Työturvallisuus

Quentic edistää työturvallisuutta ja henkilökunnan itseohjautuvuutta

Assistor-Uuttera

Assistor-Uutera

Assistor-Uuttera huolehtii ajoneuvologistiikasta sekä ajoneuvojen toimitukseen liittyvistä tarpeista Hangon, Espoon ja Turun toimialueilla. Assistor- Uuttera otti käyttöönsä Quentic -ohjelmiston helpottamaan työturvallisuusasioiden raportointia.

”Ennen Quentic -ohjelmistoa ongelmina olivat vaaratilanteiden kirjaamiset”, Assistor-Uutteran työsuojelupäällikkö Jouko Parviainen kertoo. Parviainen on työskennellyt Assistor-Uutteran palveluksessa 22 vuotta. Parviainen muistelee aikoja ennen järjestelmän käyttöönottoa: ”Ennen Quentic -ohjelmistoa turvallisuushavaintoja ei juurikaan tullut esille, eikä vaaratilanteita kirjattu tai pystytty seuraamaan.”

Quentic on tarjonnut henkilökunnalle työkalun raportoida työturvallisuuteen liittyvistä tapauksista oma- aloitteisesti. ”Quentic -ohjelmiston myötä henkilökunta on itse oppinut kirjaamaan havaintoja suoraan järjestelmään”, Parviainen kiittelee. Henkilökunnan kasvanut omatoimisuus on helpottanut turvallisuusriskien juurisyiden selvittämistä, korjaavien toimenpiteiden suorittamista ja seurantaa.

"Quentic ohjelmiston myötä henkilökunta on itse oppinut kirjaamaan havaintoja suoraan järjestelmään."

Jouko Parviainen, Assistor-Uutteran työsuojelupäällikkö
Quentic-demo

Tutustu Quenticiin omalta näytöltäsi.

Tilaa demo nyt!

X