Käyttöohjeet aina ajan tasalla

Vain muutamalla napsautuksella jäsennellyksi dokumentiksi – lasten leikkiä Quenticiä käyttämällä

Yksinkertainen käyttö

Talleta kaikki oleelliset sisällöt miellyttävällä käyttöliittymällä.

Varoitus- ja ohjemerkit

Käsky, kielto, varoitus? Turvaudu standardoitujen varoitus- ja ohjemerkkien käyttöön.

Sähköisessä muodossa vai tulostettuna

Vain muutamalla hiiren napsautuksella dokumentti on valmiina tulostettavaksi tai lähetettäväksi sähköpostilla.

Nykyinen asiakirja

Vastuut, määräajat ja tarkastaminen – Quenticin avulla dokumentit ovat aina ajan tasalla.

Käyttöohjeet

Quenticillä voit luoda käyttöohjeita ja standardoituja menetelmiä ja täyttää oikeudelliset velvoitteesi käden käänteessä. Van muutamalla napsautuksella luot tarvittavat ohjeet ja symbolit - asiakirjasi on valmis!

  • Soveltamisala
  • Vaarat ihmiselle ja ympäristölle
  • Suojelutoimenpiteet ja toimintaohjeet
  • Toiminta vikatilanteessa
  • Toiminta onnettomuuksissa, ensiapu
  • Kunnossapito, huolto ja hävittäminen

Täytä nyt velvollisuutesi entistä helpommin, ohjeista työntekijöitä vaaroista ja suojelutoimenpiteistä.

Mistä tehtävästä tai vaarallisesta aineesta on kyse? Mitä työvälineitä käytetään? Mitä vaaroja, suojelutoimenpiteitä tai ohjeita tulee huomioida ensiavussa, kunnossapidossa ja hävittämisessä? Quenticin käyttäjäystävällisessä käyttöliittymästä voit helposti löytää kaiken tarpeellisen tiedon. 

Ota lisäksi selvää tavallisimmista varoitus-, käsky- ja kieltomerkeistä sekä paloturvallisuus- ja pelastusmerkeistä ja linkitä ne vaaran arvioinnit pakollisiin pätevyyskoulutuksiin.

Lopuksi tietopaketti tulostetaan kollegoille nähtäväksi tai ladataan verkkoon. Standardoidun menetelmän ansiosta tietosi on strukturoitu yhtenäisiksi, mikä säästää kallista aikaa.

Määräaikojen, vastuiden ja käyttöalueiden tiedot voit määrittää keskitetysti dokumenttien hallinnassa. Näin määritetään tarkkaan, kuka, mitä, milloin ja miten on luotu ja tarkastettu.

"Yhdellä silmäyksellä voi nähdä, kuka johtohenkilö on tekemisissä minkin prosessin ja dokumentin kanssa. Tämä on hyvin hyödyllistä päivittäisessä työssämme."

Asiantuntijatietoa sinulle

Täältä löydät parhaita käytäntöjä, trendejä ja vinkkejä.

Quentic Työturvallisuus

Kuinka EHS-ohjelmisto voi auttaa parantamaan työsuojelua pitkäjänteisesti, kuinka saada työntekijät innostumaan siitä ja kuinka vähentää vastuuriskiä? Katso, kuinka Quentic auttaa parantamaan turvallisuutta ISO 45001 …

Katso video

Quentic Vaaralliset aineet

Oikean ohjelmiston avulla vaaralliset aineet ovat täysin hallinnassa. Videolta näet, kuinka Quenticin moduuli tukee lainmukaisten määräysten tarkkaa noudattamista ja huolehtii maksimaalisesta läpinäkyvyydestä …

Katso video

INEOS Köln

Nolla onnettomuutta ja nolla ympäristöongelmaa: tämä on kemianalan yrityksen INEOS Kölnin tavoite. Lue, kuinka Quentic on auttanut vaarallisten aineiden rekisterin luomisessa ja läheltä piti -tilanteiden …

Lue menestystarina
Resursseihin
Kokeile Quentic-sovellusta ilmaiseksi

X