istutettiin useita puita Berliinin Pankowin, Alt-Hohenschönhausenin ja Charlottenburgin kaupunginosiin. Haluamme kiittää siitä asiakkaitamme.

 • Vuonna 2019 lahjoitukset menivät Berlinissä sijaitsevalle Haus Natur und Umwelt -keskukselle (luonto- ja ympäristötalo), joka on nuorille tarkoitettu opetuskeskus. Quenticin ja sen asiakkaiden ansiosta keskus pystyi laajentamaan ympäristökasvatusohjelmaansa: työpajoihin “Fantastinen muovi” ja “Järvien ja järviympäristöjen eliöt” hankittiin kymmenen mikroskooppia.

 • Vuonna 2018 Quentic tuki Berliinissä toimivaa SozDia-säätiötä ja heidän projektejaan lasten ja nuorten hyvinvoinnin parissa. Quentic myös käynnisti lahjoituskampanjan St. Elisabeth-Stiftin lastenkodin hyväksi: työntekijät Berliinissä keräsivät vaatteita, leluja ja muita tavaroita, jotka luovutettiin järjestölle tammikuussa 2019.

Ympäristö ja kestävä kehitys

Haluamme tuottaa pitkäkestoista arvoa, tarjota erinomaiset työolosuhteet ja käsitellä luonnonvaroja ja ympäristöä huolella.

Missiona ympäristönsuojelu

Osallistuimme yhdessä kolmen Quentic-käyttäjän kanssa vuoden 2019 Ragnar Relay -kisaan Vattimerellä. Jokaista juostua kilometriä kohti tehtiin lahjoitus yleishyödylliselle ympäristöjärjestölle One Earth – One Ocean (OEOO). Saimme ympäristönsuojelumissiollamme 24 tunnissa kokoon 258 km yhtä puhdasta tarkoitusta varten.

Green IT – ei voisi olla ympäristöystävällisempää

Teemme yhteistyötä ISO 27001 -sertifioidun, erittäin turvallisen palvelinkeskuksen kanssa, jolla on käytössään huipputason Green IT- menetelmät. Niiden avulla pystytään saavuttamaan 30 % parempi energiatehokkuus kuin tavanomaisissa palvelinkeskuksissa:

 • Käytössä ovat energiaa säästävät Green IT -menetelmät.
 • Koko palvelinkeskuksessa käytetään 100-prosenttisesti vihreää sähköä.
 • Hiilidioksidineutraali toiminta on hyväksi ympäristölle.
 • Palvelinkeskuksessa otetaan täysi hyöty irti uusimmista IT-resursseista.
 • Uudenaikaiset varavirtajärjestelmät vähentävät tehohäviöt puoleen.
 • Hiilidioksidineutraalit hosting-palvelut hyödyttävät ympäristöä ja myös pienentävät asiakkaiden ilmastojalanjälkeä.

Quenticin sitoutuminen

Kunnianhimoisena tavoitteenamme on ympäristöystävällinen ja luonnonvaroja säästävä liiketoiminta. 

 • Olemme ottaneet käyttöön paperittoman toimiston ja säästämme sähköä aina, kun se on mahdollista. Omiin tarpeisiin käyttämämme sähkö on pelkästään vihreää sähköä. 
 • Matkustamme lentokoneella tai autolla vain tarvittaessa ja yrityksemme autot tai vuokra-autot ovat vähäpäästöisiä. 
 • Ylläpidämme luetteloa kaikista puhdistusaineista osana vaarallisten aineiden hallintaprosessia, ja tarjoamme työntekijöille säännöllisesti koulutusta niiden käytöstä. 
 • Pyrimme kestävään kehitykseen ja ohjeistamme kaikkia työntekijöitämmekin, miten siihen parhaiten päästään esimerkiksi lajittelemalla jätteet oikein, käyttämällä resursseja säästeliäästi ja kannustamalla ja jopa tukemalla julkisen liikenteen käyttöä.

Monimuotoisuus

Me Quenticillä olemme toteuttaneet monimuotoisuusperiaatteita jo yrityksen perustamisvuodesta 2007 lähtien. Monimuotoisuus ja keskinäinen kunnioitus heijastuvat toiminta-ajatukseemme.

Ainutlaatuinen, ei samanlainen

Quentic on allekirjoittanut Saksan monimuotoisuussitoumuksen Charta der Vielfalt ja osoittaa sillä näkyvästi sitoutuneensa luomaan ennakkoluulottoman ja kunnioittavan työympäristön. Työntekijöiden pitää pystyä vapaasti kehittämään ja ilmaisemaan oman persoonallisuutensa kaikkia puolia sukupuolesta, sukupuoli-identiteetistä, kansallisuudesta, etnisestä alkuperästä, uskonnosta tai vakaumuksesta, vammaisuudesta, iästä, seksuaalisesta suuntautumisesta tai identiteetistä riippumatta.

X